Pri Eko skladu smo preverili novosti in višino subvencij, ki jih je mogoče koristiti v letu 2023. Zanimalo nas je, kakšni so pogoji za pridobitev Eko sklad subvencije, ali se je število vlog za ogrevalne sisteme in vse ostale ukrepe, zaradi podražitev energentov, povečalo? Pogovarjali smo se z direktorico Eko sklada, Mojco Vendramin, ki nam je potrdila da podražitve energentov vplivajo na zanimanje za subvencije. Ponovno so tudi na voljo nepovratna sredsva za naložbe v samooskrbo z električno energijo.

Eko sklad subvencije graf prejetih vlog od 2016 do 2021

Na Eko skladu so v letu 2021 prejeli rekordno število vlog, skoraj 33500, kar je za 1/3 več kot leto prej; od tega je zabeležena rast na subvencijah - 35 % in na kreditih - 25%. Vir: Eko sklad.

V kolikor vas zanima zamenjava iztrošenega kotla, Eko sklad že drugo leto zapored razpisuje višje subvencije, kot smo jih vajeni iz preteklosti. Zaradi potreb po zmanjševanju onesnaževanja zraka, ki ga povzročamo z ogrevanjem stavb, pospešuje zamenjave iztrošenih kurilnih naprav in želi prispevati k čistejšemu okolju.

 

Eko sklad subvencije 2021

 

 

Kaj se dogaja s subvencijami za sončne elektrarne, toplotne črpalke in ostale ogrevalne sisteme z rabo obnovljivih virov energije?

V zadnjem času prejemamo vse več sporočil zainteresiranih investitorjev v sončne elektrarne in ogrevalne sisteme, ki povedo, da so bili zaradi zaprtja javnih pozivov za pridobitev subvencij na Eko skladu zavrnjeni. Kaj se v resnici dogaja?

25. marca 2022 so na Eko skladu zaradi porabe sredstev namenjenih za nepovratne finančne spodbude naložbe v obnovljive vire energije zaprli javni poziv 74SUB-OB19. Od 20. maja 2022 pa je objavljen novi razpis 99SUB-OB22 za subvenioniranje rabe obnovljivih virov energije in za večjo energetsko učinkovitost stavb. V ta razpis spadajo naložbe za vgradnjo prezračevalnih sistemov, vgradnjo in zamenjavo sistemov za ogrevanje ter za investicije v energetsko obnovo stavb.

Javni poziv 99SUB-OB22 je razdeljen v 9 skupin:

 • A - vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stavbi,
 • B - vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe,
 • C - vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe,
 • D - zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja eno ali dvostanovanjske stavbe,
 • E - vgradnja energijsko učinkovitih lesenih oken v starejši stavbi,
 • F - toplotna izolacija fasade starejše eno ali dvostanovanjske stavbe,
 • G - toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju v starejši stavbi,
 • H - toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo v starejši eno ali dvostanovanjski stavbi,
 • I - vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbi.

Kot je bilo že napovedano, je v novem javnem razpisu nekaj novosti. Vloge za nepovratna sredstva se bodo po novem oddajale po izvedeni investiciji. Oddajale se bodo lahko elektronsko preko interaktivnega pdf formularja. Vloge bodo lahko poslane tudi preko e-pošte na vloge@ekosklad.si.

Dobra novica je tudi za investitorje, ki so naložbo izvedli v času, ko nepovratnih sredstev ni bilo na razpolago. Za investivije opravljene po 1.3.2022 se lahko vloge oddajo za nazaj. Potrebna je vsa dokumentacija z računi in dokazilo o končani naložbi.

V novem razpisu je tudi zanimiv ukrep; če opravite najmanj tri zgoraj omenjene investicije hkrati, lahko za vse tri naložbe skupaj pridobite do 30 % povračila priznanih stroškov.

Subvencije za toplotne črpalke

Spet se lahko zaprosi za nepovratna sredstva in kreditiranje za naložbo v toplotno črpalko. Za naložbo v novi objekt lahko prejmete do 20 % priznanih stroškov, za zamenavo stare kurilne naprave pa do 40 % oziroma 50 % priznanih stroškov. 

