Podporna shema za obnovljive vire energije

Podporna shema za obnovljive vire energije

Nedavno je Vlada RS odobrila 10 milijonov evrov za podpore novim projektom v proizvodne naprave na obnovljive vire energije in v soproizvodnji z visokim izkoristkom (v nadaljevanju OVE in SPTE), vendar javni poziv zaradi potrebne predhodne odobritve spremenjene sheme s strani Evropske komisije (!) zaenkrat še ni najavljen.
 
Odobrenih 10 milijonov evrov za nove vstope proizvajalcev v podporno shemo OVE in SPTE je predvidenih v Energetski bilanci RS, ki je bila nedavno sprejeta na Vladi. Javni poziv bi Agencija za energijo skladno z določbami Energetskega zakona (EZ-1) sicer morala objaviti do 1. oktobra, vendar le-ta čaka na odobritev Evropske komisije Kot razlog navajajo dodatno poizvedovanje s strani komisije zaradi sprememb podporne sheme in zavezo, da ne razpolagajo s predvidenimi sredstvi vse do dokončne odobritve Evropske komisije.
 

fotovoltaika

Ob spremembah podporne sheme, ki je sedaj pod drobnogledom komisije, Združenje slovenske fotovoltaike ponovno poziva Ministrstvo za infrastrukturo, naj vsaj ob naslednji spremembi podporne sheme iz dodeljevanja sredstev po sistemu razpisov izloči investicije v sončne elektrarne do moči 50 kW. Razpisi enostavno niso primeren način dodeljevanja sredstev za mikro elektrarne.
 
Sicer pa, ne glede na določbo Energetskega zakona o obvezi objave javnega poziva za razpis sredstev namenjenih obnovljivim virom energije, tega niti lansko leto ni bilo. Na spletni strani Agencije za energijo so takrat objavili sporočilo, da so bili s strani Ministrstva za infrastrukturo obveščeni, da za izvedbo javnega poziva ni razpoložljivih sredstev.
 
V Združenju slovenske fotovoltaike so zelo negativno presenečeni ob dejstvu, da je od predvidenih 10 milijonov evrov namenjenih za obnovljive vire, ki izkoriščajo moč sonca in vetra zgolj 2 milijona evrov. Zadeva je toliko bolj sporna glede na dejstvo, da je fotovoltaika, glede na referenčne cene, ena najcenejših tehnologij. Navedeno tudi ne zdrži argumenta, ki ga poudarjajo na Ministrstvu za infrastrukturo, da je potrebno sredstva razdeljevati skladno z učinkovitostjo posameznih tehnologij, torej glede na najnižje referenčne stroške.

Vir: Združenje slovenske fotovoltaike GIZ

Več iz teme:

POVEZANI ČLANKI