Sončna elektrarna 11 kW – cena, subvencije in donos v 2024

Sončna elektrarna je veljala za eno bolj donosnih naložb. Kakšne so spremembe in ali se investicija po novi Uredbi še izplača? Preverite!

Ste vedeli, da sončna svetloba, ki obsije zemeljsko površino v eni uri in pol, ustvari toliko energije, da bi ta zadostila potrebam celoletne svetovne porabe? Z učinki fotovoltaike in sončnih elektrarn lahko sončno sevanje zelo učinkovito spreminjamo v električno energijo.


Kazalo:


Sončna elektrarna na strehi hiše

Prve sončne celice so leta 1954 razvili v ameriškem podjetju Bell Labs, tehnologija pa se pospešeno razvija. Še posebej po letu 1989, ko je nemška vlada odobrila pilotni projekt in na 2.200 strehah v Nemčiji namestila prve sončne elektrarne. Učinkovitost sončnih celic se je od takrat drastično izboljšala. Zaradi večanja potreb po električni energiji se razvoj fotovoltaike, posebno pa učinkovitost solarnih modulov,  izrazito stopnjuje.

Sončne elektrarne v Sloveniji, rekordno leto 2023

Po podatkih Elesa je bilo v Sloveniji v začetku leta 2024 registriranih 50.000 sončnih elektrarn, sončne elektrarne v Sloveniji letno proizvedejo že približno teravat (TWh) električne energije. Rekord smo dosegli v lanskem letu, ko je bila s sončnimi elektrarnami presežena proizvodnja 400 MW, kar je skoraj polovica moči vseh sončnih elektrarn do sedaj.

Vzrok za veliko zanimanje v lanskem letu je bila iztekajoča Uredba o samooskrbi z električno energijo, ki je še omogočala letno netiranje, v praksi to pomeni, da lahko investitorji poletne viške prenesejo v zimsko obdobje.

Tudi v letu 2024 se pričakuje visoko število izvedenih novih sončnih elektrarn, saj je lanska Uredba podaljšana za dodatnih 12 mesecev in pogojno velja za vse, ki bodo investicijo v sončno elektrarno, skupaj s priklopom na omrežje, izvedli do konca leta 2024.

 

Cene sončnih elektrarn so se znižale, POZOR

Za nove investitorje, ki se na novo zanimajo za samooskrbo, je letos kar nekaj novosti.  Zaradi spremenjenih pogojev iz Uredbe je sicer zanimanje za samooskrbo s sončnimi elektrarnami nekoliko upadlo. Glede na močno stopnjevano povpraševanje v zadnjih dveh letih, je bil upad pričakovan.

Vendar je ob tem padla tudi cena sončnih elektrarn. Poglejmo kakšne cene beležimo sredi leta 2024.

V lanskem letu je cena za sončno elektrarno na kilovat inštalirane moči znašala okrog 1.400 evrov, sedaj se cena giblje okrog 1.000 evrov, kar predstavlja znaten padec in hkrati poveča rentabilnost sončne elektrarne.

Sončna elektrarna, montaža in cena

Sprememba Uredbe o samooskrbi z električno energijo

Nova Uredba za samooskrbo z električno energijo , ki je za nove investitorje začela veljati 1.1.2024, prinaša kar nekaj sprememb. Dosedanji letni net-metering nadomešča novi obračun, ki se za proizvedeno energijo časovno obračunava drugače kot doslej, viški proizvedene energije so odslej predmet dogovora med odjemalcem in dobaviteljem električne energije, tako, da investitor zanje lahko pričakuje poplačilo.

Kako se ob tem odzivajo ponudniki sončnih elektrarn in dobavitelji elektrike?

Največji slovenski dobavitelj električne energije, ki hkrati prodaja sončne elektrarne,  novim kupcem sončnih elektrarn prihaja naproti z novimi ceniki in tarifami za odkup viškov, čemur bodo najverjetneje sledili tudi ostali ponudniki elektrike na trgu. Zelo verjetno, med njimi ne bo velikih cenovnih odstopanj za odkup.