Ponovno so tako na voljo tudi subvencije za toplotne črpalke. Višina subvencije Eko sklada v primeru vgradnje toplotne črpalke v novi objekt je do 20 % priznanih stroškov, v primeru zamenjave stare kurilne naprave pa celo do 40 % oziroma 50 % priznanih stroškov.

Pravica do nepovratne finančne spodbude za vgradnjo toplotne črpalke se dodeli za nakup in vgradnjo električne, plinske, sorpcijske ali hibridne toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe sistemov zrak/voda, voda/voda, zemlja/voda (geosonda). Pravica do subvencije se lahko koristi za vgradnjo ene toplotne črpalke na stanovanjsko enoto. Toplotna črpalka mora zadostvovati predpisanim mejam sezonske energijske učinkovitosti.

Objavljen je tudi seznam toplotnih črpalk, ki zadostujejo standardom Eko sklada za kandidiranje za nepovratna sredstva. Seznam toplotnih črpalk si lahko ogledate TUKAJ  

Na razpolago tudi subvencije za sončne elektrarne

Že v prvi četrtini leta 2022 je na Eko skladu zmanjkalo nepovratnih sredstev za investicije v sončne elektrarne. Krepko povišane cene elektrike so spodbudile ljudi k razmišljanju o samooskrbi in zmanjševanju stroškov za ogrevanje. Kljub temu, da večino leta subvenije za sončne elektrarno niso bile na razpolago, je bilo priklopljenih rekordno število sončnih elektrarn. V Sloveniji je trenutno v sistem samooskrba priključenih preko 28000 sončnih elektrarn. Od tega jih je bilo samo v letu 2022 priključenih približno 13000. 

Ob koncu leta 2022 je za investicije v sončne elektrarne na Eko skladu odprt novi javni poziv št. 104SUB-SO22. Če je višina nepovratnih sredstev v prejšnjem razpisu znašala 180 EUR za 1 KW inštalirane nazivne moči sončne elektrarne, v tem razpisu država ponuja le 50 EUR. Tudi investitorji, ki so v letu 2022 ostali brez sredstev, bodo v primeru. če je sončna elektrarna že priključena v sistem, lahko zaprosili za nepovratna sredstva za nazaj.

 

soncna elektrarna brez subvencije izracun

 

Višja spodbuda je tokrat namenjena investicijam v sončne elektrarne skupaj s hranilniki električne energije. Višina te subvencije je 500 EUR za 1 KW inštalirane nazivne moči sončne elektrarne s hranilnikom. Višina nepovratnih sredstev je omejena na 25 odstotkov priznanih stroškov investicije. Vendar je veliko vprašanje, kako bo trg sončnih elektrarn s hranilniki zaživel, saj je v zraku še veliko neznank, s katerimi bi si investitor lahko pomagal pri izračunu rentabilnosti naložbe.  Leto 2024, ko se stara uredba o samooskrbi z letnim obračunom porabljene in oddane električne energije v omrežje končuje, pa je pred vrati.

 

V nadaljevanju vam predstavljamo višine spodbud iz javnega poziva 99SUB-OB22, namenjenih za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stavb v letu 2023:


Eko sklad subvencije za toplotne črpalke zrak – voda

Za vgradnjo toplotne črpalke zrak-voda lahko koristite subvencijo do 20 % vrednosti oziroma 1000 EUR. Če iztrošeno peč na drva ali peč na kurilno olje zamenjate s toplotno črpalko, prejmete do 40 % vrednosti - 2500 EUR.


Eko sklad subvencije za toplotne črpalke voda – voda

Za gradnjo geotermalne toplotne črpalke voda-voda ali geosonde vam pripada subvencija do 20 % naložbe oziroma 2500 EUR. Do 40 % naložbe – 4000 EUR vam pripada, če v vaši hiši toplotna črpalka voda-voda zamenja iztrošeno peč na kurilno olje ali drva. 

