Količina zraka potrebnega za zgorevanje različnih goriv

Trenutno z ekipo kot raziskovalci delamo na projektu razvoja peči na trda goriva, pri čemer se nam je zataknilo pri

 

Gregor:

Trenutno z ekipo kot raziskovalci delamo na projektu razvoja peči na trda goriva, pri čemer se nam je zataknilo pri iskanju podatkov koliko litrov zraka potrebujemo da izgori 1kg drv (seveda je podatek različen za različne vrste drv). Lepo bi vas naprošal za napotitev do informacije / literature, mogoče tudi do druge osebe, ki se s tem ukvarja in bi nas lahko pripeljala do tovrstne literature, člankov. Prav tako bi bil zelo vesel tudi predlogov druge strokovne literature, ki se tiče peči na trda goriva, tehnologijami povezanimi s tem ter obstoječimi meritvami / podatki, ki o tem govorijo.

 

kamin

 

Odgovor:

Količino zraka potrebnega za zgorevanje različnih goriv izračunamo s stehiometričnimi enačbami, s čimer dobimo podatke o idealni mešanici goriva in zraka. Potrebno je poznati kemijsko sestavo goriva in njegove gorljive sestavine, nato pa mu dovesti dovolj zraka, iz katerega pa potrebujemo samo kisik za oksidacijo.  Iz računov dobimo minimalno teoretično količino zraka za zgorevanje. Za zgorevanje 1 kg zračno sušenega lesa, potrebujemo minimalno 4,10 m3 zraka, ter dodatno še presežek zgorevalnega zraka, ki količino poveča za faktor okrog 1,5. Približno lahko minimalno količino zraka za zgorevanje določimo: za 1000 kJ toplotne moči kuriva predvidimo 0,25 m3 zraka.

 

Podrobnejše razlage ter zgorevalne enačbe najdete na http://lab.fs.uni-lj.si/kes/generatorji_toplote/gt-predavanje-03.pdf ter v diplomski nalogi Mihe Ravnika ZAKONSKI OKVIRI PRI UPORABI LESA KOT VIRA ENERGIJE, točka 6 – Stehiometrija zgorevanja na http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/vs_ravnik_miha.pdf. Pomagate si lahko tudi s priročnikom za energetike Recknagel – Sprenger – Henmann, kjer so tabele in postopki navedeni v poglavju Zgorevanje.

 

Več odgovorov na zanimiva vprašanja si lahko preberete tukaj.

Več iz teme:

POVEZANI ČLANKI