Odkup viškov proizvedene elektrike se bo upošteval kot dobropis v naslednjem mesecu. V primeru, če bo dobropis iz prejšnjega meseca večji kot je končni račun za električno energijo, se razlika prenese v naslednji mesec.

Pomembna novost je tudi ta, da se bodo viški proizvedene električne energije obračunali po tržni vrednosti. Odkupna cena električne energije trenutno znaša 0,06576 EUR za kilovatno uro (vir: Gen-I, junij 2024).

Dodatni ključni spremembi sta – merjenje porabe in nov način obračunavanja omrežnine, glede na samo porabo elektrike znotraj časovno omejenih blokov.

Po novi Uredbi je predvideno plačilo omrežnine za prejeto električno energijo iz omrežja. Merjenje porabe električne energije je predvideno v 15-minutnih intervalih, novi sistem pa naj bi, po navedbah Agencije za energijo , omogočal pravičnejše obračunavanje.

Več o tem, kako se bo po novem obračunavala omrežnina, lahko preberete TUKAJ!

Sončna elektrarna in hranilnik električne energije

Za sončne elektrarne je Borzen v 2024 zvišal subvencije

Od aprila 2024 subvencije za sončne elektrarne, skupaj s hranilniki električne energije, dodeljuje Borzen. Eko sklad je konec leta 2023 zaključil javni poziv št. 104SUB-SO22 . Vloge, ki so bile na Eko sklad podane do 24. 11. 2023, bodo obravnavali na Eko skladu.  Za lanski javni poziv Eko sklada je ključno, da za subvencijo lahko zaprosijo fizične osebe, ki so izdano soglasje za priključitev sončne elektrarne prejele v letu 2023, sončno elektrarno pa je na omrežje potrebno priključiti do konca leta 2024.  Ti investitorji bodo vključeni v sistem net meteringa po stari Uredbi.

Druga skupina investitorjev, ki projekt SE načrtuje v 2024, prejme zvišano subvencijo, tako za sončno elektrarno kot hranilnik in vlogo za subvencijo odda na Borzen.


Borzenove subvencije za naložbe v samooskrbo z električno energijo:

Z letnim net-meteringom (s prejetim soglasjem, do 1.1.2024):

 • 500,00 EUR za 1 kW inštalirane nazivne električne moči sončne elektrarne s hranilnikom, vendar največ 25 % stroškov naložbe,
 • 50,00 EUR za 1 kW inštalirane nazivne električne moči sončne elektrarne brez hranilnika, vendar največ 25 % stroškov naložbe.

 

Brez letnega net-meteringa (od 1.1.2024):

 • 675,00 EUR za 1 kW inštalirane nazivne električne moči sončne elektrarne s hranilnikom, vendar največ 40 % stroškov naložbe,
 • 250,00 EUR za 1 kW inštalirane nazivne električne moči sončne elektrarne brez hranilnika, vendar največ 25 % stroškov naložbe.

baner soncne elektrarne


Sončna elektrarna – izračun po novi Uredbi o samooskrbi 2024

Za investicijo v sončno elektrarno po stari Uredbi, je veljalo, da se bo ta povrnila v približno 10 letih. Glede na novosti, se na prvi pogled zdi, da tovrstne investicije ne bodo več smiselne. Vendar, ali to drži?

Sončna elektrarna je, glede na dvig cene elektrike, v primeru plačljivih viškov ali v kombinaciji s hranilnikom električne energije, še vedno dobičkonosna investicija.

S pomočjo dr. Kristijana Brecla iz Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani  smo za 10 kW sončno elektrarno opravili okvirni izračun prihrankov in povračilne dobe. Upoštevali smo zvišane subvencije za sončne elektrarne, ki jih je v juniju 2024 objavil Borzenov center za podpore

Sončna elektrarna in baterijski hranilnik električne energije. Popolna samooskrba.