 

Eko sklad subvencije toplotna črpalka sončna elektrarna


Najboljše toplotne crpalke ponudnikiPreverite aktualne ponudbe dobaviteljev toplotnih črpalk v Sloveniji

Za lažjo izbiro, smo pripravili pregled ponudbe slovenskih ponudnikov toplotnih črpalk v letu 2021 s karaktreistikami. S klikom na posamičnega proizvajalca ali ponudnika dostopate do tehničnih podatkov za toplotne črpalke zrak – voda. Pregled omogoča primerjavo lastnosti med posamičnimi proizvajalci.


Če vas zamima cena toplotne črpalke, vam priporočamo uporabo aplikacije Hitro do ugodne ponudbe. Z oddajo povpraševanja pridobite ponudbe večih ponudnikov hkrati. Povpraševanje za toplotne črpalke lahko oddate TUKAJ.

 

baner toplotne crpalke


Subvencija za sončno elektrarno

Decembra 2022 je veljavi javni poziv št. 104SUB-SO22, namenjem investicijam v naprave za samooskrbo z električno energijo skupaj s hranilnikom električne energije. Spodbuda za tovrsten ukrep znaša 500 EUR za 1 kilovat inštalirane moči elektrarne skupaj s hranilnikom. Višina subvencije je omejena na 25% priznanih stroškov naložbe.

Prav tako so ponovno na razpolago subvencije za samooskrbne sončne elektrarne v sistemu net-meteringa. Nepovratna sredstva za tovrstno investicijo so iz prejšnih 180 EUR za 1 kilovat inštalirane moči sončne elektrarne znižala na le 50 EUR. Sistem letnega netiranja EZ-1 bo za investitorje, ki bodo vključno konca leta 2023 dobili soglasje za priklop sončne elektrarne na omrežje, veljal še naprej, vse dokler bo sončna elektrarna, ki ima izdano soglasje, v uporabi.

Na razpolago je še vedno tudi možnost najema kredita s pomočjo Eko sklada. Kredit je možno najeti za obdobje 10 let, trimesečni EURIBOR +1,3 %. 

subvencije za soncne elektrarne in hranilnike 2023

baner soncne elektrarne


Eko sklad subvencije za peči na drva in peči na pelete

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do:

 • 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 2000 EUR za kurilno napravo na lesno biomaso za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe pri prvi vgradnji ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi oziroma če nova kurilna naprava ni zamenjala stare kurilne naprave, in sicer na celotnem območju Republike Slovenije;

 • 50 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 4000 EUR za kurilno napravo na lesno biomaso za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe pri zamenjavi stare kurilne naprave z novo kurilno napravo na lesno biomaso na območjih občin, kjer ni sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka;

 • 60 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 5000 EUR za kurilno napravo na lesno biomaso za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe pri zamenjavi stare kurilne naprave z novo kurilno napravo na lesno biomaso na območjih občin, ki imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka (v Celju).

 baner lesna biomasa kotli


Peči na plin

V novem pozivu subvencij za plinske pečini!

baner plinski kotli


Centralni ali lokalni prezračevalni sistem

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe v prezračevalni sistem, vendar ne več kot:

Eko sklad subvencije Prezračevanje z rekuperacijo

baner prezracevanje


Solarni kolektorji

Višina Eko sklad subvencije znaša do 30 % stroškov, vendar ne več kot 300 EUR na m2  svetle površine sprejemnikov sončne energije oziroma 600 EUR za 1 kVA inštalirane nazivne električne moči fotonapetostnih modulov.


Daljinsko ogrevanje

Za vgradnjo nove ali za zamenjavo stare toplotne postaje za priklop na daljinsko ogrevanje lahko prejmete do 50 % priznanih stroškov investicije. Višina subvencije je omejena do 3.000 EUR na posamezno stanovanje


Zamenjava oz. vgradnja oken

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 150 EUR na m2 zamenjanih oken na starejši stanovanjski stavbi.


Toplotna izolacija, fasade, strehe ali kleti

Višina znaša do 20 % stroškov naložbe, vendar ne več kot 12 EUR na m2 toplotne izolacije fasade, strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru oziroma izolacije tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo v starejši stanovanjski stavbi.


Koliko nam Eko sklad prihrani pri nakupu električnega avtomobila?

Električni avto

Višina nepovratne finančne spodbude za nov električni avto brez emisij CO2 znaša 4500 EUR in za vozilo, predelano na električni pogon, kategorije M1.

