Zaradi izjemne rasti in nepredvidljivega gibanja cen električne energije na trgu in možnosti, ki jih ponuja Zakon o oskrbi z električno energijo, je podjetje SONCE energija na tržnici SunContract kot prvi ponudnik na slovenskem trgu letos ponudilo pakete nakupa in prodaje električne energije po sistemu dinamičnega določanja cen. O prednostih dinamičnega modela smo se pogovarjali z Brino Benso Šteger z oddelka za električno energijo pri podjetju SONCE energija.

 

Nakup in prodaja elektricne energije Brina Bensa Steger

Brina Bensa Šteger, oddelek za električno energijo pri podjetju SONCE energija

 

Zakaj bi proizvajalcem in poslovnim odjemalcem električne energije priporočili dinamični model?

Dinamični model združuje dve storitvi v enem. Prva je ta, da povezujemo končne odjemalce in proizvajalce neposredno z energetsko borzo BSP Southpool. Tako imajo ti prek našega posredništva dostop do aktualnih borznih cen. Sočasno našim odjemalcem in proizvajalcem omogočamo tudi trgovanje na naši dinamični tržnici SunContract, kjer si lahko pogodbene cene električne energije fiksirajo za več mesecev v naprej. To pomeni, da zakupujejo in prodajajo električno energijo po fiksnih tarifah, ki jih sami izberejo, brez posrednika.

Z našega stališča je dinamični model določanja cen najbolj pošten sistem zaračunavanja električne energije tako za odjemalce kot tudi za proizvajalce elektrike, saj stranke v tem primeru ne plačujejo dodatnega stroška rizika podražitve ali pocenitve cen na trgu. Vsem strankam prav tako nudimo izredno kratke odpovedne roke pogodbe, saj energijo kupujejo takoj in brez špekuliranja.

 

Katere so največje prednosti v primerjavi s »statičnim« modelom? Kaj to pomeni v luči trenutnih naraščajočih cen elektrike?

Največja prednost dinamičnega modela je zagotovo prilagodljivost, saj lahko vanj vstopite in izstopite kadar koli. Odpovedni rok, če bi želeli izstopiti, je le 30 dni. Če je stranka z modelom obračunavanja nezadovoljna, pogodbo preprosto prekine. Pri fiksnih cenah pa ni tako. Odjemalec in proizvajalec se morata zavezati za neko obdobje, ponavadi za eno leto, ker dobavitelj za njih vnaprej zakupi/odkupi določeno količino električne energije.

V primeru, da cena na borzi pade, mora tako odjemalec še naprej plačevati nad ceno trga, do konca pogodbe. Če cena na borzi naraste, je na drugi strani proizvajalec tisti, ki je plačan še naprej do konca pogodbe pod ceno na trgu. Dinamični model tako ponuja neko ravnovesje, saj je najbolj transparenten način obračunavanja cen. Tako proizvajalec kot odjemalec namreč cene obračunavata glede na stanje na trgu. Vse borzne cene lahko uporabniki sami spremljajo na spletni strani BSP Southpool. Dodatna prednost našega dinamičnega modela je možnost fiksiranja cen z neposrednimi dogovori med odjemalci in proizvajalci na SunContractovi dinamični tržnici.

 

Kaj mora proizvajalec ali poslovni odjemalec narediti, če se odloči za dinamični model nakupa ali prodaje električne energije – torej, kako do njega?

Postopek je tako za odjemalca kot proizvajalca preprost. Uporabnik se najprej brezplačno registrira na naši platformi SunContract, kjer odda povpraševanje. Priložiti mora tudi svoj zadnji račun za elektriko (proizvajalec podatek o proizvodnji), s pomočjo katerega ocenimo, ali je uporabnik primeren kandidat za dinamično tržnico. Sledi priprava in podpis pogodbe. Ko pogodbo potrdi še distributer, lahko uporabnika vključimo v bilančno skupino, saj takrat začnemo dobivati 15-minutne podatke o porabi oz. proizvodnji elektrike, ki so potrebni za delovanje dinamičnega modela. Uporabniku se dodeli še uporabniško ime in geslo, da lahko začne trgovati na naši tržnici SunContract.