 

Za izhodišče izračuna smo uporabili:

 • trenutne tržne cene sončnih elektrarn, ki so se v zadnjih mesecih nekoliko znižale,
 • trenutno ceno električne energije (90% regulirana + 10 % tržna (Gen-I)),
 • trenutne cene hranilnikov električne energije,
 • strošek fiksne omrežnine pri dogovorjeni priključni moči 6 kW ter v primeru možnosti oddajana viškov v omrežje,
 • ceno odkupa električne energijo, ki jo omogoča eden od dobaviteljev elektrike,
 • dve višini deleža lastne samooskrbe z EE –  25% v primeru sončne elektrarne in 70% v primeru sončne elektrarne v kombinaciji z baterijskim hranilnikom,
 • kapaciteto hranilnika 10 kWh.

 

Specifikacija podatkov za izračun:

Cena sončne elektrarne1.000€/kW
Cena hranilnika el. energije1.000€/kWh
Proizvodnja sončne elektrarne1.100kWh/kW
Cena električne energije0,12651€/kWh
Omrežnina (fiksna)0,02275kWh
Cena odkupa – dobropisa el. energ.0,06576€/kWh
Višina lastne porabe brez hranilnika25%
Višina lastne porabe s hranilnikom – 10 kW60%

Simulacije izračunov prihrankov in povračilne dobe sončne elektrarne:

 • Sončna elektrarna, brez soglasja za priklop,
 • Sončna elektrarna, s soglasjem za priklop ,
 • Sončna elektrarna + baterijski hranilnik, brez soglasja za priklop,
 • Sončna elektrarna + baterijski hranilnik, s soglasjem za priklop.

Za primer smo predvideli gospodinjstvo

 • z 10.000 kWh letne porabe električne energije, objekt ogreva toplotna črpalka,
 • sončna elektrarna moči 10 kW,
 • ter baterijski hranilnik s kapaciteto 10 kWh.

 

1. Sončna elektrarna, brez soglasja za priklop po novi uredbi
Letna poraba električne energije10.000kWh
Inštalirana moč sončne elektrarne10kW
Cena sončna elektrarna z upoštevano subvencijo (250 €/1 kW inšt. moči)7500
Letni prihranek373,15
Povračilna doba investicije20,1let

2. Sončna elektrarna, s soglasjem za priklop po novi uredbi
Letna poraba električne energije10.000kWh
Inštalirana moč sončne elektrarne10kW
Cena sončna elektrarna z upoštevano subvencijo (250 €/1 kW inšt. moči)7500
Letni prihranek932,11
Povračilna doba investicije8,0let

3. Sončna elektrarna z baterijskim hranil., brez soglasja za priklop po novi uredbi
Letna poraba električne energije10.000kWh
Inštalirana moč sončne elektrarne10kW
Zmogljivost baterijskega hranilnika10kWh
Cena sončna elektrarna + bat. hranil. z upoštevano subvencijo (675 €/1 kW inšt. moči)13.250
Letni prihranek1044,82
Povračilna doba investicije12,7let

4. Sončna elektrarna z baterijskim hranil., s soglasjem za priklop po novi uredbi
Letna poraba električne energije10.000kWh
Inštalirana moč sončne elektrarne10kW
Zmogljivost baterijskega hranilnika10kWh
Cena sončna elektrarna + bat. hranil. z upoštevano subvencijo (675 €/1 kW inšt. moči)13.250
Letni prihranek1307,86
Povračilna doba investicije10,1let

Kaj pokažejo izračuni? Investicija v sončno elektrarno se še vedno izplača!

Izračuni pokažejo, da se slabše obnese le izračun v primeru investicije v sončno elektrarno brez baterijskega hranilnika, in brez soglasja za priklop po novi uredbi (povračilna doba investicije ca. 20 let).

Poplačilo investicije v sončno elektrarno brez baterijskega hranilnika in s pridobljenim soglasjem za priklop po novi uredbi ter z dogovorom o poračunavanjem viškov, je le okrog 8 let.