 

Eko sklad subvencije električni avto

 

Avto na hibridni pogon

Za vozila na hibridni pogon od 13. 3. 2020 ni več subvencij, vlagatelji lahko pridobijo ugoden kredit Eko sklada po subvencionirani obrestni meri 1,3 % + 3-mesečni euribor.


Socialno šibka gospodinjstva

Eko sklad prispeva k zmanjševanju energetske revščine in boljši kakovosti bivanja občanov. Omogoča subvencije za prejemnike denarnih socialnih pomoči ali varstvenega dodatka z namenom zmanjševanja porabe energije in vode, s tem pa tudi stroškov zanje.

Možna tudi 100 % subvencija

Ob zamenjavi stare kurilne naprave na trdna goriva z učinkovitejšo novo kurilno napravo na lesno biomaso (peč na drva, peč na pelete, peč na sekance), lahko pridobite 100 % subvencijo, če ste lastnik ali solastnik stavbe ali dela stavbe ali najemnik občinskega stanovanja in prejemate redno denarno socialno pomoč ali varstveni dodatek. Ker se subvencija nakaže neposredno na bančni račun izvajalca, prejemnikom subvencije ni treba založiti sredstev za izvedbo naložbe.

100 % subvencija pri energetski obnovi bloka

Če se vaš blok prenavlja (toplotna izolacija fasade, strehe ali stropa, optimizacija ogrevalnega sistema, izvedba obsežne energetske prenove ali prenova skupne kotlovnice), lahko pridobite 100 % subvencijo za vaš delež v okviru celotne naložbe v prenovo bloka, če ste: lastnik ali solastnik stanovanja v starejšem bloku in prejemate redno denarno socialno pomoč.

Brezplačno energetsko svetovanje in brezplačni paket naprav ZERO

Energetski svetovalec opravi na vašem domu meritve in izračune, na podlagi katerih vam brezplačno svetuje, kako zmanjšati porabo energije in vode ter s tem stroške. Prejmete tudi paket preprostih naprav za zmanjšanje porabe energije in vode ter brošuro z nasveti, s katerimi lahko stroške zmanjšate za okrog 10 EUR na mesec. Za obisk z nasvetom in paketom se prijavite pri strokovnem delavcu na centru za socialno delo, namenjen pa je prejemnikom redne in izredne denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka.


Vsa morebitna dodatna vprašanja glede Eko sklad kreditov in subvencij napišite v spodnji kontaktni obrazec, kjer vam bomo poskušali odgovoriti v najkrajšem času. 


   
Ime in priimek:
Naslov:
Pošta in kraj:
Vaš e-poštni naslov:
Kontakni telefon:
Zadeva:
Sporočilo:
  Pošljite kopijo sebi
 
Zaradi varnosti vas prosimo če prepišete naključno generirano kodo v spodnje vnosno polje. Če koda ni berljiva kliknite nanjo in bo sistem naložil drugo kodo
Varnostna koda:
 
Soglasje Soglašam, da moje posredovane osebne podatke lahko zberete in uporabite za namen priprave informativne ponudbe. V kolikor je za pripravo svetovanja ali informativne ponudbe potrebna soudeležba partnerskega podjetja (izvajalca monterskih storitev), soglašam, da obdelovalec (spletni portal www.varcevanje-energije.si) za pripravo ponudbe posreduje oddano povpraševanje ustreznemu partnerskemu podjetju. Več v Obvestilu o zasebnosti.
 
 

Povezane vsebine

Socialno šibka gospodinjstva
Eko sklad prispeva k zmanjševanju energetske revščine in boljši kakovosti bivanja občanov. Omogoča subvencije za prejemnike denarnih socialnih pomoči ali varstvenega dodatka z namenom zmanjševanja porabe energije in vode, s tem pa tudi stroškov zanje.
 