 

Je to nekaj, kar lahko spremlja sam ali je bolje, da to prepusti strokovnjaku z vaše tržnice?

Ceno odkupljene oz. prodane elektrike, določene po pogodbi, lahko naši uporabniki poskusijo kadar koli spremeniti – zvišati v primeru proizvajalca ali znižati v primeru odjemalca, s sklepanjem neposrednih P2P dogovorov na tržnici. Tržnica deluje po načelu »first in, first out« (FIFO).

Uporaba tržnice je sicer preprosta in z njo si lahko tudi v primeru dinamičnega modela uporabniki ceno fiksirajo za več mesecev v naprej. Vseeno ponujamo vsem, ki nimajo časa spremljati ponudbe na tržnici, možnost skrbniškega računa. To pomeni, da dogovore na tržnici v njihovem imenu sklepa usposobljen trgovalec.

Vsi na dinamičnem modelu imajo že po pogodbi vključen skrbniški račun. V osnovi tako dogovore sklepa skrbnik. Če želijo, lahko dogovore sklepajo sami. Načeloma je lažje s skrbnikom, saj ima ta več znanja in tudi časa, da redno spremlja dogajanje na tržnici. Uporabnik pa lahko vedno spremlja, kako potekajo dogovori iz strani skrbniškega računa, kakšna je pokritost z dogovori, kakšne so cene …


 

Sončna elektrarna in tržnica Suncontract v kompletu

Ali v podjetju razmišljate, kako zmanjšati stroške za elektriko in stabilizirati njeno ceno? V podjetju SONCE energija pravijo, da je najboljša izbira lastna sončna elektrarna in tržnica SunContract v kompletu, kar prinese veliko fleksibilnost in maksimizacijo investicije in tako največjo dodano vrednost stranki.

Nakup in prodaja elektricne energije

Na strehi podjetja Yaskawa v Kočevju se tako razprostira sončna elektrarna moči 700 kW, ki bo na letni ravni proizvedla okrog 760 MWh električne energije. Z njo si bo podjetje zagotovilo od 50 do 60 odstotkov čiste energije za proizvodnjo v Kočevju in tudi za enoto v Ribnici. Elektriko lahko namreč z lokacije v Kočevju prek individualnih dogovorov na tržnici SunContract tržnici preprosto prenesejo na svojo dislocirano enoto. V najbolj osončenih dneh bo podjetje proizvajalo še dodatne viške, ki jih bo prav tako lahko preprosto prodalo prek tržnice SunContract drugim odjemalcem.

 


Ali se lahko odloči za obračunavanje po dinamični ceni za celo leto?

Dinamični model je novost na trgu električne energije in se stranke mogoče težje odločijo zanj, zato smo uvedli poskusno dobo, ki traja tri mesece. V tem času se stranka seznani z delovanjem in učinkovitostjo dinamičnega modela. Če je zadovoljna, se pogodba podaljša poljubno, glede na željo stranke. Vedno pa ima možnost odstopiti od pogodbe, kjer je odpovedni rok 30 dni. Če seveda na tržnici po tem obdobju ni sklenjenih nobenih neposrednih P2P dogovorov. Prek skrbniškega računa zato vedno delamo dogovore za 30 dni v naprej, da lahko zagotovimo ta odpovedni rok. 

 

Koliko bi proizvajalec ali poslovni odjemalec prihranil, če bi denimo zadnje tri ali štiri mesece namesto fiksnega modela uporabljal dinamičnega?

V našem dinamičnem modelu imamo kar nekaj strank, ki so za veliki odjem plačevale elektriko po fiksni ceni okrog 300 EUR/MWh. Z dinamičnim modelom pa sedaj, glede na trenutno stanje trga, dosegajo povprečno ceno od 200 do 250 EUR/MWH. Dodatno si te cene še fiksirajo s tržnico.

