Delitev stroškov za porabljeno toploto za ogrevanje stanovanj je eden od ukrepov, ki vodi k učinkovitejši rabi energije, zlasti v večstanovanjskih stavbah. Pri tem je potrebno stroške za porabljeno toploto razdeliti med uporabnike.   
 

Različne metode obračuna

Osnova za izdelavo računa je odčitek na centralnem merilniku toplote za celotno stavbo in ustrezen tarifni sistem dobavitelja toplote. Merimo lahko  tudi skupno porabo plina ali kurilnega olja. Stroške lahko razdelimo na štiri načine, ki so vsi opisani vPravilniku o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več odjemalci (Ur.l.RS 52/05).

 

Površina stanovanja

Ta način delitve stroškov je najbolj razširjen način delitve stroškov v Sloveniji. Pri tem se strošek za prevzeto toploto deli na osnovi ogrevane površine posameznega stanovanja. Celoten strošek zato delimo z ogrevano površino celotne stavbe in dobimo ceno kvadratnega metra. S to ceno pomnožimo ogrevano površino stanovanja in tako dobimo znesek, ki ga mora poravnati uporabnik posameznega stanovanja.Prednost te metode je njena enostavnost, saj upravnik stavbe stroške za porabljeno toploto razdeli med uporabnike stanovanj. Težava lahko nastane ob določanju velikosti ogrevanih površin, v katere prištevamo prostore, ki imajo vgrajeno ogrevalo, čeprav največkrat upoštevamo celotno površino stanovanja.

 

Tak način obračuna pa ne vzpodbuja učinkovitega ravnanja s toploto, saj so pri tem varčni in razsipni uporabniki izenačeni in varčno obnašanje posameznikov ni nagrajeno. Nomogram pokaže, da bo uporabnik, ki je porabo znižal za 30% plačal enak znesek, kot drugi, ki je v enako velikem stanovanju porabo za 30% povečal.

 

Odčitek delilnika toplote

Pri tej metodi se stroški delijo na osnovi dejanskih odčitkov z delilnikov, ki kažejo sorazmerno  porabo toplote za ogrevanje posameznega stanovanja. Tak obračun je možen samo v stavbah, kjer je posamezno stanovanje opremljeno z merilnikom porabljene toplote. V metodo so običajno vgrajeni kontrolni računski modeli za ugotavljanje pravilnosti delovanja delilnikov, ki je pri tej metodi izredno pomembna. Skupni strošek za toploto z računa distributerja s deli s količino odčitkov, rezultat pa je vrednost odčitka. Ugotovljene odčitke posamezne odjemne enote pomnožimo s to vrednostjo in tako dobimo strošek za toploto za posamezno stanovanje.Prednost takega načina je ta, da uporabnik plača samo delež odvisnega stroška v višini, ki odgovarja odčitku na delilniku stroška za toploto. S tem lahko neposredno nadzira in uravnava porabo toplote v svojem stanovanju in bo zaradi varčnega obnašanja dobil tudi manjši račun za ogrevanje. Slabost opisane metode je v tem, da ne upošteva povečanih toplotnih izgub posameznega stanovanja, ki ima neugodno lego v stavbi. Podstrešna, pritlična, vogalna ali severna stanovanja so večji porabniki toplote od enako velikih, ki se nahajajo na jugu ali v sredini stavbe. Tudi vgrajeni merilniki morajo biti zelo natančni, potrebna pa je tudi stalno kontrolirati ali pravilno delujejo. 