Program ZERO500
Program ZERO500 je namenjen gospodinjstvom z nizkimi prihodki. Vlagatelji prejmejo subvencijo, ki znaša 100 % upravičenih stroškov za izvedbo investicij v ukrepe učinkovite rabe energije. 
Subvencija je dodeljena za investicije v ukrepe, ki pred podpisom tripartitne pogodbe med vlagateljem, izvajalcem posameznega ukrepa in Eko skladom še ne smejo biti izvedene, in sicer za naslednje ukrepe:
toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru, 
toplotna izolacija zunanjih sten,
vgradnja oken in/ali vhodnih vrat,
zamenjava neučinkovitega sistema priprave tople vode z grelnikom vode s sprejemniki sončne energije,
zamenjava neučinkovitega sistema priprave tople vode z grelnikom vode s toplotno črpalko, 
lokalno prezračevanje, vgradnja z vračanjem toplote odpadnega zraka.
 
Možna tudi 100 % subvencija
Ob zamenjavi stare kurilne naprave na trdna goriva z učinkovitejšo novo kurilno napravo na lesno biomaso (peč na drva, peč na pelete, peč na sekance), lahko pridobite 100 % subvencijo, če ste lastnik ali solastnik stavbe ali dela stavbe ali najemnik občinskega stanovanja in prejemate redno denarno socialno pomoč ali varstveni dodatek ali živite na območjih občin Celje, Hrastnik, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Novo Mesto, Trbovlje in Zagorje, kjer to dopušča prednostni način ogrevanja. Ker se subvencija nakaže neposredno na bančni račun izvajalca, prejemnikom subvencije ni treba založiti sredstev za izvedbo naložbe.
 
100 % subvencija pri energetski obnovi bloka
Če se vaš blok prenavlja (toplotna izolacija fasade, strehe ali stropa, optimizacija ogrevalnega sistema, izvedba obsežne energetske prenove ali prenova skupne kotlovnice), lahko pridobite 100 % subvencijo za vaš delež v okviru celotne naložbe v prenovo bloka, če ste: lastnik ali solastnik stanovanja v starejšem bloku in prejemate redno denarno socialno pomoč.
 
Brezplačno energetsko svetovanje 
in brezplačni paket naprav ZERO
Energetski svetovalec opravi na vašem domu meritve in izračune, na podlagi katerih vam brezplačno svetuje, kako zmanjšati porabo energije in vode ter s tem stroške. Prejmete tudi paket preprostih naprav za zmanjšanje porabe energije in vode ter brošuro z nasveti, s katerimi lahko stroške zmanjšate za okrog 10 EUR na mesec. Za obisk z nasvetom in paketom se prijavite pri strokovnem delavcu na centru za socialno delo, namenjen pa je prejemnikom redne in izredne denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka.

 

Varčevanje toplotne energije

Toplotna črpalka: cena in kako se investicija povrne v 2023?

Toplotna črpalka je primerna za skoraj vsak dom. Pri zamenjavi starega ogrevalnega sistema nam lahko občutno zniža stroške ter posrbi za povsem brezskrbno ogrevanje. Deluje tako, da črpa in prenaša toploto z enega mesta na drugega z uporabo kompresorja in krožnenja...

Geosonda je dolgoročno najcenejša rešitev ogrevanja

Geotermalne toplotne črpalke, katerim vir energije zagotavlja geosonda, so eden najučinkovitejših načinov ogrevanja in hlajenja vašega doma. Toplotne črpalke na splošno spadajo med najbolj energetsko učinkovite...

Plinska peč, ki v 2023 sodi med najboljše

Plinska peč, posebno zaradi ekološke note, predstavlja pomembno sodobno ogrevanje. Spada med bolj izpopolnjene sisteme ogrevanja z visokimi izkoristki energenta in majhnimi...

Izračun moči toplotne črpalke

Moč toplotne črpalke in izračun moči toplotne črpalke, sta povezana s stroški delovanja. Ko izbiramo moč, je smiselno razmisliti tudi o vrsti toplotne črpalke, (glede na vir, ki...

GRADNJA IN OBNOVE

JUBHome na Dnevih pasivnih hiš 2022 predstavil zadnjo končano hišo v soseski Selo pri Ihanu

V družbi JUBHome so v mirni in zeleni stanovanjski soseski Selo pri Ihanu letos zaključili z gradnjo 10 moderno oblikovanih enodružinskih pasivnih hiš, ki že imajo nove lastnike. Zadnjo hišo, ki je trenutno še v fazi finalizacije, so interesentom novembra predstavili na letošnjih Dnevih pasivnih hiš in na...

