Borzen subvencije, v aprilu končno znova podpora za sončne elektrarne

Borzen subvencije za samooskrbo z elektriko z malimi sončnimi elektrarnami prevzema od Ekosklada. Subvencije niso spremenjene. Preverite!

Borzen subvencije za sončne elektrarne v 2024 namenja investitorjem, ki so dobili soglasje za priklop na omrežje še v letu 2023 in ki bodo še vključeni b stari sistem net-meteringa z dosedaj poznanim letnim obračunom, ter tudi novim investitorjem, ki bi želeli samooskrbo z električno energijo po novi shemi, ki je v veljavi od 1.1.2024.

V letošnjem letu do sredine aprila subvencij za male sončne elektrarne ni bilo.  Za nekaj tisoč, še ne izgrajenih sončnih elektrarn, tako na Borzenu podaljšujejo možnosti priključitve sončne elektrarne z letnimi neto meritvami po iztekli Uredbi o samooskrbi.

S svežim proračunom 14 milijonov evrov nov Borzen odpira za nepovratno finančnopodporo vsem, ki so že postavili sončno elektrarno (od 1.3.2022 dalje) ali to načrtujejo v tekočem letu. To seveda velja tudi za vse tiste, ki še čakajo na postavitev sončne elektrarne in so vlogo za soglasje oddali v časovno omejenem roku, to je pred koncem leta 2023.

 

Kakšna višino subvencije za sončno elektrarno dodeljuje Borzen?

Z letnim net-meteringom (s prejetim soglasjem, do 1.1.2024):

  • 500,00 EUR za 1 kW inštalirane nazivne električne moči sončne elektrarne s hranilnikom, vendar največ 25 % stroškov naložbe,
  • 50,00 EUR za 1 kW inštalirane nazivne električne moči sončne elektrarne brez hranilnika, vendar največ 25 % stroškov naložbe.

Brez letnega net-meteringa (od 1.1.2024):

  • 675,00 EUR za 1 kW inštalirane nazivne električne moči sončne elektrarne s hranilnikom, vendar največ 40 % stroškov naložbe,
  • 250,00 EUR za 1 kW inštalirane nazivne električne moči sončne elektrarne brez hranilnika, vendar največ 25 % stroškov naložbe.

 

Primer višine subvencije za 11 kW sončno elektrarno

Za primer 11 kW sončne elektrarne, skupaj s hranilnikom električne energije, boste po novi shemi samooskrbe prejeli 7.426 evrov subvencije. Za elektrarno enake moči, vendar brez hranilnika pa 2.750 evrov Borzenove subvencije.

V prvem primeru skupni strošek investicije (sončna elektrarna + hranilnik električne energije) z že odbito subvencijo približno 14.000 evrov. V primeru letne porabe 12000 kWh električne enenrgije, bo letni prihranek približno 1.500 evrov, kar pomeni, da bo povračilna doba naložbe okrog 9 let.

V primeru, da država naslednje leto ne bo več krila stroškov reguliranih cen elektrike in bodo te ponovno prepuščene trgu, se bo povračilna doba skrajšala še vsaj za dve leti.

Več izračunov povračilnih dob za različne primere shem sončnih elektrarn in prihrankov preverite TUKAJ!Kapaciteta hranilnika je odvisna od potreb gospodinjstva. 1 kWh baterije za shranjevanje elektrike stane od 800 do 1.200 EUR, odvisno od kvalitete hranilnika in ciklov polnjenja.. Štiričlanska družina v enodružinski hiši, kjer ogrevajo s toplotno črpalko in letno porabijo 10 – 12 MWh električne energije, potrebujejo baterijski hranilnik kapacitete med 15 – 20 kWh. Cene hranilnikov takšne kapacitete se gibljejo med 8.000 – 12.000 evri.


Vendar pozor – kot smo omenili že prej, višina subvencije ni vezana nakapaciteto hranilnika, ampak na inštalirano moč sončne elektrarne!


Borzen subvencije dodeljuje za nazaj? Poglejmo zakaj?

Projektov malih sončnih elektrarn, ki so soglasje po stari Uredbi do konca leta 2024. prejeli v 2023 in imajo namen investicijo dokončati do konca leta 2024, je veliko. V zadnjem času pri elektro operaterjih prihaja do velikih zamud pri dodeljevanju soglasij za priključitev SE.

Gre za 12 mesečni zamik in podaljšanje veljavnosti Uredbe o samooskrbi po starih pogojih. Država je bila zaradi nediskriminatornosti prisiljena podaljšati pogoje iz stare uredbe iz preprostega razloga. Množica investitorjev ne more ostati brez možnosti izvedbe lastne samooskrbe z energijo, samo zato, ker nastajajo ozka grla pri ureditvi birokratskih zadev, ki jih nalaga uredba  glede priključitev na omrežje.

Borzen subvencije so namenjene za sofinanciranje samooskrbe z elektriko, za male sončne elektrarne, ki se bodo izvedle do konca leta 2024 in že imajo pridobljeno soglasje.Komu so namenjene Borzen subvencije, rok za oddajo vlog?

Fizična oseba (občan), ki je investitor v sončno elektrarno, lahko sodeluje na javnem pozivu Borzena. Vključuje lastnike ali solastnike zemljišča, na katerem stoji stavba, ki bo oskrbovana s proizvedeno električno energijo. Prav tako lahko sodelujejo etažni lastniki ali solastniki zemljišča, na katerem stoji posamezni del stavbe, ki bo oskrbovan s proizvedeno elektriko. Poleg tega lahko sodelujejo tudi družinski člani lastnika ali solastnika zemljišča, na katerem stoji stavba ali posamezni del stavbe.

Oddaja vlog za subvencije za sončne elektrarne je na Borzenu možna preko aplikacije za oddajo vlog, s časovno omejitvijo do 1. 4. 2025.

 

Vključena je individualna in skupnostna samooskrba gospodinjstev

Subvencije, ki so v skladu z javnim razpisom JP SO-01, so namenjene za investicije v nakup in namestitev sončnih elektrarn za individualno in skupnostno samooskrbo gospodinjskih odjemalcev z električno energijo. Skupni znesek sredstev za subvencije v tem javnem razpisu, znaša 14 milijonov evrov.

 

Informacije o priklopu sončne elektrarne na omrežje:

Priklope sončnih elektrarn v okviru omenjene samooskrbe izvajajo pristojni elektrooperaterji distribucijskega omrežja (Elektro Ljubljana, Elektro Maribor, Elektro Gorenjska, Elektro Primorska, Elektro Celje). Uporabne informacije glede postopkov priklopa najdete na spletni strani ELES.

 

Informacije o net meteringu, uredbi za samooskrbo z energijo:

Več informacij o zahtevah o priklopu sončne elektrarne in postopku sklenitve pogodbe najdete v Uredbi o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energijePravilniku o tehničnih zahtevah naprav za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije ter na spletnih straneh Ministrstva za okolje, podnebje in energijo.

 

Seznam podjetij za možnost sklenitve pogodbe o samooskrbi z elektriko najdete na povezavi.

Želite več informacij?

"*" indicates required fields

Več iz teme:

POVEZANI ČLANKI