 

Odčitek delilnika s korekcijo

Ta metoda delno izenači stanovalce v stanovanjih z zaščiteno lego in tistih, ki so bolj izpostavljena. Temelji na predpostavki, da se stanovalci stanovanj v zaščitenem položaju ogrevajo tudi na račun sosedov. Pravilnik v svojem 13.členu zato predvideva način delitve tako, da se delež odvisnega stroška razdeli na del po ogrevani površini in na del po dejansko odčitanih vrednostih delilnika stroškov. Pri tem je upoštevano povprečje porabe toplote stavbe in v določenem razmerju upoštevano ob obračunu za stanovanja, ki porabijo manj in tistih, ki zaradi neugodne lege porabijo več, kot znaša povprečje. Če pri delitvi stroškov upoštevamo faktor (r = 0.35) to pomeni, da pri delitvi stroškov upoštevamo 35% delež glede na ogrevano površino in 65% glede na delež porabe. Pri tem stanovalci zaščitenih stanovanj plačajo +15% delež, nezaščitenih pa -8% delež.

 

Prednosti te metode je bolj poštena delitev stroškov, saj stanovalci v zaščitenih stanovanjih prevzamejo del stroška ogrevanja bolj izpostavljenih stanovanj. Slabost je v tem, da stanovalci z manjšo porabo plačajo več kot bi glede na odčitek števca.

 

To metodo uporabljajo zlasti v Nemčiji v stanovanjih, ki so opremljena z nenatančnimi hlapilnimi delilniki, ki so nameščeni na radiatorjih. Pri taki metodi obračuna in delitve stroškov pa ni smiselno vgrajevati zelo natančnih centralnih merilnikov porabe za celotno stavbo.

 

Odčitek delilnika in obvezna poraba

Ta metoda delitve stroškov zasleduje načelo enakih deležev stroška za toploto, ki je potrebna za doseganje enakih temperatur zraka v stanovanjih z enako površino. Izhaja iz predpostavke, da je privilegiranim uporabnikom potrebno preprečiti izključevanje ogreval in se ogrevati na račun soseda. To dosežemo tako, da uporabimo načelo obvezne minimalne porabe toplote za ogrevanje, ki izhaja iz »pasivnega« ogrevanja stanovanja.

 

Če v stanovanju z zaščiteno lego ogrevanje popolnoma zapremo, temperatura v teh prostorih običajno ne pade pod 12 oC, kar pomeni za I.klimatsko cono 30% ter za II.klimatsko cono 50% nazivne porabe toplote za ogrevanje (relativna poraba  je 0.30 oziroma 0.50) na račun soseda. To pomeni, da mora sosed v stanovanju z manj ugodno lego porabiti toliko več toplote za ogrevanje. Po statističnih podatkih pri spremljanju razdelitve porabe toplote v stavbah, 50% toplote za ogrevanje porabi manj kot 10% stanovanj  v stavbi. S plačilom obvezne minimalne porabe se sosedu tako delno povrne višji strošek za ogrevanje. Preostali del stroška, ki je višji od obvezne minimalne porabe, je odvisen od uporabnika in njegovega odnosa do porabe, bivalnih navad in potreb.

 

Pravilnik predvideva v 14.členu tudi možnost uporabe dodatnih korekcijskih faktorjev. Z uvedbo faktorja, ki upošteva minimalno potrebno porabo toplote lahko dosežemo način delitve, ki je za uporabnike najbolj pravičen, preprečuje pa izključevanje posameznega uporabnika iz sistema ogrevanja in izkoriščanje zaščitene lege posameznega stanovanja na račun drugih. Metoda zahteva zelo dobro statistično spremljanje odčitkov in s tem kakovost delovanja delilnikov.Prednost metode je preprečitev popolnega izključevanja ogrevanja v posameznih stanovanjih. Upošteva minimalni delež potrebne toplote za ogrevanje posamezne odjemne enote in tako tistim, ki se gibljejo znotraj prepisanega območja med minimalno predpisano porabo toplote in maksimalno tehnično še možno porabo toplote, omogoča plačevanje stroška za dejansko porabljeno toploto v deležu, ki ga določajo direktni odčitki. Pri tem lahko vgradimo bolj in manj natančne merilnike, katerih delovanje je potrebno stalno tehnično ali statistično nadzorovati. Najbolj smiselna pa je vgradnja zelo natančnih merilnih naprav.