Nova Marlesova neto ničenergijska moderna hiša Dom24h

Podjetje Marles hiše Maribor je v začetku aprila odprlo vrata inovativnega in tehnološko naprednega objekta prihodnosti – Dom24h. Moderna hiša, pametni dom prihodnosti za udobno in...

Suhi estrih - obnova poda ter izdelava in polaganje

Sodobni gradbeni sistemi za gradnjo po suhih (in tudi mokrih) postopkih so do danes izredno napredovali. Gradbeni inženirji in proizvajalci gradbenih materialov so do danes že razvili in v praksi že ničkolikokrat...

Energetska prenova hiše - pogosta zmotna prepričanja

Vas motijo sevajoči hlad mrzlih sten v hiši in previsoki stroški ogrevanja, pa niste povsem prepričani v energetsko prenovo hiše? Poglejmo, kaj je v praksi pogosto zmotno in kateri...

ELEKTRIČNA ENERGIJA

Kakšno sončno elektrarno naj postavim?

Do pred kratkim, pa tudi še sedaj, je velika večina lastnikov sončnih elektrarn nameščalo sončne elektrarne net metering s Solar Edge razsmerniki in optimizatorji. Zaradi grozeče krize energije, so številni šele sedaj ugotovili, da jim sončna elektrarna na strehi, nič ne pomaga v primeru redukcij ali izpada...

Sončna elektrarna 11 kW - cena, subvencije in donos v 2023

Sončna elektrarna za gospodinjstva, kljub lanskim zapletom s podeljevanjem subvencij in izdajo soglasij za priklop, še vedno predstavlja eno bolj donosnih naložb. Cena sončne...

Pozor - na voljo subvencije za sončne elektrarne in hranilnike v 2023

Subvencije za sončne elektrarne so z novim razpisom Eko sklada v 2023 možne tudi za že delujoče sončne elektrarne, ki so bile priklopljene na omrežje od marca lani. Z novimi, relativno visokimi subvencijami na...

Energetska oskrba: skupnostna samooskrba, trajnost in z njo povezani izzivi

Trajnost in z njo povezani izzivi na področju zelene prihodnosti narekujejo strateški razmislek v zvezi energetsko oskrbo. Dejstvo je namreč, da se potrebe po energiji – kljub uresničevanjem zavez za njeno...

Aktualne novice

GBC Slovenija – Koraki do trajnostne gradnje s toplotnim ovojem stavbe

Slovensko združenje za trajnostno gradnjo GBC Slovenija bo v petek, 3. marca, organiziralo strokovno srečanje, katerega osrednja tema bo izvedba toplotnega ovoja stavbe po merilih trajnostne gradnje. Izobraževanje, namenjeno vsem zainteresiranim deležnikom iz gradbenega sektorja, bo po programu potekalo med...

Aktualne cene energentov v letu 2023

Za nami je energetsko intenzivno leto 2022, ki je minilo v znamenju agresivne vojne Rusije proti Ukrajini. Ruska invazija na Ukrajino je povzročila geopolitični in energetski potres...

Tovarna porobetona Ytong z novo sončno elektrarno

V Xellini tovarni porobetona so lansko leto pričeli z izgradnjo nove sončne elektrarne na strehi proizvodnega obrata v Kisovcu pri Zagorju. Nova investicija bo nadomestila dobro četrtino potreb po električni energiji...

Cena nafte v 2023 – kakšne so napovedi?

Cena nafte je še kako odvisna od političnih in gospodarskih pretresov, ruska invazija na Ukrajino je ceno nafte v 2022 hudo destabilizirala. Vemo, da sta energetska in prehranska varnost temelj napredka vsake sodobne...

Prezračevanje, klimatizacija

Prezračevanje in prezračevalni sistemi - pogoste dileme 2023

Ob vsaki prenovi stanovanja ali hiše, ali ob načrtovanju nove hiše, je pri današnjih standardih zatesnjenosti oken in vrat prezračevanje nujna investicija. Ker v zaprtih prostorih preživimo večino svojega življenja, je zaradi dobrega počutje in zdravja, potrebna ugodna mikroklima.

