Sončne elektrarne za samooskrbo – v pripravi novi zakon

Novi innvestitorji v sončne elektrarne za samooskrbo bodo od leta 2024 sončne elektrarne priklapljali pod novo uredbo. Več o tem v intervjuju.

Sončne elektrarne za samooskrbo po uredbi iz 2016, ki je še veljavna do konca leta 2023, občutno znižajo položnice, naložba pa se povrne v manj kot 10 letih. Čez par mesecev nas čakajo zakonodajne spremembe, večina novih investitorjev nestrpno pričakuje nove usmeritve, kako bo z rentabilnostjo. Zakaj vlada čaka z natančnimi pogoji nove uredbe, ni znano.

 

Soncne elektrarne za samooskrbo

Ključni podatek za izračun rentabilnosti SE je cena EE

Vemo, da o izračunih rentabilnosti sončnih elektrarn v prihodnosti težko govorimo, če ne poznamo cen električne energije. Pa vendar, kako bo z rentabilnostjo po 1. 1. 2024, ko začne veljati nova uredba, smo se pogovarjali z dr. Kristijanom Breclom s Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani.

 

Kaj se spreminja pri samooskrbi z elektriko?

Samooskrba z elektriko je v Sloveniji regulirana z Uredbo o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije že skoraj desetletje. Ta je do konca leta 2023 predstavljala temelj sistema, pri čemer se s sončno elektrarno proizvedena in porabljena elektrika obračunata po sistemu letnega neto merjenja, ki je položnice za elektriko znižal za 80 odstotkov. Koliko bodo položnice znižane po novi, pa bo treba počakati do konca jeseni 2023.

 

Ali lahko napoveste, kaj lahko gospodinjstva v prihodnosti pričakujejo na področju samooskrbe z elektriko, ali bodo zakonodajne spremembe vplivale na trg z malimi SE?

V letu 2024 (vsaj ne v prvi polovici) ne pričakujemo občutnega zmanjšanja števila sončnih elektrarn, saj se bodo postavljale elektrarne s prejetimi soglasji za postavitev  iz 2023, teh pa je kar veliko. Glede vlog in izdaje soglasij za priključitev novih sončnih elektrarn po izteku 2023 pa se pričakuje precejšen upad. Ne toliko zaradi »slabših« pogojev za izgradnjo samooskrbnih sončnih elektrarn, ampak zaradi negotovosti in nedorečenosti nove uredbe. Nova uredba namreč ne omogoča več netiranja prispevkov za električno energijo, ponuja pa oprostitev prispevka za OVE in URE in omogoča prodajo električne energije. Ravno tukaj je največ nejasnosti. Namreč, ni še jasno, kako se bo fizični osebi omogočala prodaja električne energije, ali bo treba plačevati minimalne prispevke ter kako bo z obdavčitvijo prihodkov.

 

Soncne elektrarne za samooskrbo Kristijan Brecl

Dr. Kristijan Brecl, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani

Rentabilnost malih SE je odvisna od končne maloprodajne cene električne energije, cene pa rastejo. Jih je mogoče napovedati?

Cena električne energije se je na evropskih borzah glede na začetek leta 2023, ko je presegala 500 €/MWh, precej umirila, trenutno v povprečju znaša okrog 150 €/MWh, za letošnjo zimo pa se napoveduje okrog 250 €/MWh.

 

Vemo, da dosedanjih neto meritev več ne bo, vendar to najbrž ne pomeni, da meritve ne bodo obstajale? Ali se net metering ukinja?

»Uredba o samooskrbi« iz leta 2016 je vpeljala polno letno netiranje električne energije. To pomeni, da (so) se na letni ravni obračunavala električna energija (EE) in vsi prispevki (omrežnina, trošarina …). Če je uporabnik proizvedel premalo EE, je manjkajoči del odkupil, viške pa je brezplačno predal prodajalcu EE.

Nova uredba omogoča netiranje same EE, brez zakonsko določenih prispevkov. Obdobje netiranja je prepuščeno prodajalcu EE. Ker netiranje ne vsebuje več omrežnine, to ne vpliva na časovne bloke. Je pa res, da bo uporabnik/proizvajalec električno energijo proizvajal podnevi, ko so cene časovnih blokov omrežnin višje. S tem bo prispeval k »manjši« porabi v dnevnem bloku. Če bo imel sončno elektrarno z baterijskim hranilnikom, bo lahko tudi sam uravnaval (glede na zmožnosti baterije in svoje porabe), kdaj bo EE prodajal.

 

Po stari uredbi neto meritev gospodinjstvu zniža položnice za elektriko za 80 odstotkov, koliko jih bo po novi, se lahko računa na enake pogoje?