Zavedati se moramo, da so cene šle v nebo. Cen za 50 do 60 EUR/MWH ne pričakujemo več, zato je za velike poslovne uporabnike že postalo zelo sprejemljivo, da se cena giblje od 200 do 250 EUR/MWh, ta rang je do njih tudi trenutno najbolj pošten, glede na gibanje cen na borzi.

Najbolj pa je naš model še vedno ugoden za tiste poslovne uporabnike, ki imajo tudi lastno proizvodnjo elektrike in več poslovnih enot oz. merilnih mest. Naša platforma SunContract jim namreč omogoča, da si prodajajo elektriko, proizvedeno na enem merilnem mestu, na drugo merilno mesto znotraj svoje skupine po ceni, ki jo sami določijo. Oziroma, če imajo proizvodnjo in odjem na enem merilnem mestu, lahko to neposredno uporabijo, tako da si elektriko prodajo prek individualnih dogovorov na tržnici.

 

Ali je dinamični model na voljo tudi gospodinjskim uporabnikom?

Trenutno je dinamični model cen na voljo samo velikim poslovnim odjemalcem in proizvajalcem elektrike. Za gospodinjske odjemalce se cene še niso toliko spremenile, prav tako nimajo tako velike porabe, da bi se trgovanje splačalo v tolikšni meri kot pri velikih poslovnih porabnikih.Energetska tržnica SunContract se je v sodelovanju s podjetjem SONCE energija uveljavila kot zanesljiv partner ne samo gospodinjskih proizvajalcev in odjemalcev, ampak tudi poslovnih. Prodaja električne energije postaja tako preko energetske tržnice SunContract za podjetja orodje, s katero dosegajo neodvisnost od gibanja cen elektrike na trgu, zmanjšajo svoj ogljični odtis in s trajnostno usmeritvijo povečajo svoj ugled.

Prodiaja elektrike


 

Ker ni posrednika in njegovih provizij, lahko proizvajalci ceno elektrike dodatno zvišajo, odjemalci pa znižajo.


Proizvajalci lahko s prodajo elektrike iztržijo več, odjemalci pa prihranijo

Ko se koledarsko leto zaključujie, v podjetjih že delajo zaključke preteklega poslovnega leta, pripravljajo načrte, ki bodo usmerjali njihovo prihodnje poslovanje, in sprejemajo poslovne odločitve, ki bodo tako ali drugače vplivale na poslovni uspeh v prihajajočem letu. Večji poslovni odjemalci električne energije se tako odločajo, kdo jim bo v prihodnje dobavljal elektriko, večji poslovne proizvajalce pa zanimajo prodaja električne energije. Prvi si prizadevajo skleniti najugodnejšo ponudbo za odkup, da bodo lahko v čim večji meri optimizirali svoje stroške, drugi iščejo ponudbo, ki jim bo omogočala največ iztržiti za proizvedeno električno energijo, ki jim jo pridela sončna elektrarna. Energetska tržnica SunContract obojim omogoča, da najdejo najbolj optimalno rešitev.

Prodiaja elektrike Trznica

Proizvajalci elektrike lahko na tržnici SunContract ceno dodatno zvišajo, odjemalci pa znižajo – z medsebojnimi neposrednimi dogovori, brez posrednika.

Osnovna pogodbena cena za proizvajalce in odjemalce

Ključna prednost tržnice SunContract je, da omogoča neposredno povezovanje proizvajalcev elektrike s končnimi porabniki. Ker ni posrednika, ki za svoje posredovanje zaračunava provizijo, lahko proizvajalci z neposrednimi dogovori s kupci dosežejo višjo odkupno ceno proizvedene elektrike, ki pa je še vedno nižja od cene, po kateri kupci trenutno odkupujejo elektriko na trgu. Tržnica poleg ugodnih cen zagotavlja, da elektrika, s katero se na njej trguje, prihaja izključno iz obnovljivih virov.