Klima za ogrevanje Daikin Perfera za velike prihranke

Daikin klimatske naprave so cenovno dostopne prav vsem. Uporabljate jih lahko za ogrevanje in hlajenje prostorov, pri tem pa zaradi njihove napredne tehnologije ne boste imeli visokega računa za elektriko. Daikinova...

Kako pomemben je čistilec zraka v zaprtih prostorih

Vam je čist zrak v zaprtih prostorih pomemben? Že imate klimatsko napravo ali sistem ogrevanja, ki pa žal ne omogoča, da bi vam lahko tehnologija nanoe™ X izboljšala kakovost zraka? Sedaj je to možno! Panasonic...

Ogrevanje s klimo pozimi pri nizkih temperaturah

V jesenskem času, ko so sončna jutra le še spomin na poletne dni, nas hladnejše vreme hitro spomni, da poskrbimo za ogrevanje našega doma. Ko razmišljamo o možnostih ogrevanja, se nam klimatske naprave na prvi...

Varčevanje vode

Naprava za mehčanje vode zagotavlja boljše zdravje in manj stroškov

Celotna ideja delovanja nemškega podjetja BWT je posvečena vodi, s ciljem, da postane svetovni vodilni proizvajalec vodne tehnologije z okolju prijaznimi, cenovno dostopnimi izdelki in rešitvami za mehčanje vode. Strokovno znanje in podpora pri upravljanju z vodo sta zaznavni na vseh ravneh bivanja – prisotnost...

Suša je premagljiva z zbiranjem deževnice

Suša so tudi pri nas postala resna tema tako medsosedskih kot tudi meddržavnih pogovorov. Kakšne rešitve in rezultate teh pogovorov in dogovorov za sanacijo škodljivih vplivov suše na naš vsakdan lahko...

Mala čistilna naprava - delovanje, uporaba, cena

Velik del Slovenije je označen kot vodovarstveno območje. Zato je biološko čiščenje odpadnih voda postalo nujno. V zadnjih desetletjih se je z odpadnimi vodami ravnalo zelo nespametno, odpadne vode so se...

Vgradnja ekološke čistilne naprave

Vse daljša sušna obdobja in danes sicer še redki pozivi k omejeni porabi (pitne) vode nas nehote silijo k razmišljanju o prihodnosti upravljanja pitne in odpadnih voda. Tudi izbira čistilne naprave ni enostavna,...

ZELENA MOBILNOST

Električna polnilnica za električni avto dosegljiva za vse

Električni avtomobil postaja dosegljiv za vse in ni zastonj v naglem porastu, tudi v Sloveniji na cestah beležimo vse več električnih avtomobilov. Do konca leta 2020 je bilo v Sloveniji registriranih 3.670 osebnih avtomobilov na električni pogon. Preizkušen električni avto nižjega razreda lahko kupimo že...

E-mobilnost - ne muha enodnevnica, ampak globalni trend

Že nekaj časa je jasno, da e-mobilnost ni modna muha enodnevnica, kot smo lahko poslušali, ko smo na cestah srečevali prve e- avtomobile, na kolesarskih stezah prva e-kolesa, na pločnikih pa prve e-skiroje....

Avto na plin odlično prestal eko test

Prijaznost do okolja postaja tako pri izdelavi kot pri nakupu vozila vse pomembnejši dejavnik. Varčen avto v prihodnje ne bo samo vozil ceneje, ampak bo tudi povzročal manj vpliva na okolje v obliki podnebno...

Avto na plin - pospeševanje nizkoogljičnega prometa

Združenje za zemeljski in obnovljiv plin v prometu (NGVA Europe) je objavilo podatke o uporabi biometana v sektorju cestnega prometa v Evropi, ki kažejo, da je obnovljivi plin na voljo potrošnikom po Evropi ter v...

Inštalacije

Regulator za ogrevanje, hlajenje in prezračevanje DIALOG EQ

Ko ste vgradili dober kotel, toplotno črpalko ali prezračevalni sistem, še ne pomeni, da imate optimalno delujoč sistem. Za optimalni sistem ogrevanja ali hlajenja, je potreben dober sistem vodenja in nadzora, ter dobra regulacija.

