Projekt Bober – boljše opazovanje za boljše ekološke rešitve

Agencija Republike Slovenije za okolje od leta 2007 izvaja projekt nadgradnje sistema za spremljanje in analiziranje stanja vodnega okolja v Sloveniji. Projekt se krajše imenuje BOBER – Boljše Opazovanje za Boljše Ekološke Rešitve (ang. Better Observation for Better Environmental Response). Z realizacijo projekta bo zagotovljeno izboljšano preučevanje in spremljanje dejavnikov v vodnem krogu v Sloveniji.

 

Vode nas več ne bodo ogrožale

Agencija Republike Slovenije za okolje od leta 2007 izvaja projekt nadgradnje sistema za spremljanje in analiziranje stanja vodnega okolja v Sloveniji. Projekt se krajše imenuje BOBER – Boljše Opazovanje za Boljše Ekološke Rešitve (ang. Better Observation for Better Environmental Response). Z realizacijo projekta bo zagotovljeno izboljšano preučevanje in spremljanje dejavnikov v vodnem krogu v Sloveniji.

 

projekt_bober
Vse pogostejše ujme ogrožajo življenja in premoženje. Z realizacijo projekta bo med drugim omogošeno natančnejše napovedovanje ekstremnih hidroloških in meteoroloških razmer (vir: ARSO).


Bomo napovedali ogroženost pred poplavami, hudourniki

Namenski cilji projekta so: izboljšano spremljanje stanja vodnega okolja, izboljšano poznavanje in ocenjevanje stanja vodnega okolja v Sloveniji in posledično kakovostne hidrološke in meteorološke napovedi, kar bo dolgoročno omogočalo natančnejše napovedovanje ekstremnih hidroloških razmer ter celovitejše varstvo in ohranjanje vodnih virov.


Objektni cilji projekta so: nadgrajena in posodobljena merilna mreža (podzemne vode, površinske vode, meteorološke postaje, radar), izgrajeni oz. pridobljeni novi prostori (laboratorij, pomorski center), nakup potrebne merilne opreme in posodobljen računski center, izdelana in vpeljana nova programska oprema ter modeli za napovedovanje.


O trenutnem stanju na projektu smo se pogovarjali z vodjo projekta mag. Gregorjem Slugo, vodjo Sektorja za prizemno meteorološko mrežo na Uradu za meteorologijo (ARSO).

 

Meddrugim 281 merilnih mest po Sloveniji

Po besedah vodje projekta je projekt razdeljen na 5 vsebinskih sklopov: merilna mreža, radarski center, programska orodja, računski center ter laboratorijski prizidek. V okviru merilne mreže je predvidenih 281 merilnih mest po Sloveniji, pri nekaterih gre samo za novo opremo, pri drugih za popolnoma nova merilna mesta. V letošnjem letu bodo predvidoma pridobljena vsa potrebna zemljišča za gradnjo oz. namestitev merilnih naprav. V začetku naslednjega leta bo predvidoma zaključeno projektiranje objektov za merilna mesta. V drugi polovici leta 2012 pa naj bi stekli razpisi za gradbena dela in tudi za prvo opremo za merilna mesta.


Začetek gradnje merilnih mest se predvideva v letu 2013, zaključena pa naj bi bila leta 2014. Za drugi vsebinski sklop, t.j. radarski center, lahko naslednje leto pričakujemo razpis za gradnjo in opremo. Tretji vsebinski sklop, programska orodja, je v izvajanju, programska orodja in modeli so v razvoju. Za četrti vsebinski sklop, t.j. zmogljiv računski center, se v prihodnjem letu predvideva nakup centralnega računalnika. Zadnji vsebinski sklop, ki predvideva gradnjo laboratorijskega centra (prizidka) na Vojkovi ulici, pa se trenutno nahaja v pripravljalnih aktivnostih. Laboratorijski center je zahteven gradbeni objekt kjer bo za umestitev v prostor in za gradnjo treba pridobiti številna dovoljenja. V okviru zadnjega sklopa pa se predvideva tudi nakup prostorov za pomorsko službo (oceanografija).


Stroški projekta so ocenjeni na 32.962.821 EUR. Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Izvaja se v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete »Varstvo okolja – področje voda«; prednostne usmeritve »Zmanjševanje škodljivega delovanja voda«.

 

Več iz teme:

POVEZANI ČLANKI

SORODNE VSEBINE