Odstranjevanje odpadkov s sežiganjem

Najboljši način obvladovanja in gospodarjenja z odpadki bi bil preprečevanje njihovega nastanka. Ta cilj je danes nedosegljiv, zato je za gore odpadkov potrebno najti hitre in učinkovite rešitve. Kljub recikliranju, kompostiranju in odlaganju na deponije, še vedno ostanejo odpadki, ki jih ni mogoče odstraniti drugače kot s termično obdelavo. Pri tem pridobimo veliko energije, slaba stran pa je obremenjevanja okolja s pepelom in dimnimi plini.

 

Najboljši način obvladovanja in gospodarjenja z odpadki bi bil preprečevanje njihovega nastanka. Ta cilj je danes nedosegljiv, zato je za gore odpadkov potrebno najti hitre in učinkovite rešitve. Kljub recikliranju, kompostiranju in odlaganju na deponije, še vedno ostanejo odpadki, ki jih ni mogoče odstraniti drugače kot s termično obdelavo. Pri tem pridobimo veliko energije, slaba stran pa je obremenjevanja okolja s pepelom in dimnimi plini.


Image
Dunajska sežigalnica je postala tudi mestna znamenitost
 

Slika 1

Vzor je Dunaj
Kljub temu, da so v mestnem predelu Spittelau sežigalnico zgradili že leta 1971, so jo po požaru obnovili in vgradili učinkovite naprave za čiščenje dimnih plinov. Objekt je zaradi svojega nenavadnega izgleda postal turistična točka, zaradi dobrih rešitev pa je po enakih načrtih zgrajena tudi sežigalnica v Osaki na Japonskem. Projektanti so se zadeve podrobno lotili, zato tovornjaki s smetmi skoraj neslišno izginjajo v poglobljenem vhodu, ventilatorji ustvarjajo podtlak, zaradi česar tudi neposredno ob sežigalnici ne zaznamo nobenih vonjav ali posebnega hrupa. Meritve dimnih plinov so v mejah normativov, Dunajčani pa imajo še to srečo, da je njihovo mesto znano po stalnem vetru in zaradi tega vedno dobro prezračeno.

 
 

Gore odpadkov
Letno v tej sežigalnici zgori 260.000 ton odpadkov, pri čemer dobijo za 40.000 MWh elektrike, 500.000 MWh toplote za daljinsko ogrevanje, 6.000 kovinskih odpadkov in 60.000 ton pepela. Odpadke najprej stehtajo, presipajo v velik vmesni zalogovnik, od koder jih z velikim dvigalom prenašajo v peč, iz katere na drugi strani pada pepel, ki ga hladijo z vodo. Učinkoviti elektro in vodni filtri prestrežejo 99,9% letečih delcev, v pralnih stolpih pa odstranijo še  klorovodike, fluorovodike, težke kovine in žveplo. Tudi vodo za pranje dimnih plinov očistijo v notranjem krogu.

 

Pomemben del predelave je kompostiranje, ki ga prebivalci mest omogočimo z vestnim ločevanjem odpadkov in odlaganjem v posebne kontejnerje. Dunajski smetarji na leto kompostirajo 100.000 ton odpadkov, ki jih meščani odlagajo v 60.000 zabojnikov. V Evropi se Danci držijo pravila, da odpadki nimajo mesta na deponijah, zato večino reciklirajo, ostanek pa termično obdelajo. Takšna obdelava in odstranjevanje je nujno, saj je volumen odpada tako velik, da odlaganje na deponije sploh ni možno, saj bi smeti prekrile pokrajino. Tudi zato ima v razvitih državah termična obdelava pomembno mesto v vseh strategijah gospodarjenja z odpadki. •

Več iz teme:

POVEZANI ČLANKI