Ogrevanje z elektriko da ali ne

Peter: Večkrat z zanimanjem prelistam vašo revijo. Moram vas opozoriti na nestrokovno in po mojem tudi nespametno propagiranje raznih električnih ogrevanj, ki niso samo potratna ampak so tudi v nasprotju z zakonodajo, natančneje s »Pravilnikom o racionalni rabi energije pri gretju in prezračevanju objektov in za pripravo tople vode (Ur.l. SRS št. 31/84 in 35/84)«. Pravilnik je sicer starejšega datuma ampak še vedno v veljavi. Poglavje IV. tega (mnogokrat pozabljenega) pravilnika pa se opredeljuje ravno do vprašanja uporabe električne energije za ogrevanje in pripravo tople vode. Tako 23. člen praviloma dovoljuje uporabo električne energije samo za “dopolnilno ogrevanje”, kot “osnovno ogrevanje” pa v primerih, “kjer ni možna uporaba primarnega energetskega vira za ogrevanje”. 25. člen tega pravilnika še navaja, “če se električna energija uporablja za osnovno ogrevanje, je praviloma treba uporabljati termoakumulacijske peči (TA) ali toplotne črpalke (TČ)”. Samo za prostore s površino manjšo od 5 m2 pa je dovoljeno uporabljati “električne peči za neposredno ogrevanje”.

Odgovor: Veseli nas, da berete revijo in še bolj to, da reagirate na sporočila, ki jih objavljamo. Z vsemi vašimi pripombami in opozorili se popolnoma strinjamo. Vseh tekstov, ki prispejo v objavo nam iz različnih vzrokov ne uspe lektorirati ali prilagoditi v skladu z namenom revije in spoznanji, ki veljajo v energetiki. Vedno, ko je to možno, pa v sporočila proizvajalcev električne opreme za ogrevanje vpletamo dodatna opozorila, v katerih navajamo, da je neposredno spreminjanje elektrike v toploto najslabša možna varianta, energetsko in okoljsko. Dopuščamo pa možnost, da proizvajalci in kupci električnih ogrevanj slednja vgrajujejo v skladu z izjemami, ki jih navaja tudi zakon. In v veliko primerih se tudi izkaže, da ljudje enostavno nimajo druge možnosti.

 

Izdajatelj te brezplačne revije ne prejema nobene pomoči od kakšne institucije ali državnega organa in vse stroške pokriva z objavo reklam. In če na eno stran tehtnice položimo nekaj sporočil, ki energetsko niso popolnoma neoporečna, na drugo stran pa množico tehtnih člankov, opozoril in napotkov v zvezi z varčevanjem energije ter hkratnim varovanjem okolja, verjamemo, da se bo tehtnica močno nagnila v pravo stran.

Več iz teme:

POVEZANI ČLANKI