Proizvajalci, ki proizvajajo elektriko za trg, imajo vnaprej določeno osnovno pogodbeno ceno za odkup elektrike, veliki poslovni odjemalci pa osnovno pogodbeno ceno za dobavo tega energenta. Pri tem je treba poudariti, da ne prvi ne drugi niso omejeni s pogodbenimi cenami. Proizvajalci lahko namreč ceno dodatno zvišajo, odjemalci pa znižajo – z medsebojnimi neposrednimi dogovori, brez posrednika. Prav odsotnost posrednika daje proizvajalcem dovolj prostora za dvig cene elektrike, kupci oziroma odjemalci pa jo še vedno lahko odkupijo po nižji ceni od tržne.

Med večjimi poslovnimi odjemalci, ki elektriko odkupujejo prek tržnice SunContract, je denimo tudi dom za ostarele Danijela Halasa v Veliki Polani. Razlog, da so se odločili za ta korak, je predvsem možnost, da elektriko odkupujejo po nižji ceni od tržne, kar se pri tako velikem porabniku občutno pozna pri stroških. Kot proizvajalec električne energije pa je na tržnici že dve leti prisotno podjetje Tehnosol.

 

Prodiaja elektrike soncna elektrarna Tehnosol

V podjetju Tehnosol verjamejo v idejo tržnice SunContract, zato so se ji pridružili že pred dvema letoma.

Zakaj so se odločili za ta korak? »Naša odločitev je bila zelo pragmatična, saj platforma SunContract omogoča trgovanje z obnovljivimi viri, s čimer se ukvarja naše podjetje, temelji pa na tehnologiji veriženja blokov (blockchain), ki se nam je zdela zelo zanimiva in verjamemo vanjo. Prepričan sem, da bo v prihodnosti, ko bo zaživela v polni funkcionalnosti, energetska tržnica postala še bolj zanimiva za trgovanje. Mi zaradi pomanjkanja časa sicer še ne izkoriščamo vseh njenih prednosti. Prav tako sem prepričan, da bo vrednost njihove digitalne valute v prihodnosti zrasla,« pojasni Andrej Dovič, prokurist podjetja.

Proizvajalci imajo namreč možnost, da zaslužke na platformi prejemajo v evrih, nekateri bolj poučeni proizvajalci pa namensko ohranjajo svoje prihodke od prodaje elektrike na platformi v žetonih SNC, saj verjamejo, da bo vrednost žetona narasla, kar pomeni, da bodo lahko dolgoročno za elektriko iztržili toliko več. A tako plačila porabljene elektrike kot prejem zaslužka od prodane elektrike so v prvi vrsti mogoči v evrih, zato je uporaba tržnice preprosta za vse, tudi tiste, ki se na trg digitalnih valut ne spoznajo najbolje.


Aktualne cene električne energije pri dobavitelju Sonce energija

REDNI CENIK – P2P SUNCONTRACT za gospodinjske odjemalce

Velja

visoka tarifa VT €/kWh*

mala tarifa MT €/kWh*

enotna tarifa ET €/kWh*

od 1.8.2022 do preklica

0,16771 (brez DDV)

0,11388 (brez DDV)

0,15654 (brez DDV)


REDNI CENIK – P2P SUNCONTRACT za male poslovne odjemalce

Velja

visoka tarifa VT €/kWh*

mala tarifa MT €/kWh*

enotna tarifa ET €/kWh*

od 1.1.2022 do preklica

0,18600 (brez DDV)

0,14200 (brez DDV)

0,16800 (brez DDV)


REDNI CENIK – P2P SUNCONTRACT samooskrba

Velja

enotna tarifa ET €/kWh*

od 1.12.2021 do preklica

0,08495 (brez DDV)

 V okviru dobave se zaračuna nadomestilo za izravnavo odstopanj v višini 0,99 EUR brez DDV (1,2078 EUR z DDV) za posamezno merilno mesto na mesec.

