Vas zanima cena in prihranki ob zamenjavi ogrevalnega sistema - toplotna črpalka, plinska peč, peč na drva, IR paneli, vgradnji sončne elektrarne in uporabi električnega avtomobila za popolno energetsko samooskrbo za vaš primer hiše.Kakšne so potrebe vašega objekta v kWh?

Letna poraba energenta za ogrevanje

1500
Kurilno olje / L

Vpišite letno porabo.

Letna poraba električne energije

5000
kWh

Letno količino kWh preverite na položnicah ali pri svojem distributerju.

Cena električne energije EUR / kWh

0.15
EUR / kWh

Ceno električne energije (z dajatvami in DDV) za 1 kWh izračunate tako, da znesek na položnici delite s količino porabljenih kWh ali preverite pri svojem distributerju.

Letni stroški objekta za energijo

1.0004
Cena kurilnega olja EUR / L

Vpišite ceno (v primeru dostave energenta, vpišite ceno energenta z dostavo).Stroški in poraba energije za vaš objektLetni stroški objekta za energijo

Ogrevanje

1606
EUR

Cena energenta, strošek letnega pregleda peči, dimnika, letni servis.

El. energija

750
EUR

Skupaj

2356
EUR

Letna poraba koristne energije v kWh

Ogrevanje + poraba el. energije

17750
kWh

Upoštevana kurilna vrednost: 10 kWh/l.

Upoštevan izkoristek kurilne naprave: 85%.


Želite zamenjati ogrevalni sistem?

Preverite, prihranke z zamenjavo ogrevalnega sistema.Toplotna črpalka


Plinska peč


Peč na lesno biomaso


Električno ogrevanjeStroški in poraba energije za vaš objektLetni stroški objekta za energijo

Ogrevanje

1606
EUR

El. energija

750
EUR

Skupaj

2356
EUR

Letna poraba električne energije v kWh

 

17750
kWhPošlji rezultate izračuna na e-naslov

  

  

Želite vgraditi sončno elektrarno?

Preverite, prihranke pri vgradnji sončne elektrarne.Sončna elektrarna

Sončna elektrarna + električni avto

1500
Prevoženi kilometri letno


Stroški in poraba energije za vaš objektPotrebna moč sončne elektrarne

9
kW

Letni stroški objekta (ogrevanje + el. energija)

250
EUR