Gradnja ni povsem usahnila

Izdanih 963 dovoljenj za gradnjo stavb V četrtem četrtletju letos je bilo v Sloveniji izdanih 963 dovoljenj za gradnjo stavb. Vse načrtovane stavbe naj bi obsegale nekaj več kot 335.000 m2 ali približno 2 % manj kot v četrtem četrtletju 2011; površina načrtovanih stanovanjskih stavb je za skoraj 25 % večja, površina načrtovanih nestanovanjskih stavb pa je za skoraj 26 % manjša kot v četrtem četrtletju 2011. Nekaj več kot 81 % načrtovane stanovanjske površine bo v načrtovanih enostanovanjskih stavbah; v načrtovanih nestanovanjskih stavbah bo malo več kot 31 % površine namenjenih za industrijske stavbe in skladišča, nekaj več kot 25 % pa za druge nestanovanjske stavbe.


Izdanih 963 dovoljenj za gradnjo stavb
V četrtem četrtletju letos je bilo v Sloveniji izdanih 963 dovoljenj za gradnjo stavb. Vse načrtovane stavbe naj bi obsegale nekaj več kot 335.000 m2 ali približno 2 % manj kot v četrtem četrtletju 2011; površina načrtovanih stanovanjskih stavb je za skoraj 25 % večja, površina načrtovanih nestanovanjskih stavb pa je za skoraj 26 % manjša kot v četrtem četrtletju 2011. Nekaj več kot 81 % načrtovane stanovanjske površine bo v načrtovanih enostanovanjskih stavbah; v načrtovanih nestanovanjskih stavbah bo malo več kot 31 % površine namenjenih za industrijske stavbe in skladišča, nekaj več kot 25 % pa za druge nestanovanjske stavbe.

 

Načrtovanih za 15 % več stanovanj

Z izdajo gradbenih dovoljenj v četrtem četrtletju 2012 je bila predvidena gradnja 908 stanovanj, to je za 15 % več stanovanj kot v četrtem četrletju 2011; skoraj vsa načrtovana stanovanja (99,7 % vseh) bodo zgrajena v stanovanjskih stavbah. Večina načrtovanih stanovanj bo v novih stavbah – novogradnjah (skoraj 99 %). Skoraj 73 % načrtovanih stanovanj bo zgrajenih v enostanovanjskih stavbah; ta stanovanja bodo povprečno merila 159 m2. Stanovanja v večstanovanjskih stavbah pa bodo merila povprečno 79 m2.

 

XELLA_ytong_1 gradnja siporex

Foto: Xella porobeton SI

 

Največ stanovanj se bo gradilo v savinjski statistični regiji

Podatki za četrto četrtletje 2012 kažejo, da je največ stanovanj načrtovanih v savinjski statistični regiji, in sicer 202 stanovanji (tj. malo več kot 22 % vseh); sledita osrednjeslovenska in podravska statistična regija: v prvi je načrtovanih 173 stanovanj (tj. 19 % vseh), v drugi pa 150 stanovanj (tj. skoraj 17 % vseh). V preostalih statističnih regijah je načrtovanih manj stanovanj, mad temi najmanj v zasavski statistični regiji, le 8.

 

Vir : STATISTIČNI URAD RS

Več iz teme:

POVEZANI ČLANKI