*V ceno električne energije niso vključeni omrežnina oziroma cena za uporabo omrežja, prispevek za energetsko učinkovitost, prispevek za spodbujanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov in soproizvodnje z visokim izkoristkom, trošarina ter morebitne druge javne dajatve, določene in objavljene skladno z veljavnimi predpisi. Na višino navedenih stroškov in davka na dodano vrednost dobavitelj nima vpliva.

Ceniki ne veljajo za dobavo električne energije v skupnih prostorih večstanovanjskih stavb.


Poslovni model, ki podjetjem zmanjšuje stroške poslovanja

SunContract s svojimi rešitvami zmanjšuje stroške elektrike poslovnim odjemalcem. Z uporabo elektrike iz obnovljivih virov tudi dodatno zmanjšujejo svoj ogljični odtis, s čimer povečujejo ugled podjetja, ki je trajnostno usmerjeno. Možnosti zmanjševanja stroškov in uporabe zelene energije prek tržnice SunContract je več:

  • nakup elektrike neposredno od proizvajalcev elektrike iz obnovljivih virov (sonce, voda, biomasa, kogeneracija),
  • naložba v lastno sončno elektrarno, ki jo pri partnerju SONCE energija postavijo na ključ (poskrbijo tudi za pridobitev različnih subvencij, ki zmanjšajo strošek naložbe),
  • oddaja strehe v najem za sončno elektrarno in z nakupom cenejše elektrike boste čez nekaj let imeli lastno sončno elektrarno.

Prodiaja elektrike Suncontract


Menjava dobavitelja elektrike je za odjemalca brezplačna, praviloma mora biti izvedena v 21 dneh od vložitve popolne zahteve.


Kako zamenjati dobavitelja

Platforma SunContract neposredno povezuje porabnike elektrike s proizvajalci in prinaša pozitivne učinke tako prvim kot tudi drugim. Prvi lahko z izločitvijo posrednika, to je dobavitelja električne energije, znižajo ceno elektrike, drugi pa lahko svojo elektriko prodajo po višji ceni, saj jim ni treba plačati provizije za posrednika. Da pa bi lahko začeli trgovati z električno energijo na za zdaj edini energetski tržnici, morate najprej zamenjati dobavitelja.

Kako to storite? Preprosto. S podjetjem SONCE energija, ki je ekskluzivni partner tržnice SunContract v Sloveniji, sklenete pogodbo o dobavi elektrike, s čimer sprejmete osnovno ceno elektrike, ki pa jo lahko kadar koli znižate z neposrednimi dogovori z lokalnimi proizvajalci elektrike. Najugodnejše cene na tržnici lahko iščete sami, lahko pa sklenete Skrbniški račun in bo aktivnosti na tržnici v vašem imenu izvajal profesionalni trgovalec. Z nakupom prek tržnice si lahko zagotovite elektriko izključno iz obnovljivih virov, kar je dobra rešitev za vse tiste, ki nimajo možnosti za postavitev lastne samooskrbne naprave, a bi kljub temu želeli delovati trajnostno.

Obrazec za zamenjavo dobavitelja najdete na spletni strani podjetja SONCE energija, oddate pa ga lahko tudi prek tržnice SunContract, kjer ga najdete pod zavihkom »Elektrika«. Registracija na tržnico je brezplačna, znotraj nje pa lahko še pred menjavo dobavitelja preverite dnevno osvežene cene elektrike pri proizvajalcih. Z novim dobaviteljem nato podpišete pogodbo o dobavi električne energije, ki v vašem imenu izvede dokončni postopek zamenjave brez prekinitve dobave elektrike.


Registracija na tržnico SunContract je brezplačna, na njej pa najdete dnevno osvežene cene elektrike. Te trenutno padajo, zato preverite znesek na položnici trenutnega dobavitelja in razmislite o morebitni zamenjavi. Najbolj preprosto pa je, da pošljete vaš zadnji račun za elektriko na elektrika@suncontract.org.


Kam s presežki? Prodaja električne energije? Viške lahko tudi ahko prenesete ali predate v dobrodelne namene!