Centralno talno gretje je poznano že dve tisočletji

Centralno talno gretje postaja prevladujoča oblika centralnega ogrevanja prostorov tako pri gradnji novih hiš kot pri večjih obnovah. Logika »toplih tal« in centralnega načina priprave in distribucije toplote je...

Pametne hiše postajajo resničnost

Inovacije in digitalizacija so elementi, v katere je Clivet vedno vlagal, da bi naredil svoje rešitve učinkovitejše, povezane in lažje sledljive. Poslovna enota Digital priznanega italijanskega proizvajalca...

Talno gretje 2023 (cena, primerjava suhi in mokri sistem)

Cena za talno gretje ni najpomembnejši vidik pri adaptacijah starih zgradb, ker investitorji ob tem iščejo predvsem izboljšanje udobja, hitro vgradnjo, ter maksimalne prihranke ogrevanja, saj je potrebna temp. v...

IZKORISTI UGODNO PONUDBO

Toplotna črpalka je primerna za skoraj vsak dom. Pri zamenjavi starega ogrevalnega sistema nam lahko občutno zniža stroške ter posrbi za povsem brezskrbno ogrevanje. Deluje tako, da črpa in prenaša toploto z enega mesta na drugega z uporabo kompresorja in krožnenja...

Kljub temu, da so prve silicijeve sončne celice nastale pred več kot 60 leti, so se sončne elektrarne in s tem fotovoltaika, kot pomemben vir energije, razmahnile v zadnjih 15 letih. Opaznejši padec cen za solarne panele se je pričel 2008. Dva glavna dejavnika sta botrovala rasti proizvodnje sončnih celic,...

V letu 2023 so presenetile podražitve vseh energentov. Povečano zanimanje za drva in pelete je čakalne dobe za dobavo podaljšalo tudi do par mesecev, peleti pa so bili čez poletje tudi nedobavljivi. Vsem je jasno, da je razen cene še kako pomembna zanesljivost dobave. Kateri energent je za ogrevanje najcenejši,...

V podjetju SONCE so razvili poslovni model, s katerim si lahko podjetja brez finančnega vložka zagotovijo nižjo, predvsem pa stabilno ceno elektrike in okolju prijazno energijo. Ponujajo jim možnost za sklenitev služnostne pogodbe za namestitev opreme, s katero bodo prišli do lastne naprave. Edini pogoj je, da...

Toplotna črpalka Stiebel Eltron LWZ se že nekaj let potruje kot toplotna črpalka za nove hiše, ki nima konkurence. Služi za priročno ogrevanje, prezračevanje in hlajenje nove hiše v...

V letu 2020 smo se znašli v neverjetnih okoliščinah. Spremenilo se je naše dnevno vedenje, situacija je prav tako vplivala na naše razmišljanje. Že dolgo samooskrba s prehrano, naravnimi viri in drugimi dobrinami ni bila tako pomembna. Verjetno se vsi še bolj zavedamo dejstva,...

zdrava hisa

ponudniki toplotnih

S klikom na posamično podjetje dostopate do tehničnih karakteristik ponudnikov TOPLOTNIH ČRPALK zrak – voda

fotovoltaicne-elektrarne
Posodobljen akcijski načrt OVE za sončne elektrarne predvideva cca. 10% rast letno. Do leta 2020 naj bi dodatno inštalirali 161 MW sončnih elektrarn. S sprejetjem Uredbe o samooskrbi…
ogrevanje
Toplotne črpalke prestrezajo energijo zemlje, zraka ali vode. Ob primerjavi sistemov za toplotne črpalke lahko kljub višjim stroškom investicije…
pasivna-hisa
Za ogrevanje, hlajenje, pripravo tople vode, klimatizacijo in razsvetljavo v pasivni ali skoraj nič - energijski hiši potrebujejo tako malo energije…
Gradnja in obnove
DOBRA PRAKSA GRADNJA in OBNOVE
Do leta 2020 naj bi po evropskih smernicah, ki jim sledi tudi Slovenija, razvoj gradnje energijsko učinkovitih stavb dosegel nivo skoraj nič – energijske hiše.