Mednarodna primerjava stroškov za energijo v gospodinjstvih

Mednarodna primerjava stroškov za energijo v gospodinjstvihČe primerjamo Slovenijo z drugimi državami EU, je v gospodinjstvih delež za energijo med največjimi.

Še vedno beležimo veliko potrošnjo energije in nizko energetsko učinkovitost

Če primerjamo Slovenijo z drugimi državami EU, je v gospodinjstvih delež za energijo med največjimi.

 

stroski energije za gospodinjstva

 

Razlog za nadpovprečno velik delež porabljenih sredstev za električno energijo, plin in druga goriva v stanovanju v primerjavi z drugimi državami EU je verjetno delno zaradi manjše kupne moči prebivalstva, nizke energetske učinkovitosti oziroma velike potrošnje energije ter relativno dragih energentov v Sloveniji. Delež porabljenih sredstev se je v Sloveniji v preučevanem obdobju gibal okoli 6 %.

 

stroski energije za gospodinjstva EU

Delež izdatkov za električno energijo, plin in druga goriva v stanovanju v celotnih izdatkih gospodinjstev za končno porabo (v %). V tabeli so izdatki razporejeni po velikosti za leto 2016.

 

V letih 2015 in 2016 je bila cena zemeljskega plina za tipičnega slovenskega gospodinjskega odjemalca merjena v standardih kupne moči nad povprečjem EU-28 ter višja od povprečja članic EU. Enako velja za ceno kurilnega olja. Za razliko od omenjenih dveh energentov pa je bila cena električne energije za tipičnega gospodinjskega odjemalca v letih 2015 in 2016 na ravni evropskega povprečja.

 

pasica aplikacija

Bivalne razmere in odstotek lastniških stanovanj

V letih 2015 in 2016 je okoli tri četrtine ljudi pri nas živelo v lastniškem stanovanju, kar je približno 6 odstotnih točk več v primerjavi z evropskim povprečjem. Če analiziramo lastniški status tudi po dohodku, vidimo, da nekaj več kot 50 % ljudi z nizkim dohodkom živi v lastniških stanovanjih.

Po podatkih ankete SILC (2018) je v Sloveniji delež prebivalstva, v primerjavi z državami članicami EU, ki živi v stanovanju, v katerem pušča streha, so vlažne stene, temelji ali tla, trhli okenski okviri ali tla, med najvišjimi. V takih razmerah je v letu 2015 v Sloveniji živelo skoraj 27 % populacije. Če posebej analiziramo prebivalstvo z nizkim dohodkom, se izkaže, da je ta odstotek višji za kar 10 odstotnih točk.

VIR: www.podnebnapot2050.si,

PODNEBNO OGLEDALO ZVEZEK 4, Eurostat (2018). Sustainable development indicators. http://ec.europa.eu/eurostat/data/database;

Več iz teme:

POVEZANI ČLANKI