Poplačilo investicije v sončno elektrarno z baterijskim hranilnikom in s soglasjem za priklop po novi uredbi ter s poračunavanjem viškov, je okrog 10 let.

Poplačilo naložbe v sončno elektrano in baterijski hranilnik, vendar brez pridobljenega soglasja je med 12 let in 13 leti. Glede na to, da bo v prihodnje največ ravno teh investitorjev, ki si želeljo investirati v samooskrbo z električno energijo, vendar so prejeli zavrnjeno soglasje,  je izračun povračilne dobe še vedno ugoden in se močno približa povračilni dobi investicije po stari uredbi.

Povračilna doba investicije v sončno elektrarno v letih.


V izračunih je upoštevana trenutna cena regulirane in tržne cene električne energije (0,12651/kWh). V primeru, da v 2025 regulacija cen elektrike ne bo podaljšana in bodo cene precej višje (trenutno Gen-I enotna tarifa: 0,18776 EUR/kWh), se bo povračilna doba v malo sončno elektrarno znižala na približno 9 let. Prav tako se bodo dodatno znižale povračilne dobe investicij v ostalih primerih.


Regulirana cena elektrike – enotna tarifa (do 31.12.2024)0,11956 EUR/kWh
Tržna cena elektrike – enotna tarifa (Gen-I)0,18776 EUR/kWh
Prodajna cena elektrike (90 % regulirane + 10 % tržne pri Gen-I)0,12651 EUR/kWh
Odkupna cena elektrike (Gen-I)0,06576 EUR/kWh

Cene elektrike za gospodinjske odjemalce smo preverili v juniju 2024

Ker so navedeni stroški, ki smo jih upoštevali pri izračunu okvirni in pridobljeni le pri nekaterih ponudnikih, je pomembno, da se se pred investicijo v sistem samooskrbe z električno energijo, seznanite s stroški, ki jih boste najlažje pridobili preko ponudb na trgu.


Če želite hitro do ponudb zanesljivih ponudnikov sončnih elektrarn, izpolnite kontakni obrazec na spodnji povezavi.


baner soncne elektrarne


Prav tako se pozanimajte o možnostih glede koriščenja subvencij za vaš primer, možnostih priključitve naprave v omrežje ter drugimi postopki, ki lahko vplivajo na vašo odločitev.


Več o subvencijah za sončne elektrarne lahko preberete na TEJ POVEZAVI!


Priporočljivo je, da se posvetujete s strokovnjakom za sončne elektrarne, ki vam bo lahko strokovno ocenil vašo situacijo in vam pomagal pri izbiri za vaš primer najboljšega sistema.

 

Kaj je sončna elektrarna in kako deluje?

Sončna ali fotovoltaična elektrarna je naprava, ki pretvarja sončno svetlobo v električno energijo. Glavni del sistema so solarni moduli, ki jih po navadi namestimo na strehi ali na tleh. Solarni moduli vsebujejo sončne celice. Te so narejene iz polprevodnika, ki vsebuje dve vrsti atomov, s pozitivnimi in negativnimi naboji. Ko sončna svetloba pade na sončno celico, se fotoni v svetlobi absorbirajo in sproščajo elektrone. Ti elektroni nato tečejo skozi električno vezje, kar ustvarja električni tok.

Solarne panele po navadi namestimo na strehi ali na tleh. Ko sončna svetloba pade na sončne celice, se fotoni v svetlobi absorbirajo in sproščajo elektrone. Ti elektroni nato tečejo skozi električno vezje, kar ustvarja enosmerni električni tok. S pomočjo razsmernika se ga pretvori v izmeničnega, ki je potem primeren za uporaben v gospodinjstvih ali v podjetjih.

S pomočjo te tehnologije lahko proizvajamo električno energijo za lastno uporabo uporabo. Če sončna elektrarna proizvede več električne energije, kot jo porabimo, lahko po prejetem soglasju za oddajanje v omrežje viške oddamo v omrežje, ali jih shranimo v hranilnik električne energije.

kako deluje soncna elektrarna

 

Kako sončne celice proizvedejo električno energijo?

