Sončna elektrarna 11 kW – cena, subvencije in donos v 2024

Sončna elektrarna je trenutno ena bolj donosnih naložb. V letu 2024 bodo ponovno na voljo subvencije. Preverite pogoje!

Ste vedeli, da sončna svetloba, ki obsije zemeljsko površino v eni uri in pol, ustvari toliko energije, da bi ta ob primernem hranjenju zadostila potrebam celoletne svetovne porabe? Vsak košček površine na Zemlji obsije nekaj sončne svetlobe, količina te pa je odvisna od geografske lege. S pomočjo tehnologije, ki jo poznamo po imenu fotovoltaika ali po domače sončna elektrarna, lahko prestrezamo sončno sevanje in ga spreminjamo v električno energijo.


Kazalo:


soncna elektrarna

 

Prve sončne celice so leta 1954 razvili v ameriškem podjetju Bell Labs. Tehnologija sončnih celic se je do današnjih dni pospešeno razvijala. Še posebej po letu 1989, ko je nemška vlada odobrila pilotni projekt in na 2200 strehah v Nemčiji namestila prve sončne elektrarne. Učinkovitost sončnih celic se je od takrat do danes močno zvišala. Zaradi vedno večjih potreb po električni energiji in zaradi globalnih usmeritev za zeleni prehod, je povsem na dlani, da se bosta razvoj in učinkovitost solarnih modulov le še stopnjevala.

 

Kaj je sončna elektrarna in kako deluje?

Sončna ali fotovoltaična elektrarna je naprava, ki pretvarja sončno svetlobo v električno energijo. Glavni del sistema so solarni moduli, ki jih po navadi namestimo na strehi ali na tleh. Solarni moduli vsebujejo sončne celice. Te so narejene iz polprevodnika, ki vsebuje dve vrsti atomov, s pozitivnimi in negativnimi naboji. Ko sončna svetloba pade na sončno celico, se fotoni v svetlobi absorbirajo in sproščajo elektrone. Ti elektroni nato tečejo skozi električno vezje, kar ustvarja električni tok.

Solarne module po navadi namestimo na strehi ali na tleh. Ko sončna svetloba pade na sončne celice, se fotoni v svetlobi absorbirajo in sproščajo elektrone. Ti elektroni nato tečejo skozi električno vezje, kar ustvarja enosmerni električni tok. S pomočjo razsmernika se ga pretvori v izmeničnega, ki je potem primeren za uporaben v gospodinjstvih ali v podjetjih.

S pomočjo te tehnologije lahko proizvajamo električno energijo za lastno uporabo uporabo. Če sončna elektrarna proizvede več električne energije, kot jo porabimo, lahko po prejetem soglasju za oddajanje v omrežje viške oddamo v omrežje, ali jih shranimo v hranilnik električne energije.

kako deluje soncna elektrarna

 

Kako sončne celice proizvedejo električno energijo?

  •  Sončna svetloba pada na sončne celice.
  •  Fotoni v svetlobi absorbirajo, sproščajo elektrone.
  •  Elektroni tečejo skozi električno vezje, kar ustvarja enosmerni tok.
  •  Razsmernik pretvori enosmerni tok (DC) v izmeničnega (AC).
  •  Izmenični tok (AC) je nato primeren za uporabo, shranjevanje v baterijske hranilnike ali za oddajanje v omrežje.

 

Delovanje soncne celice


Sprememba uredbe o samooskrbi z električno energijo

Nova uredba za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov prinaša kar nekaj sprememb, ki bodo za nove investitorje, ki še nimajo pridobljenega soglasja za priključitev na omrežje, torej se šele zdaj na novo odločajo o rentabilnosti, nekoliko manj ugodne kot v preteklosti. Vendar se lahko pustimo presenetiti, da bodo subvencije za naložbe v samooskrbo, skupaj s hranilniki. dovolj stimulativne in bodo novi modeli, ki nam jih obljublja sedanja vlada, dovolj premiišljeni, predvsem v smeri kaj potrebuje današnji investitor, da bo samooskrbo sprejel v kombinaciji s hranilniki.

