Obnovljivi viri energije priložnost za podjetnike


Ker so tehnologije za uporabo obnovljivih virov energije še v začetnih fazah razvoja, bi to lahko koristili pri nastanku novih delovnih mest, gospodarski rasti in večji konkurenčnosti. Tako so prepričani v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS), zato so danes v okviru strokovnega sejemskega četverčka pripravili srečanje uspešnih slovenskih podjetij s področja proizvodnje opreme za izrabo obnovljivih virov energije.

S takšnim srečanjem, kjer so pričakovali okoli 60 podjetnikov, želijo podpreti nov razvoj in podjetniške možnosti, ki jih ponuja področje obnovljivih virov energije. Podjetniki so ob tej priložnosti predstavili svoje končne proizvode ter sestavne dele in sklope, za katere iščejo dobavitelje na slovenskem trgu. Podizvajalci pa so jim lahko ponudili svoje storitve na področju dobavljanja teh delov, montaže, vzdrževanja in projektiranja. Kot je dejal pomočnik generalnega sekretarja OZS Andrej Poglajen, so takšna srečanja dobra priložnost za ustvarjanje novih delovnih mest in zviševanje konkurenčnosti.

»S spodbujanjem naložb v obnovljive vire energije, energetsko učinkovitost in nove tehnologije, prispevamo k trajnostnemu razvoju in zanesljivosti oskrbe ter nastanku novih delovnih mest, gospodarski rasti in večji konkurenčnosti,« so prepričani v OZS, kjer vidijo uvajanje novih tehnologij kot poslovno priložnost predvsem za predstavnike panog elektro dejavnosti, elektronike, instalaterjev-energetikov, kovinarjev in plastičarjev. »Panoga obnovljivih virov je hitro rastoča, zato si v sodelovanju z drugimi institucijami prizadevamo združiti teorije, primere dobrih praks in nadaljnje možnosti koriščenja obnovljivih virov,« so še dejali v OZS.

Več iz teme:

POVEZANI ČLANKI