 •  Sončna svetloba pada na sončne celice.
 •  Fotoni v svetlobi absorbirajo, sproščajo elektrone.
 •  Elektroni tečejo skozi električno vezje, kar ustvarja enosmerni tok.
 •  Razsmernik pretvori enosmerni tok (DC) v izmeničnega (AC).
 •  Izmenični tok (AC) je nato primeren za uporabo, shranjevanje v baterijske hranilnike ali za oddajanje v omrežje.

 

Delovanje soncne celice

 

Oddaja strehe v najem za soncno elektrarno

PREBERITE TUDI: 

Oddaja strehe v najem za sončno elektrarno

Poslovni model, s katerim si lahko podjetja brez finančnega vložka zagotovijo nižjo, predvsem pa stabilno ceno elektrike in okolju prijazno energijo, so razvili v podjetju Sonce energija. Ponujajo možnost za sklenitev služnostne pogodbe za namestitev opreme, s katero bodo prišli do lastne naprave. Edini pogoj je, da imajo primerno in dovolj veliko streho, s površino vsaj 300 kvadratnih metrov in jo oddajo v najem.

 

Donos sončne elektrarne, če hišo ogreva toplotna črpalka

Zanimal nas je primer iz prakse, kakšen donos ima povprečna 11 kW sončna elektrarna,  koliko gospodinjstvo prihrani, če hišo ogreva toplotna črpalka?

S pomočjo svetovalcev MOJA ELEKTRARNA smo pridobili podatke o donosu za primer večje obnovljene hiše, kjer ogrevajo s toplotno črpalko. Kot so nam povedali, sama investicija ni predstavljala dodatnega bremena za družinski proračun, odločili so se za 10 letni najem kredita na Eko skladu, ter tako račun za elektriko zamenjali za kredit.

Obrok kredita je bil nekoliko nižji od tedanje povprečne mesečne položnice za elektriko, prihranili so že s prvim mesecem delovanja sončne elektrarne. Sončna elektrarna jim pokrije potrebe za ogrevanje hiše in sanitarne vode, razsvetljavo, kuhanje, pranje in hlajenje.

 

Je sončna elektrarna smotrna pri objektih z malo porabo elektrike?

V Sloveniji se je v zadnjem obdobju veliko vlagalo v energetsko obnovo hiš. Za novogradnje velja zakonodaja, ki določa, da morajo biti vse novogradnje vsaj nizkoenergijske.

Nizkoenergijska hiša velikosti 150 m2 (energijski razred C, toplotne potrebe do 60 kWh/m2), če so  vgrajene energetsko varčne naprave, porabi zelo malo energije. Novograditelji se običajno odločajo za ogrevanje s toplotno črpalko, poraba elektrike pa v teh objektih v povprečju znaša med 6000 in 7000 kWh.

Ali je v tem primeru naložba v sončno elektrarno ekonomična? Prav gotovo je. Zaradi manjše porabe električne energije je sama investicija v sončno elektrarno stroškovno nižja, izračun je dosedaj pokazal, da se je ta naložba novograditeljem doslej povrnila nekje v 10 letih.

soncna elektrarna in toplotna crpalka

Kombinacija naložbe – sončna elektrarna in toplotna črpalka omogoča zelo nizke stroške ogrevanja. Skupna investicija je, na primer pri starejših hišah (150 m2), še v letu 2024, znašala nekje 22.000 EUR.


Vas zanima, kakšno velikost sončne elektrarne potrebujete in koliko lahko prihranite? Preverite TUKAJ!


Vas zanima cena sončne elektrarne in izvedba?
Izpolnite spodnji kontakti obrazec in v najkrajšem možnem času vam bomo odgovorili na vprašanja.

Želite več informacij?

"*" indicates required fields

Več iz teme:

POVEZANI ČLANKI