Največja sprememba je za investitorje gotovo ukinitev letnega obračuna, ki ga vsi poznamo pod nazivom net-metering. Po stari uredbi sta se prejeta in oddana električna energija obračunavali letno, kar je omogočalo kompenzacijo presežka poleti in kompenzacijo s primanjkljajem pozimi.

Vendar pozor

  • stara uredba bo v veljavi za investitorje, ki so vlogo za priklop sončne elektrarne oddali do 31.12.2023 in bodo investicijo v sončno elektrarno izvedli do 31.12.2024.
  • Za vse, ki pa bodo za soglasje sončne elektrarne zaprosili v letu 2024, nova uredba ukinja letni obračun in uvaja mesečno obračunavanje in nove pogoje obračuna, ki naj bi bili odvisni od vsakega operaterja posebaj.

Novost bo tudi ta, da bodo lastniki novih sončnih elektrarn, ki so šele v načrtovanju projekta,  plačali omrežnino za vso prejeto in oddano električno energijo. Sistem samooskrbe se tako prilagaja evropski zakonodaji, natančneje evropski direktivi, ki določa nediskriminatorno plačevanje omrežnine, ne glede na to ali je lastnik sončne elektrarne vključen v samooskrbo ali ne. Plačevanja omrežnine bodo novi lastniki sončnih elektrarn oproščeni le za energijo, ki sami proizvedejo in tudi porabijo.

Kar je že znano in je optimistična novica, da bo novim lastnikom sončnih elektrarn, ki bodo v samooskrbo investirali od 2024 naprej omogočena prodaja presežne električne energije dobavitelju. Vendar je ob tem potrebno poudariti, da je odkupna cena viškov električne energije nižja od prodajne.

Za primerjavo:

Trenutna cena električne energije (enotna tarifa) pri podjetju Energija plus in njihova odkupna cena viškov električne energije od lastnikov sončnih elektrarn:

Prodajna cena (enotna tarifa)0,20068 EUR/kWh
Odkupna cena0,04300EUR/kWh

Cena sončne elektrarne v marcu še nejasna, letni obračun bo zamenjal mesečni

Sončna elektrarna je bila do konca leta 2023 za gospodinjstva po stari uredbi za samooskrbo ena bolj donosnih naložb, cena sončne elektrarne je bila odvisna od same moči sončne elektrarne, pa tudi kakovosti izbranih kmponent ter subvencije, če ste zanjo zaprosili.

Pred odločitvijo za investicijo v sončno elektrarno je investitor preveril dosedanjo letno porabo električne energije gospodinjstva v kilovatnih urah (kWh), izračunal potrebno velikost in prevideno  moč sončne elektrarne. ter izbral najprimernejšega izvajalca.

Ta pa je nato poskrbel za birokratske postopke, tudi izdajo soglasja za priključitev na omrežje in v roku parih mesecev projekt izvedel.

Kakšen je, oziroma bo, donos povprečne sončne elektrarne?

Povprečna letna poraba električne energije v stanovanjski hiši brez ogrevanja znaša povprečno 6000 kWh, regulirana cena elektrike z dajatvami, pa 0,17 EUR/kWh, kaj pomeni da so stroški za elektriko doslej znašali 1.080 EUR letno. Razen v primeru, ko gre za ogrevanje s toplotno črpalko, poraba električne energije predstavlja dva kratnik te vrednosti.

Če k osnovni porabi prištejemo še 5000 kWh za ogrevanje in pripravo sanitarne vode, pridemo do letnega porabe 11.000 kWh, kar v stroških znese 1.980 EUR. Za tak primer gospodinjstva je priporočena moč sončne elektrarne 11 kWh, kar je po statističnih podatkih tudi povprečna moč inštaliranih sončnh elektrarn v Sloveniji, takšna sončna elektrarna pa letno pridela nekje 12.000 kWh električne energije.

