Zagotovite si nepovratna finančna sredstva za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost

Da povečanje energetske učinkovitosti prispeva k povečani zanesljivosti oskrbe z energijo, povečani konkurenčnosti gospodarstva in regionalnemu razvoju se zavedajo tudi v Elektru Maribor Energija plus d.o.o. Prav zato so kot prvi izmed slovenskih trgovcev z električno energijo izpolnili zavezo, ki izhaja iz Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih.

 

 

Kako do nepovratnih sredstev?

Da povečanje energetske učinkovitosti prispeva k povečani zanesljivosti oskrbe z energijo, povečani konkurenčnosti gospodarstva in regionalnemu razvoju se zavedajo tudi v Elektru Maribor Energija plus d.o.o. Prav zato so kot prvi izmed slovenskih trgovcev z električno energijo izpolnili zavezo, ki izhaja iz Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih.

 

house-money.drm_-931x1024

 

Potrjeni ukrepi za doseganje prihrankov energije pri poslovnih kupcih za leto 2012

V skladu s 3. členom Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 114/09, 57/11) morajo zavezanci (dobavitelji električne energije, toplote iz distribucijskega omrežja, plina in tekočih goriv končnim odjemalcem) in Eko sklad pri končnih odjemalcih z izvajanjem programov za izboljšanje energetske učinkovitosti zagotoviti doseganje prihranka energije v višini najmanj enega odstotka letno glede na dobavljeno energijo v predhodnem letu.

 


Leta 2010 se je pri plačevanju električne energije uvedel t.i. prispevek za učinkovito rabo energije, katerega del sredstev lahko v letu 2012 na podlagi potrjenega programa koristite poslovni kupci kot nepovratna finančna sredstva za izvedbo naslednjih ukrepov (ukrepi so namenjeni javnemu in storitvenemu sektorju ter industriji):

•             vgradnja toplotnih črpalk,

•             vgradnja sprejemnikov sončne energije,

•             obnova in izboljšanje notranje in zunanje razsvetljave,

•             izvedba energetskih pregledov in

•             strokovno svetovanje.

 

Višina nepovratne finančne spodbude znaša 46,5 €/MWh letnega prihranka in je omejena z višino prispevka za povečanje učinkovitosti rabe električne energije, ki ga določa Uredba o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 114/09 in 57/11).

 


Kako do nepovratnih sredstev?

V skladu s potrjenim programom znašajo nepovratna sredstva za sofinanciranje ukrepov v tem letu 310.000 €. Za finančno podporo v obliki nepovratnih sredstev se lahko poslovni kupci prijavite z oddajo vloge na razpis, ki je bil objavljen 02.03.2012 v Uradnem listu št. 16/2012 in na spletni strani www.energijaplus.si.

 


Prijave na razpis bodo sprejemali do 30.06.2012 oziroma do porabe sredstev. Nepovratna sredstva bodo upravičenci prejeli po sistemu »kdor prvi pride, prvi melje« in po predložitvi vseh dokazil o končanju investicije, ki mora biti zaključena v letu 2012.

Razpis je odprte narave in ne velja zgolj za kupce Elektra Maribor Energije plus d.o.o.

 

Več iz teme:

POVEZANI ČLANKI