Preprečevanje hišnih poplav

Varovalka je običajen in samoumeven del vsake električne napeljave.

Varovalka je običajen in samoumeven del vsake električne napeljave. Enako pomembno in potrebno je tudi varovanje vodovodnega omrežja v hišah.

Posledice izlitja vode

Posledica okvare vodovoda je neželeno iztekanje vode, za kar je lahko kriva počena cev v steni, sneta priključna cev pralnega stroja s pipe ali okvara naprav, ki so stalno priključene na vodovod, med njimi grelnik vode, pomivalni stroj ali WC kotliček.

hisna poplava 3

Že poplava v kopalnici lahko povzroči občutno škodo

Starejši kot je objekt in oprema v njem, večja je nevarnost trenutnega izlitja ali počasnega zamakanja v stenah, škoda pa bo v vseh primerih velika. Posledica trenutnega izlitja so poplavljeni bivalni in kletni prostori, počasno zamakanje pa uničuje stene in stropove. Posledice bodo še hujše, če se okvara pojavi, ko so stanovalci odsotni. Izguba vode, energije in denarja je pomembna tudi z narodnogospodarskega vidika. Nemci imajo letno skoraj milijon okvar na vodovodnih omrežjih, odprava posledic pa jih stane več kot milijardo evrov.

hisna poplava 1

Pomembna je tudi škoda povzročena drugim in nevarnost električnega udara

 

Rešitev – blokator vodnega toka

Naprava samodejno prekine pretok vode, ko zazna, da je prekoračena vsaj ena od nastavljenih mejnih vrednosti: pretok vode (v m3/h), količina izpuščene vode ob iztekanju brez prekinitve (v m3), čas iztekanja vode brez prekinitve (v urah ali minutah) in časovno obdobje brez vsakršnega odjema vode (v urah). Te mejne vrednosti določi uporabnik sam, saj so odvisne od njegovega načina porabe vode.

hisna poplava 2

Talne obloge in opremo stanovanja je običajno potrebno zamenjati

Pristop je drugačen, kadar varujemo večje stavbe, večstanovanjske hiše, večje turistične in industrijske objekte ter obrtniške delavnice. V teh objektih poraba vode močno niha, zato jih ne moremo varovati v celoti na enem mestu. Zaradi tega proizvodnja varovalnih naprav za velike cevovode in pretoke ni smiselna. Zato na trgu najdemo naprave s priključki od 3/4″-11/4“, ki so primerne za vse namene, za zaščito stanovanj in tudi posameznih delov večjih sistemov. Ob odločitvi za tovrstno varovanje izbiramo med samostojno enoto ali napravo, ki jo namestimo skupaj z vodnim filtrom na isto priključno prirobnico. Vgrajujemo jih v nove in dograjujemo v obstoječe objekte.

Patentirane in atestirane (DVGW) naprave bodo noč in dan varovale bivalne prostore, opremo, živce in denarnico uporabnika. In to bolje od vsake zavarovalnice.

Več iz teme:

POVEZANI ČLANKI