Nadgradnja določanja količin zemeljskega plina v Sloveniji

Oglasno sporočilo

Nadgradnja določanja količin zemeljskega plina v Sloveniji

1. julija lani je trg z zemeljskim plinom za gospodinjske odjemalce v Sloveniji praznoval prvih deset let obstoja. V tem obdobju se je trg dodobra razvil in danes ponuja številne priložnosti tako za odjemalce kot druge udeležence. To vključuje daljši trend padanja cen z vmesnimi rahlimi nihanji na maloprodajnem trgu. Cene zemeljskega plina so bile v drugi polovici leta 2017 za 16 odstotkov nižje od povprečja EU28 in za 27 odstotkov nižje kot v drugi polovici leta 2012.1 Za zagotavljanje učinkovitega trga z zemeljskim plinom bomo tudi na slovenskem plinovodnem sistemu s 1. oktobrom 2018 uvedli enotni sistem določanja porabe tega energenta, in sicer s posodobljenimi obremenitvenimi profili odjemalcev.

 

zemeljski plin

 

V skladu z Uredbo Evropske komisije št. 312/2014 (UL EU, L 91/15) in Uredbo o delovanju trga z zemeljskim plinom (UL RS, št. 61/16) bomo v Sloveniji tako kot v drugih državah EU od 1. oktobra dalje na distribucijskih sistemih zemeljskega plina uvedli enotno metodologijo za določanje ne dnevno merjenih odjemov. Metodologijo bomo uporabljali za tista odjemna mesta, za katera operaterji distribucijskih sistemov nimajo podatkov o dnevnih količinah zemeljskega plina.

 

pasica aplikacija

 

Po novi metodologiji bo vsakemu ne dnevno merjenemu odjemnemu mestu dodeljen obremenitveni profil, po katerem bo količina distribuiranega zemeljskega plina v odvisnosti od temperature, namena uporabe, dneva v tednu in sezone določena za vsak dan posebej. Pri določanju mesečne količine zemeljskega plina bomo tako kot doslej še naprej upoštevali vsako odčitano in sporočeno števčno stanje, ki ga bo odjemalec v predpisanem obdobju sporočil operaterju distribucijskega sistema ali dobavitelju. Cilj nove metodologije je, da se ocenjena poraba zemeljskega plina približa dejanski porabi, večje spremembe pri določanju količin pa v tem trenutku niso predvidene.

 

Več iz teme:

POVEZANI ČLANKI