Rezultati ankete »Sončne elektrarne v Sloveniji«

PREBOLD, 26. januarja 2011 – Združenje slovenske fotovoltaične industrije (ZSFI) je v lanskem letu sistematično proučevalo razvoj in potencial domačega fotovoltaičnega trga. Izsledki raziskave so vzpodbudni.


Proučevana so bila tri področja oziroma ciljne skupine: splošno o sončnih elektrarnah, potencialni investitorji v sončne elektrarne in obstoječi imetniki sončnih elektrarn. Več kot tri četrtine vprašanih je seznanjenih s postopki postavitve in delovanja sončnih elektrarn. Po mnenju potencialnih investitorjev pa imajo na delovanje sončne elektrarne najmočnejši vpliv lega strehe (39 %), kakovost fotonapetostnih modulov (37 %) in kakovost izvedbe del (24 %).


Med najpogosteje poudarjenimi prednostmi sončnih elektrarn so: čista energija, neomejena razpoložljivost vira, zagotovljen donos in ekonomska sprejemljivost. Najpogosteje navajane slabosti sončnih elektrarn pa so: visok začetni vložek, odvisnost od osončenja, nihanje osončenja med letnimi časi. Zelo visok je delež (72 %) potencialnih investitorjev, ki so dobro seznanjeni s petnajst letnim zagotovljenim odkupom električne energije, proizvedene iz obnovljivih virov. Prav tako se zavedajo dejstva, da je naložba v sončno elektrarno dolgoročna in zanesljiva investicija, saj si kar 59 % vprašanih želi postaviti sončno elektrarno.

 

Velika večina (73 %) udeležencev ciljne skupine potencialnih investitorjev je seznanjena o možnosti nakupa elektrarne na ključ, kar je tudi sicer najpogostejši način izvedbe postavitve sončnih elektrarn. Kar 93 % lastnikov že delujočih sončnih elektrarn je zadovoljnih z izvedbo postavitve sončne in s pridobljeno količino električne energije.

zsfi_anketa


Dodatne informacije:

Združenje slovenske fotovoltaične industrije – GIZ

Latkova vas 59a, 3312 Prebold

Tel.: +386 (0)3 703 22 70

Faks: +386 (0)3 703 22 76

E pošta: info@zsfi.si

Splet: http://www.zsfi.si


Sončna elektrarna spada med tehnologije prihodnosti in sedanjosti, za investicijo v tovrstni solarni sistem se odloča čedalje več investitorjev. Vakuumski in ploščati kolektor je drugi najbolje izkoriščan sistem obnovljivih virov energije. Elektrarna na sonce je donosna investicija, koristi naravne vire, ekološko ozaveščeni uporabniki dejansko vplivajo na zmanjšanje toplogrednih plinov. Električna energija je dobrina, brez katere človeštvo ne more obstajati. Jo znamo koristiti? Je med osnovnimi potrebami človeka tretirana kot se pričakuje? Smo vzgojeni da jo trošimo racionalno? Je električna energija samoumevna? Življenska doba PV sončne elektrarne je vsaj 25 let. Donosnost investicije v solarni sistem ni vprašljiva, država podpira investicije v obnovljive vire energije, podpore se sicer vv razvitih državah EU spreminjajo, glede na ekspanzijo sončnih elektrarn in glede na dosežen delež električne energije iz obnovljivih virov energije. Sončna elektrarna predstavlja vir električne energije, brez negativnih učinkov na okolje. Cene modulov se umirjajo, povpraševanje za sončne elektrarne pa stalno raste.

Več iz teme:

POVEZANI ČLANKI