Zatesnimo okna bolje z novimi standardi

Zatesnimo okna bolje z novimi standardi

 

Sistem ˝energetske montaže˝ po ˝ral standardu˝

Po Pravilniku o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah mora biti toplotna prehodnost enaka ali manjša 1,4 W/m2K, če pa imamo potrebo po vgraditvi oken z zvočno izolativno zasteklitvijo pa enaka ali manjša 1,8 W/m2K.  Pri novem okenskem elementu je pomembno, da se vstavi predpisana zasteklitev in zatesnitev.

ajm ral montaža oken 1

Kvalitetna je le celovita sanacija
Pri odstranitvi starih oken pogosto prihaja do poškodb zidu in ometa. Zato so pri vgradnji novih oken neizogibna manjša zidarska dela – kitanje in pleskanje. Manjše poškodbe je potrebno zapolniti s kameno volno ali  cementno oz. apnenocementno malto, za zazidavo večjih odprtin pa se uporabi opeka. Pri novem okenskem elementu je izrednega pomena predpisana zasteklitev in zatesnitev.

ajm ral montaža oken 2
ajm ral montaža oken 4

 

Izberite 5 – komornega
Za večjo želeno zvočno izolacijo (preko 40 dB) na skupno zvočno izoliranost okna vpliva prehod zvoka preko okenskega krila in okvirja. Novi profil krila in okvirja mora odgovarjati karakteristikam petkomornega PVC profila s trojnim tesnenjem. Zaradi težje zvočno izolirne zasteklitve širina posameznega okenskega krila naj ne presega 1200 mm. Pri novem, predvsem lesenem oknu je prav tako pomemben zunanji debeloslojni zaščitni premaz. Kvalitetno varnostno okovje mora v primeru povešenja krila omogočati ustrezne nastavitve.

RAL standard zatesnitve
Za doseganje večje zvočne izolacije celotnega okna pri višjih razredih obremenitve s hrupom (V. in VI. razred) in odpravi toplotnih mostov med okvirjem in špaleto, je potrebno pri vgradnji okna uporabiti energetsko montažo izvedeno po RAL standardu. Ta se od običajne razlikuje predvsem po dodatni, učinkovitejši zatesnitvi med oknom in okensko odprtino. Pri pravilni montaži se na ta način doseže, da ima vgrajeno okno identično zvočno izolirnost kot vstavljeno steklo (RWo = RWs).

ajm ral montaža oken 3

Kako montirati
Za ustrezno zatesnitev je predvsem pomembna ustrezna kombinacija materiala za notranjo in zunanjo tesnitev rež, glede na obstoječe gradbene konstrukcijske pogoje. Vse stične površine med oknom in okensko odprtino morajo biti ravne, gladke, suhe, čiste ter brez prahu in maščob. Na notranji strani je potrebno uporabiti neprepusten tesnilni butilni trak s kopreno (kot je: EGOFERM RS), ki ne prepušča ne vode in ne zraka. Na zunanji strani je predvidena uporaba predkomprimiranega tesnilnega traku (kot je EGOPREN C-2) ter dodatna silikonska zatesnitev (silikon s celično odprto strukturo, kot je EGO SILIKON 333 ali 630). Vmesni prostor se zapolni z ustrezno montažno peno velike gostote in manjšo ekspanzijo (kot je EGOMAT PU pena – letna ali zimska).

Image

Pomembni standardi kakovosti
Dobro je vedeti, da lahko kvalitetno sanacijo in ustrezno protihrupno zaščito dosežemo le, če okenski element ustreza zahtevam standarda SIST EN 14351-1:2006, ter že omenjenega t.i. RAL standarda zatesnitve. Proizvajalec mora meddrugim zagotavljati tudi zvočno izolirnost stekla, preverjeno v laboratoriju po standardu EN ISO 140-3, oz. po standardu DIN 52210. Vemo, da kakovostno izvedbo montaže in garancijo zanjo zagotavlja izvajalec sam, vendar navkljub množici dobrih izvajalcev priporočamo, da zaupate le tistim s certifikatom ˝Znak kakovosti v graditeljstvu za montažo˝, ki ga izdaja ZRMK d.d. iz Ljubljane. •

 

Več iz teme:

POVEZANI ČLANKI

SORODNE VSEBINE