 

Sončna elektrarna cena

Cena sončne elektrarne, 11 kW, je v febrarju znašala nekje 14.000 EUR (vključen 9,5% DDV, brez subvencije, montaža na ključ). Če upoštevamo sedanje regulirane cene elektrike, še vedno lahko predvidimo 7 – letno odplačilno dobo sončne elektrarne

baner soncne elektrarne

Cena 11 kW sončne elektrarne elektrarne, z montažo na ključ, je nedavno znašala nekje 14.000 EUR. Izračun je doslej pokazal, da je s sončno elektrarno možno prihraniti nekje 165 EUR mesečno (1.980 EUR letno). Prihranki v celi življenski dobi sončne elektrarne, ko je investitor odštel stroške investicije, zavarovanja in vzdrževanja in pristojbine, so znašali nekje 35.000 EUR. Glede na trenutne cene elektrike skupaj z dajatvami (0,17 EUR/kWh), je odplačilna doba 11 kW sončne elektrarne tudi v začetku leta 2024 še vedno znašala nekje 7 let

Za sončne elektrarne se je napovedovalo, da bodo te še rentabilnejše, v kolikor bo cena elektrike rastla, vendar je izračun cene sončne elektrarne smiselno preveriti pri različnih ponudnikih sončnih elektrarn na ključ.  Mnogi danes ponujajo rešitve skupaj s hranilniki, pojavlja se kar nekaj novih modelov, ki jih dosedaj nismo poznali. V kolikor gre za energijsko potratnejši objekt, je potrebno predvideti dodatno porabo električne energije ter načrtovati večjo sončno elektrarno.

 

Spodaj ponazarjamo, kako je izgledal izračun donosnosti 11 kWh sončne elektrarne po letnem sistemu net meteringa do konca leta 2023.

Ti pogoji so veljali za vse tiste investitorje, ki so imeli v 2023 že delujoče sončne elektrarne in hkrati veljajo še za vse tiste investitorje, ki se bodo s sončno elektrarno v sistem samooskrbe priključili do konca leta 2024. Zato je ta primer izračuna donosa še vedno zanimiv tudi v letu 2024. Podatki so prilagojeni za še veljavne pogoje v 2024.


 Stroški 11 kW sončne elektrarne  v 30 letih delovanja

  Cena sončne elektrarne, 11 kW, montaža na ključ (brez subvencije, 9,5% DDV)

 14.000 EUR

  Mesečni stroški dajatev, ki ostanejo na položnici ( cca. 15 EUR mesečno)

5.400 EUR

  Stroški zavarovanja, vzdrževanja sončne elektrarne (150 EUR / letno)

4.500 EUR

  SKUPAJ STROŠKI

 23.900 EUR  

 

 Donos sončne elektrarne 11 kW, 30 letno delovanje

  Sončna elektrarna, 11 kW, predviden donos

 59.400 EUR

  Cena sončne elektrarne z montažo na ključ (BREZ SUBVENCIJE) + ostali stroški delovanja

23.900 EUR

  SKUPAJ DONOS SONČNE ELEKTRARNE

 35.500 EUR  


soncna elektrarna rentabilnost brez subvencije

 Če smo od donosa s pridelano elektriko odšteli vrednost investicije sončne elektrarne, ter tudi stroške delovanja v celi življenski dobi, je 11 kW sončna elektrarna gospodinjstvu pridelala prihranke nekje v vrednosti 35.000 EUR. 


Odplačilna doba sončne elektrarne v 2024 še vedno znaša 7 let. Če ste za sončno elektrarno pridobili soglasje v 2023, se donos ne spremeni. Novi pogoji bodo veljali za nove investitorje, ki soglasja do konca leta 2023 niso prejeli. Pogoji po novem še natančno niso znani, tudi višina subvencije je neznanka. Borzen je nove subvencije za investicije v samooskrbne sončne elektrarne napovedal v mesecu marcu, do 7. marca novega razpisa še niso objavili.


Oddaja strehe v najem za soncno elektrarno

PREBERITE TUDI: 

Oddaja strehe v najem za sončno elektrarno

Poslovni model, s katerim si lahko podjetja brez finančnega vložka zagotovijo nižjo, predvsem pa stabilno ceno elektrike in okolju prijazno energijo, so razvili v podjetju Sonce energija. Ponujajo možnost za sklenitev služnostne pogodbe za namestitev opreme, s katero bodo prišli do lastne naprave. Edini pogoj je, da imajo primerno in dovolj veliko streho, s površino vsaj 300 kvadratnih metrov in jo oddajo v najem.

