Projekt PV LEGAL: v nekaterih državah EU smo priča pozitivnim rezultatom

Po skoraj dveh letih izvajanja projekta PV LEGAL, smo lahko ponosni na pozitivne rezultate v nekaterih državah, ki so vključene v projekt, ki ga financira EU.Projekt PV LEGAL, ki se je pričel izvajati julija 2009 je omogočil nekaterim državam, kot sta Grčija in Slovenija, da izboljšajo upravni okvir za razvoj fotovoltaičnih sistemov. Tako so od lanskega poletja v Grčiji poenostavljeni postopki za gospodinjstva: z vzpostavitvijo točke »vse na enem mestu« so bili postopki skrajšani na vsega en korak; odobren je obstoj otočnih sistemov. Prav tako je poenostavljen postopek postavitve sončnih elektrarn na objekte pod spomeniškim varstvom. Z lanskim septembrom je v Sloveniji odpravljena zahteva po gradbenih dovoljenjih za strešne sončne elektrarne do 1 MW, kar je bil glavni razlog za zastoj širjenja malih in srednje velikih sončnih elektrarn.


Po skoraj dveh letih izvajanja projekta PV LEGAL, smo lahko ponosni na pozitivne rezultate v nekaterih državah, ki so vključene v projekt, ki ga financira EU.

 

Projekt PV LEGAL, ki se je pričel izvajati julija 2009 je omogočil nekaterim državam, kot sta Grčija in Slovenija, da izboljšajo upravni okvir za razvoj fotovoltaičnih sistemov. Tako so od lanskega poletja v Grčiji poenostavljeni postopki za gospodinjstva: z vzpostavitvijo točke »vse na enem mestu« so bili postopki skrajšani na vsega en korak; odobren je obstoj otočnih sistemov. Prav tako je poenostavljen postopek postavitve sončnih elektrarn na objekte pod spomeniškim varstvom. Z lanskim septembrom je v Sloveniji odpravljena zahteva po gradbenih dovoljenjih za strešne sončne elektrarne do 1 MW, kar je bil glavni razlog za zastoj širjenja malih in srednje velikih sončnih elektrarn.

 

zsfi2

 

Vendar je potrebno priznati, da so se v nekaterih primerih, kakor v Španiji ali na Češkem, postopki ob postavitvi sončne elektrarne dodatno zapletli. Z namenom upočasnitve ali celo ustavitve nadaljnjega razvoja fotovoltaike so upravni organi, namenoma uvedli dodatne ovire, tako da je za nekatere projekte nemogoče dobiti dovoljenje za priklop na omrežje.

 

Konzorcij projekta PV LEGAL danes objavlja posodobljeno podatkovno bazo, ki zagotavlja zelo izčrpen pregled upravnih ovir, ki ovirajo razvoj fotovoltaike v Evropi. Podatkovna baza zajema 12 držav, vključno z večino glavnih fotovoltaičnih trgov v Evropi: Bolgarija, Češka, Francija, Grčija, Italija, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Slovenija, Španija in Velika Britanija. S pomočjo tržne segmentacije analizirani postopki so povsem primerljivi z dejanskimi situacijami investitorjev in inštalaterjev: zbirka podatkov nas vodi skozi postopke na katere naletimo pri postavitvi manjših sončnih elektrarn za gospodinjstva, srednje velikih strešnih sistemov in velikih sončnih elektrarnah postavljenih na tleh. Zbirka podatkov vsebuje podroben opis postopkov za vsak segment v posamezni državi. Prav tako so podrobneje opisani pravni okvir in pravna sredstva, trajanje in stroški za posamezen korak pri postavitvi sončnih elektrarn v državah sodelujočih pri projektu PV LEGAL. Zbirka podatkov je najbolj celovit, javno dostopen vir tovrstnih podatkov in zato izjemno koristna za:

 • Investitorje in monterje, ki imajo tako podroben pregled nad vsemi potrebnimi koraki pri postavitvi sončne elektrarne
 • Nacionalne in evropske organe in regulatorje

Za vsako od 12 držav sodelujočih v projektu PV LEGAL, so bila podana podrobna priporočila o tem, kako opredeliti in oblikovati izboljšani pravno-upravni okvir. Z upoštevanjem navedenih priporočil, bi bilo mogoče odstraniti nepotrebne birokratske korake, s čemer bi v enakem razmerju zmanjšali stroške podpornih shem in omogočili hitrejše uvajanje fotovoltaike.

Viri informacij projekta PV LEGAL:

pv_legal

 

O projektu PV LEGAL

Cilj projekta PV LEGAL, ki ga Evropska komisija financira preko programa Intelligent Energy for Europe je zmanjšati birokratske ovire, ki zavirajo razvoj fotovoltaike po vsej Evropi. Projekt združuje 13 nacionalnih industrijskih združenj za fotovoltaiko, Evropsko združenje fotovoltaične industrije (EPIA) in svetovalno družbo eclareon:

Partnerji:

 • BSW-Solar, Nemško združenje solarne industrije (Koordinator)
 • ASIF, Špansko združenje fotovoltaične industrije
 • Assosolare, Italijansko združenje fotovoltaične industrije
 • ENERPLAN, Francosko solarno strokovno združenje
 • HELAPCO, Grško združenje družb za fotovoltaiko
 • PTPV, Poljsko združenje za fotovoltaiko
 • MPC, Micropower Council, Velika Britanija
 • SER, Francosko industrijsko združenje za obnovljivo energijo
 • ZSFI, Združenje slovenske fotovoltaične industrije
 • EPIA, Evropsko združenje fotovoltaične industrije
 • eclareon, svetovalna družba

Sodelujoče organizacije: Holland Solar (Nizozemska), Češka agencija za obnovljivo energijo, APESF (Portugalsko združenje fotovoltaične industrije), Bolgarsko fotovoltaično združenje.

 

zsfi1

 

Več iz teme:

POVEZANI ČLANKI