Slabosti:

Slabost tega načina je razmeroma zahteven način izvedbe obračuna, za kar moramo dobro poznati objekt, uporabljati tako imenovane toplotne kartice stanovanj, česar se naj loti samo strokovnjak z izkušnjami pri delitvi stroškov. Toplotna kartica stanovanja upošteva tudi njegovo lego in druge lastnosti. Metoda zahteva tudi pazljivo spremljanje delitve stroškov v prvi ogrevalni sezoni, po kateri je potrebno upoštevati morebitne popravke, ki izhajajo iz odstopanj dejanskega stanja objekta od projektnih predpostavk.


Odločajo lastniki in uporabniki

Izbira načina delitve stroškov za toploto za ogrevanje stanovanj po dejanski porabi je ob nasvetih strokovnjakov prepuščena lastnikom oziroma uporabnikom stanovanj. Ti nato sklenejo Sporazum o načinu delitve stroškov, ki ga predvideva pravilnik. Pojasnjevanje posameznih metod običajno opravi upravnik ali ponudnik za izdelavo obračunov, ki predlaga tudi vgradnjo ustreznih naprav za merjenje. Pri tem mora sistem ogrevanja zagotavljati vsakemu stanovanju potrebno količino energije za ogrevanje in omogočiti prilagajanje potrebam uporabnikov. Zato je potrebno sistem hidravlično uravnotežiti in radiatorje opremiti s termostatskimi ventili.

 

Matjaž Malovrh, univ.dipl.inž.str.

Gradbeni Inštitut ZRMK, Ljubljana

Viri

 

1.         MALOVRH, Matjaž, PRAZNIK, Miha, ŠIJANEC-ZAVRL, Marjana.: Sistemi regulacije ter merjenje in obračun toplote v večstanovanjskih stavbah. Ljubljana: Femopet, 1998. 24 str. (http://www.aure.gov.si/eknjiznica/V6-regulacije.pdf)

 

2.         MALOVRH, Matjaž: Strokovne osnove za izdelavo načina delitve stroškov ogrevanja : končno poročilo. Ljubljana: Gradbeni inštitut ZRMK, 2003. 11 str., 1 pril.

 

3.         ZOVKO Žarko: Primerjava postopkov ugotavljanja porabniških deležev odvisnih stroškov za ogrevanje z metodo ekonokal in  Pravilnikom Ur. RS. št. 52/2005

 

 

 
 
Varčevanje toplotne energije

Trije odločilni dejavniki pri izbiri toplotne črpalke

Vgradnja toplotne črpalke je dolgoročna investicija. Na toplotno črplako se lahko zanesete, da bo zagotavljala udobno bivalno klimo ob največjih možnih prihrankih. Leto za letom, dan za dnem. Ob izbiri toplotne črpalke je pomembno razumeti osnove. V nekaj odstavkih vam predstavljamo glavne dejavnike, ki jih je...

Toplotna črpalka Stiebel Eltron LWZ

Gradnja nove hiše vam daje možnost, da zgradite dom svojih sanj. Ali ste opremo za ogrevanje, hlajenje in prezračevanje pri tem tudi upoštevali? V nadaljevanju preverite edinstveno priložnost za namestitev...

Delovanje toplotne črpalke Bosch, novi izsledki

Delovanje toplotne črpalke Bosch (zadnje serije) se je izkazalo za zelo vzpodbudno tudi v ekstremnih pogojih. Od sodobnih toplotnih črpalk se pričakuje, da razen objektov ogrevajo tudi sanitarno vodo in so pri tem...

Izbiranje toplotne črpalke

Toplotne črpalke so nedvomno eden bolj ekonomičnih sistemov ogrevanja, z njimi lahko ogrejemo še sanitarno vodo, omogočajo tudi prezračevanje ter hlajenje ali ogrevanje zraka. Zaradi številnih prednosti je zanje...