V skladu z uredbo o samooskrbi morajo lastniki samooskrbnih sončnih elektrarn presežke ustvarjene električne energije prepustiti dobavitelju. Enako velja za uporabnike tržnice SunContract, presežek morajo prepustiti podjetju Sonce energija, vendar jim ta v naslednjem koledarskem letu presežek vrne in ga lahko porabijo, kakor želijo. Lahko jih obdržijo na istem odjemnem mestu, lahko jih prenesejo na drugo odjemno mesto (na počitniško hišo, sosedom, sorodnikom, prijateljem) ali pa jih predajo v dobrodelne namene. V preteklem letu je kar 70 odstotkov lastnikov samooskrbnih elektrarn, vključenih na tržnico, proizvedlo viške. Od teh se jih je 40 odstotkov odločilo, da presežke proizvedene elektrike prenesejo na drugo odjemno mesto oziroma jih predajo svojim najbližjim (pogoj za prenos na drugo merilno mesto je, da je to vključeno v isto bilančno skupino, da torej prejema elektriko prek platforme SunContract). Preostali so se odločili, da jih bodo koristili na istem odjemnem mestu. V povprečju je posamezen uporabnik proizvedel okrog 2230 kWh presežkov, kar zadosti potrebam povprečnega gospodinjstva po električni energiji za približno pol leta.

Prodiaja elektrike Suncontract platforma


Če proizvedete več elektrike, kot je porabite, je smiselna prodaja električne energije. S priključitvijo na tržnico SunContract, boste lahko v prihodnjih letih prosto razpolagali s presežki proizvedene elektrike.


Skrbniški račun: trgovanje lahko prepustite profesionalcem

Ključni cilj tržnice SunContract je vsem energetskim porabnikom omogočiti nadzor nad njihovimi energetskimi odločitvami. Med uporabniki tržnice, ki bi želeli izkoristiti njene prednosti, je kar nekaj takih, ki bodisi nimajo časa, da bi se individualno dogovarjali s kupci na tržnici, bodisi se jim zdi to preveč zapleteno. Podjetje SONCE energija, ekskluzivni partner tržnice SunContract, je zato uporabnikom tržnice omogočilo storitev Skrbniški račun – pomoč trgovalca pri sklepanju neposrednih individualnih dogovorov.

Prodiaja elektrike oddaja ponudbe

Večjim poslovnim proizvajalcem elektrike tržnica omogoča, da pri prodaji električne energije iztržijo največ.

Prodiaja elektrike Viri

Elektrika, s katero se trguje na platformi SunContract, prihaja izključno iz obnovljivih virov.

Platformo SunContract so tako konec lanskega leta nadgradili s portalom za upravljanje elektrike (Management portal), ki je namenjen profesionalnem trgovalcem. Ti lahko na portalu aktivno spremljajo dogajanje na tržnici in v imenu uporabnikov tržnice sklepajo ustrezne dogovore, ki lahko proizvajalcem elektrike prinesejo dodaten zaslužek, kupcem elektrike pa prihranek.

Gospodinjstva in mali poslovni odjemalci za storitev plačajo minimalno mesečno nadomestilo. Vsi uporabniki pa ponudniku storitve prepustijo še predhodno določen odstotek od prihrankov (v primeru dobave elektrike) oziroma zaslužka (v primeru prodaje električne energije), ki jih na tržnici doseže z individualnimi dogovori.


Profesionalni trgovalec v imenu uporabnika tržnice sklepa dogovore, ki lahko proizvajalcu elektrike prinesejo dodaten zaslužek, kupcu pa prihranek.