Donos sončne elektrarne, če hišo ogreva toplotna črpalka

Zanimal nas je primer iz prakse, kakšen donos ima povprečna 11 kW sončna elektrarna,  koliko gospodinjstvo prihrani, če hišo ogreva toplotna črpalka?

S pomočjo svetovalcev MOJA ELEKTRARNA smo pridobili podatke o donosu za primer večje obnovljene hiše, kjer ogrevajo s toplotno črpalko. Kot so nam povedali, sama investicija ni predstavljala dodatnega bremena za družinski proračun, odločili so se za 10 letni najem kredita na Eko skladu, ter tako račun za elektriko zamenjali za kredit. Obrok kredita je bil nekoliko nižji od tedanje povprečne mesečne položnice za elektriko, prihranili so že s prvim mesecem delovanja sončne elektrarne. Sončna elektrarna jim pokrije potrebe za ogrevanje hiše in sanitarne vode, razsvetljavo, kuhanje, pranje in hlajenje.

 

Je sončna elektrarna smotrna pri objektih z malo porabo elektrike?

V Sloveniji se je v zadnjem obdobju veliko vlagalo v energetsko obnovo hiš. Za novogradnje velja zakonodaja, ki določa, da morajo biti vse novogradnje vsaj nizkoenergijske. Nizkoenergijska hiša velikosti 150 m2 (energijski razred C, toplotne potrebe do 60 kWh/m2), če so  vgrajene energetsko varčne naprave, porabi zelo malo energije. Novograditelji se običajno odločajo za ogrevanje s toplotno črpalko, poraba elektrike pa v teh objektih v povprečju znaša med 6000 in 7000 kWh. Ali je v tem primeru naložba v sončno elektrarno ekonomična? Prav gotovo je. Zaradi manjše porabe električne energije je sama investicija v sončno elektrarno stroškovno nižja, izračun je dosedaj pokazal, da se je ta naložba novograditeljem doslej povrnila nekje v 10 letih.

soncna elektrarna in toplotna crpalka

Kombinacija naložbe – sončna elektrarna in toplotna črpalka omogoča zelo nizke stroške ogrevanja. Skupna investicija je, na primer pri starejših hišah (150 m2), še v letu 2024, znašala nekje 22.000 EUR.


Vas zanima, kakšno velikost sončne elektrarne potrebujete in koliko lahko prihranite? Preverite TUKAJ!


V 2024 so za sončne elektrarne odprte nove subvencije in novi način obračuna

Od aprila 2024 subvencije za sončne elektrarne in hranilnike električne energije dodeljuje Borzen.

Ob tem je ključno, da za subvencijo lahko zaprosijo fizične osebe, ki so izdano soglasje za priključitev sončne elektrarne prejele v letu 2023, v letu 2024 pa morajo izvesti projekt, ka pomeni, da mora biti sončna elektrarna priključena na omrežje.  Ti investitorji bodo vključeni v sistem net meteringa po stari uredbi.

Eko sklad je konec leta 2023 zaključil javni poziv št. 104SUB-SO22 za subvencije sončnih elektrarn. Vloge, ki so bile na Eko sklad posredovane do 24. 11. 2023, bodo še vedno obravnavali na Eko skladu. Borzen do teh vlog nima dostopa.

Kako donosne bodo sončne elektrarne v prihodnje?

Znano je, da je novi obračun za male sončne elektrarne koncem februarja napovedal GEN I. Lahko pričakujemo, da se bodo temu pridružili najbrž tudi drugi operaterji.  Sedaj je znano, da bo sledil novi mesečni obračun ter plačilo viškov. Podrobneje bomo o tem pisali, ko bodo znani novi pogoji s strani uredbodajalcev in Borzena.Vas zanima cena sončne elektrarne in izvedba?
Izpolnite spodnji kontakti obrazec in v najkrajšem možnem času vam bomo odgovorili na vprašanja.

Želite več informacij?

"*" indicates required fields

Več iz teme:

POVEZANI ČLANKI