Neporabljena evropska sredstva za financiranje energetsko učinkovitih projektov

 


V četrtek bo Evropski parlament razpravljal in glasoval o zakonodajnem predlogu, ki bo omogočil sprostitev 146 milijonov evrov neporabljenih sredstev za financiranje projektov, usmerjenih v varčevanje z energijo, energetsko učinkovitost in uporabo obnovljivih virov.


eu_velDopolnjena zakonodaja o evropskem energetskem programu za oživitev gospodarstva predvideva prerazporeditev neporabljenih sredstev v nov sklad, iz katerega se bodo financirali projekti, kot so:

– prenova javnih in zasebnih stavb za izboljšanje njihove energetske učinkovitosti in prehod na obnovljive vire energije;

– gradnja kombiniranih termoelektrarn-toplarn, ki uporabljajo obnovljive vire energije, njihovih distribucijskih omrežij, in njihova integracija v elektroenergetska omrežja;

– čist javni mestni promet, predvsem z vozili na električni in vodikov pogon;

– prenova lokalne infrastrukture, s poudarkom na učinkoviti javni razsvetljavi, shranjevanju električne energije, “pametnih” števcih porabe in “pametnih” omrežjih.


Sklad bo namenjen predvsem projektom na lokalni in regionalni ravni, ki bodo morali biti tudi gospodarsko in finančno vzdržni. Skupna vsota 146.340.000 evrov bo na voljo od 1. januarja 2011, sredstva pa bo treba razdeliti najkasneje do 31. marca 2014. Financiranje iz sklada bo lahko v obliki posojil, jamstev, lastniških deležev ali drugih finančnih produktov. Javni organi bodo lahko porabili do 15 odstotkov pridobljenih sredstev za tehnično pomoči pri oblikovanju projektov. Pomembno merilo pri izbiri po tudi geografsko uravnoteženost projektov znotraj EU.


vir: EU PARLAMENT, Info pisarna za Slovenijo, Manja Toplak, www.europaparl.europa.eu
A7-0246/2010
, Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 663/2009 o vzpostavitvi programa za podporo oživitvi gospodarstva z dodelitvijo finančne pomoči Skupnosti energetskim projektom.

Več iz teme:

POVEZANI ČLANKI