V preteklosti je bil delež prispevkov v končni ceni električne energije okrog 50 %. Z rastjo cen EE se je ta delež zmanjšal. Kakšen bo delež v posameznih časovnih blokih, še ni znano, zagotovo pa bo večji v bolj obremenjenih časovnih blokih. Sam prihranek na položnicah bo tako precej odvisen od tega, koliko EE bo gospodinjstvo porabilo neposredno v trenutku njene proizvodnje in koliko ga bo oddalo v omrežje in odvzelo v času, ko sonce ne sije. To razmerje se lahko precej izboljša v primeru uporabe baterij.

Nova uredba tako posredno spodbuja čim večjo porabo električne energije iz lastne elektrarne. S stališča vseh uporabnikov elektroenergetskega sistema je nov sistem bolj pravičen, saj uporabnik plačuje za uporabo elektroenergetskega sistema, omogoča prodajo viškov energije, poleg tega pa je lastnik obnovljivega vira energije upravičen plačevanja prispevkov za OVE/URE.

 

Ali je za izgradnjo SE s hranilnikom potrebno soglasje elektrodistributerja?

Za uporabo hranilnikov je vedno potrebno soglasje distributerja, enako kot za sončne elektrarne.

 

Ali bodo sončne elektrarne manjših moči zaradi prigrajenih hranilnikov veliko dražje?

Trenutno je večina investitorjev na streho postavila raje kakšen kilovat več kot pa manj. Poleg tega je marsikdo, da ne bi zastonj oddajal viškov, povečal svojo porabo. Nov sistem omogoča prodajo EE, torej se bo lahko vsak uporabnik odločil, ali bo pokril samo svojo proizvodnjo ali bo še kaj zaslužil s prodajo.

 

Soncne elektrarne za samooskrbo nov zakon


Cena električne energije se je na evropskih borzah glede na začetek leta 2023, ko je presegala 500 €/MWh, precej umirila, cena elektrike trenutno v povprečju znaša okrog 150 €/MWh, za letošnjo zimo pa se napoveduje okrog 250 €/MWh.


Lahko ponazorite izračun ekonomike za 7 kW SE s hranilnikom?

Pred časom sem delal izračune za sončne elektrarne po novi uredbi in se je izkazalo, da investicija v primeren hranilnik električne energije (npr. 7 kW SE, 7 kWh hranilnik) bistveno ne spreminja vračilne dobe investicije. Trenutno so ti izračuni nepomembni, saj se uvaja nov sitem obračunavanja omrežnine.

baner soncne elektrarne

Kako ocenjujete novi večtarifni sistem obračuna omrežnine, ali bo vplival na samooskrbo z elektriko?

Zelo težko je predvideti, kako se bodo uporabniki odzvali. Trenutno nihče nima izkušenj s takšnim načinom obračunavanja. Nov sistem smatram kot prehod na dinamičen in mogoče bolj pravičen sistem plačevanja uporabe elektrodistribucijskega omrežja, bo pa treba tudi v gospodinjstvih preiti na bolj smotrno uporabo EE in pametno upravljanje porabnikov.


Če pogledamo zunaj naših meja, bodo tudi v Sloveniji sončne elektrarne zagotovo še naprej zanimive za gospodinjstva, ne glede na to, ali bo investitor s hranilniki želel postati popolnoma samooskrben ali ne. Razlog je preprost, zaščitil se bo pred višanjem cen elektrike. Vemo, višje kot so cene, večji je donos solarnega sistema.  Če pogledamo zunaj naših meja, bodo tudi v Sloveniji sončne elektrarne zagotovo še naprej zanimive za gospodinjstva, ne glede na to, ali bo investitor s hranilniki želel postati popolnoma samooskrben ali ne. Razlog je preprost, zaščitil se bo pred višanjem cen elektrike. Vemo, višje kot so cene, večji je donos solarnega sistema.  

Na drugi strani pa se bodo ponudniki fotovoltaične opreme in hranilnikov morali prilagotiti s cenami, da bodo investicije v male sončne elektrarne ekonomične.
Računati na cene elektrike, kot smo jih bili vajeni pred letom ali dvema, je iluzorno, treba se bo navaditi, da je energija nekaj, kar ni samoumevno, temveč je odvisna tako od nas kot od proizvajalcev in prenosnega omrežja. V drugih državah po Evropi so gospodinjstva že dlje časa tržno vpeta, bodisi so proizvajalci elektrike ali elektriko prodajajo. Tudi tisti, ki ne živijo v samostojnih stanovanjskih objektih, prispevajo s shranjevanjem ali varčevanjem. Nabor rešitev se stalno povečuje. 

Spremembe so morda na začetku težje, pozneje postanejo samoumevne in stvar navade. Skupni družbeni prispevek s pametnim upravljanjem porabnikov doprinese k mnogim koristim, nižjim položnicam, manjšim stroškom proizvodnje energije, vzdrževanja in posledično varovanju okolja.


Kontaktirajte ponudnika

"*" indicates required fields

 

Več iz teme:

POVEZANI ČLANKI