Za več informacij zpolnite spodnji kontakti obrazec in v najkrajšem možnem času vam bomo odgovorili na vprašanja.Sonce Energija
   
Ime in priimek:
Naslov:
Pošta in kraj:
Vaš e-poštni naslov:
Kontakni telefon:
Zadeva:
Sporočilo:
  Pošljite kopijo sebi
 
Zaradi varnosti vas prosimo če prepišete naključno generirano kodo v spodnje vnosno polje. Če koda ni berljiva kliknite nanjo in bo sistem naložil drugo kodo
Varnostna koda:
 
Soglasje Soglašam, da moje posredovane osebne podatke lahko zberete in uporabite za namen priprave informativne ponudbe. V kolikor je za pripravo svetovanja ali informativne ponudbe potrebna soudeležba partnerskega podjetja (izvajalca monterskih storitev), soglašam, da obdelovalec (spletni portal www.varcevanje-energije.si) za pripravo ponudbe posreduje oddano povpraševanje ustreznemu partnerskemu podjetju. Več v Obvestilu o zasebnosti.
 
 

Povezane vsebine

IZKORISTI UGODNO PONUDBO

Net metering, ki je trenutno še v veljavi, lahko izkoristite do konca leta 2023. Podjetje Enertec, z blagovno znamko Moja Elektrarna, s praktičnimi izračuni ponazori primerjavo sedanjih pogojev neto meritev za samooskrbo z elektriko s prihodnjimi, ter vam za sončno elektrarno...

Preverite akcijsko ponudbo za tandem - toplotne črpalke Bosch in prezračevalni sistemi Sabiana in si zagotovite posebne pogoje nakupa. Med sistemi za ogrevanje, hlajenje in prezračevanje spoznajte sistem, ki vam omogoča priročno in celovito rešitev na enem mestu.

Se želite na novo zaposliti? Veto Group združuje skupino uspešnih prodajnih centrov za ogrevanje, hlajenje, prezračevanje. Z odgovornim delom do zaposlenih in strank medse vabijo nove sodelavce. Če iščete dolgoročno zanesljivo delo, vabimo da prijavo za delo oddate TUKAJ!

V podjetju SONCE so razvili poslovni model, s katerim si lahko podjetja brez finančnega vložka zagotovijo nižjo, predvsem pa stabilno ceno elektrike in okolju prijazno energijo. Ponujajo jim možnost za sklenitev služnostne pogodbe za namestitev opreme, s katero bodo prišli do lastne naprave. Edini pogoj je, da...

Če imate težave z vlago, želite pravočasno poskrbeti za klimo poleti, ali ste v dilemi kateri ogrevalni sistem je z vidika porabe energije optimalen za vas, vam priporočamo stopiti v stik s podjetjem Tersus. Spoznajte ekipo izkušenih mojstrov, ki poskrbijo za ugodno in prijetno bivanje. Njihova celovita ponudba...

Toplotna črpalka Stiebel Eltron LWZ se že nekaj let potruje kot toplotna črpalka za nove hiše, ki nima konkurence. Služi za priročno ogrevanje, prezračevanje in hlajenje nove hiše v...

baner naročilo revije sept23
 
ponudniki toplotnih

S klikom na posamično podjetje dostopate do tehničnih karakteristik ponudnikov TOPLOTNIH ČRPALK zrak – voda

fotovoltaicne-elektrarne
Posodobljen akcijski načrt OVE za sončne elektrarne predvideva cca. 10% rast letno. Do leta 2020 naj bi dodatno inštalirali 161 MW sončnih elektrarn. S sprejetjem Uredbe o samooskrbi…
ogrevanje
Toplotne črpalke prestrezajo energijo zemlje, zraka ali vode. Ob primerjavi sistemov za toplotne črpalke lahko kljub višjim stroškom investicije…
pasivna-hisa
Za ogrevanje, hlajenje, pripravo tople vode, klimatizacijo in razsvetljavo v pasivni ali skoraj nič - energijski hiši potrebujejo tako malo energije…
Gradnja in obnove
DOBRA PRAKSA GRADNJA in OBNOVE
Do leta 2020 naj bi po evropskih smernicah, ki jim sledi tudi Slovenija, razvoj gradnje energijsko učinkovitih stavb dosegel nivo skoraj nič – energijske hiše.