Maribor pridobil evropska sredstva za čiščenje odpadne vode

Občine Maribor, Hoče Slivnica, Duplek in Miklavž na Dravskem polju so uspešno kandidirale na razpisu za sofinanciranje operacij s sredstvi Kohezijskega sklada in pridobile evropska sredstva za projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Maribora, širše prispevno območje CČN Maribor.Dobrih 24 milijonov evrov vreden projekt bo zagotovil gradnjo kanalizacije in razbremenilnih objektov

Občine Maribor, Hoče ” Slivnica, Duplek in Miklavž na Dravskem polju so uspešno kandidirale na razpisu za sofinanciranje operacij s sredstvi Kohezijskega sklada in pridobile evropska sredstva za projekt “Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Maribora, širše prispevno območje CČN Maribor”.

odpadne_vode_maribor


 

Projekt je namenjen zaščiti podtalne vode pred onesnaženjem

Projekt z novimi priključitvami na kanalizacijo in centralno čistilno napravo (CČN) pomeni nadgradnjo zadnje desetletje izgrajenega sistema in ima primarni namen zaščite podtalne vode in njenih virov pred onesnaženjem z odpadnimi vodami, hkrati pa tehnično in finančno optimizacijo delovanja CČN.


Občine skupno pridobile 15,5 milijona evrov nepovratnih sredstev

Skupna vrednost projekta znaša 24.149.712 evrov, projekt pa predvideva izgradnjo približno 45,6 km kanalizacije in 19 različnih razbremenilnih objektov in prečrpališč. Od omenjene vrednosti bo približno 15,5 milijonov evrov nepovratnih sredstev, ostali del, ki zajema preko 4 milijone evrov DDV-ja, pa bodo pokrivale občine same.

Sočasno s tem projektom bo Mestna občina Maribor v krajevni skupnosti Limbuš izgradila manjkajočo kanalizacijo in s tem zaključila vse večje investicije v izgradnjo kanalizacijskega sistema.

Vir: Finance.si

Več iz teme:

POVEZANI ČLANKI