Slabe energetske odločitve so drage

Slabe energetske odločitve so drage

Energetski svetovalci opažamo, da se ljudje premalo zanimajo za uporabo sončne energije in biomase. Prevelika je raba fosilnih goriv, preveč je še vedno zastarelih sistemov ogrevanja, zelo veliko je neekonomične priprave tople vode s centralnim ogrevanjem in elektriko, ventilacijske izgube so zaradi neurejenega prezračevanja izjemno visoke. Energetike, ekologe, graditelje in občane na področju energetske učinkovitosti čaka še veliko dela. Na poti do tega cilja pa kaže upoštevati pet glavnih pravil za dobro energetsko odločitev.

Dovolj zgodaj po strokovne nasvete

Večina ljudi prihaja v energetsko svetovalno pisarno prepozno. Pri novogradnji je to najbolj koristno v fazi razčiščevanja idejnih rešitev. Ob prenovi objektov pa je najbolje poiskati strokovne informacije, pred izdelavo projekta in preden iščemo ponudbe. Tako se lahko še pravočasno izognemo možnim napakam in slabim odločitvam.

Ne varčujmo pri izdelavi projekta

Obnova starejših zgradb običajno zajema vgradnjo toplotne izolacije in zamenjavo oken. Toplotne izgube se zmanjšajo, kotel zato postane prevelik. Za dodatne predelave, posodobitev priprave tople vode, vgradnjo talnega ogrevanja ali predelavo dimnika pa nujno potrebujemo projekt, saj bo predelava na podlagi približnih ocen izvajalca zagotovo dražja, predvsem zaradi neizogibnih napak in posledic. Pri novogradnjah do sprememb prihaja še pogosteje, zato brez projekta ne gre, saj je potreben za izvedbo, tehnični pregled in uporabno dovoljenje.

Pomemben je pogled v prihodnost

Sodobne ogrevalne naprave delujejo ekonomično, zanesljivo in okolju prijazno. Vlagatelje najbolj skrbi vrednost naložbe, premalo pa stroški obratovanja. Zato ljudje vgrajujejo cenene in zastarele kotle na neekonomične energente – kurilno olje, drva, utekočinjen naftni plin in celo na elektriko. Svetovalci večkrat preprečimo neprimerno vgradnjo dveh kotlov na različna energenta, priključena celo na isti dimnik. Ljudje bi morali vedeti, da je zemeljski plin cenejši od kurilnega olja in da utekočinjen naftni plin spada med najdražje energente. Ljudje gledajo na naložbe preveč kratkoročno, dober primer je priprava tople vode z elektriko. Kljub sedanjemu velikemu zanimanju za toplotne črpalke pa veliko ljudi ne ve, da bodo uspešno delovale le v dobro toplotno izoliranih stavbah.

Debelina toplotne izolacije

Opažamo veliko zanimanje za nizko energetske hiše, z debelejšo toplotno izolacijo, manj pa je zanimanja za pasivne hiše. Energetski svetovalci ugotavljamo, da je na področju pasivnih gradenj znanje ljudi pomanjkljivo, zato je strokovna pomoč nujna. Ugotavljam, da je veliko projektov in izvedb zastarelih, s premajhnimi debelinami toplotne izolacije. Veljavni pravilnik o toplotni zaščiti pa je tako zastarel, da praktično ni uporaben.

Pri hišah je treba predvideti toplotno izolacijo najmanj takšne debeline, kakršno predvideva novi pravilnik, ki je pred izidom. Če vgrajujemo nov ogrevalni sistem, moramo pri izračunu upoštevati bodočo debelino izolacije. Tako se izognemo vgradnji predimenzioniranega kotla, kar je pogosta napaka današnjih graditeljev.

Prezračevanje je nujno

Zaradi odličnega tesnjenja novih oken in vrat je prisilni kontrolirani prezračevalni sistem nujen. Z njim bomo s toploto izrabljenega zraka ogreli svežega, ki vstopa v prostor. Za stare stavbe lahko uporabimo lokalni, za nove pa centralni prezračevalni sistem z rekuperacijo. Običajno tak sistem v projektih manjka, saj projektanti mislijo, da naravno prezračevanje zadostuje. Za graditelja pa je nepotreben strošek, pri čemer se ne zaveda velikih prihrankov in odlične klime v bivalnih prostorih. •

Več iz teme:

POVEZANI ČLANKI