Spodbude Eko sklada, slovenskega okoljskega javnega sklada v letu 2012

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad je specializirana finančna institucija, ki spodbuja okoljske naložbe v Sloveniji z ugodnimi krediti pravnim osebam, samostojnim podjetnikom in zasebnikom ter občanom, od leta 2008 dalje pa tudi z nepovratnimi finančnimi spodbudami za različne ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije.


Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad je specializirana finančna institucija, ki spodbuja okoljske naložbe v Sloveniji z ugodnimi krediti pravnim osebam, samostojnim podjetnikom in zasebnikom ter občanom, od leta 2008 dalje pa tudi z nepovratnimi finančnimi spodbudami za različne ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije.

 

ekosklad_INT


Kreditiranje občanov

Za financiranje različnih okoljevarstvenih naložb občanov je letos po javnem pozivu 47OB12 na voljo 5 milijonov evrov po obrestni meri trimesečni EURIBOR + 1,5 % in odplačilno dobo do 10 let.

 

Odprti javni pozivi za dodeljevanje nepovratnih sredstev

Eko sklad za spodbujanje izvedbe različnih ukrepov učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije letos namenja 10 milijonov evrov, in sicer v eno ali dvostanovanjskih stavbah oziroma posameznih stanovanjih po javnem pozivu 12SUB-OB12. ter pri obnovi tri ali večstanovanjskih stavb po javnem pozivu 13SUB-OB12.


Javni poziv 15SUB-EVOB12 namenja 200.000 evrov občanom za nakup novih baterijskih električnih vozil, prvič registriranih v Sloveniji, javni poziv z oznako 16SUB-EVPO12 pa za iste naložbe omogoča nepovratno finančno pomoč pravnim osebam in podjetnikom posameznikom v vrednosti 300.000 evrov. Javna poziva omogočata pridobitev nepovratne finančne spodbude tudi za ustrezno predelavo vozil.


Tretji javni poziv je namenjen izvajalcem javne službe dejavnosti javnega linijskega prevoza potnikov v notranjem cestnem prometu ali javnem mestnem potniškem prometu, ki bodo kupili nove serijsko proizvedene avtobuse za prevoz potnikov z več kot 9 sedeži, ki kot pogonsko gorivo uporabljajo stisnjen zemeljski plin ali bioplin. Javni poziv 17SUB-AVPO12 za omenjena vozila namenja skupaj 300.000 evrov nepovratnih sredstev. Vsi javni pozivi za dodeljevanje nepovratnih sredstev bodo predvidoma odprti do konca leta 2012.

 

Za posamezne naložbe kredit in nepovratna sredstva

Eko sklad občanom za izvedbo naložbe, katere vrednost presega 10.000 evrov, omogoča hkrati nepovratna sredstva in najem ugodnega kredita, če naložba izpolnjuje pogoje veljavnih javnih pozivov za obe vrsti spodbud. Nepovratna finančna spodbuda in kredit pa skupaj ne smeta presegati priznanih stroškov kreditirane naložbe.

 

Kreditiranje pravnih oseb, samostojnih podjetnikov in zasebnikov

Z letošnjim javnim pozivom z oznako 48PO12 je Eko sklad pravnim osebam, samostojnim podjetnikom in zasebnikom zagotovil novih 25 milijonov EUR za financiranje različnih naložb na področjih varstva okolja.

 

Več iz teme:

POVEZANI ČLANKI