GRADNJA IN OBNOVE

Pasivna lesena hiša - kako izbrati pravo, zame najprimernejšo

Lesene hiše izpodrivajo klasične zidane hiše, nakup hiše izpodriva gradnjo hiše, energijsko varčne pasivne hiše izpodrivajo energijsko potratne hiše, obnovljivi viri izpodrivajo fosilna goriva. Ta štiri dejstva so bila vodilo, da smo se v reviji odločili za podrobnejše predstavitve nekaterih...

Enostavne sodobne, moderne hiše

Pri gradnji stavbe je odnos  "vzrok – posledica" praviloma nedvoumen. Toplotna izolacija ovoja stavbe določa potrebno moč ogrevalne naprave, ta pa razvod, ogrevala ter energent. Pri parceli pa je ta odnos...

Kako zmanjšati izgubo energije v hiši?

Ob prenovi hiše lahko z razmeroma majhnim vložkom zmanjšamo porabo energije za približno 60%, kolikor znašajo izgube skozi zidove in streho. Naslednji pomembnejši sklop prenove stavbe so vrata in okna, ki lahko...

Trajnostna gradnja - učinkovita in trajno neškodljiva

»Sodobna družba je postavljena pred izzive, ki jih povzročajo klimatske spremembe, naraščajoča energijska odvisnost Evrope, omejenost naravnih virov in prizadevanja za zdravo okolje in čim bolj neokrnjeno...

ELEKTRIČNA ENERGIJA

Izgradnja sončne elektrarne - kaj vas utegne zanimati

Sončna elektrarna za samooskrbo je donosna in za gospodinjstva zelo mikavna investicija, v luči nove državne uredbe o samooskrbi z električno energijo pa je mogoče ugodno subvencijo, razen za sončne elektrarne, pridobiti tudi za naprave za soproizvodnjo elektrike in toplote.

Ogrevanje hiše s sončno elektrarno

S sprejetjem Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov (Net metering), je možno z vgradnjo mikro sončne elektrarne na streho objekta, v večji meri znižati stroške za ogrevanje.

Sončna elektrarna 11 kW - cena in donos

Sončna elektrarna je za široko rabo ena bolj donosnih naložb. Cena sončne elektrarne je, glede na prihranke v celi življenjski dobi delovanja ter glede na donose bančnih depozitov nizka in obeta dober donos, saj...

Nakup sončne elektrarne je naložba v prihodnost

Glede na to, da povprečno slovensko gospodinjstvo na leto porabi približno 5000 kilovatnih ur (kWh) elektrike, je odločitev za sončno elektrarno vsekakor smotrna, saj lahko gospodinjstvo vso potrebno elektriko...

Aktualne novice

Cena elektrike v marcu drastično nižja

Preverjamo kakšna je cena elektrike v mesecu marcu 2020 na račun znižanja omrežnine, ki bo trajala začasno vse do 1. junija 2020. Agencija za energijo je v času krize s korona virusom znižala omrežnino za gospodinjske in male poslovne odjemalce, račun za električno energijo pa bo do poletja nižji za vsa...

Cooper & Hunter prezračevanje, toplotne črpalke in klime

Cooper & Hunter je moderna in tehnološko napredna blagovna znamka opreme za hlajenje in ogrevanje z obnovljivimi viri energije. Sledijo svetovnim trendom, s širokim naborom različnih naprav pa se uvrščajo v...

Sejem Dom 2020 : zanimivi dogodki, urnik

Sejem Dom kot vsako leto ponudi množico zanimivih dogodkov. Tokrat Gradbeni inštitut ZRMK vabi na podelitev novih okoljskih certifikatov in njihove druge dogodke, ki bodo potekali v Ljubljani od srede, 4. marca do...

Branje revije Varčujem z energijo prijaznejše bralcu

V novembru je izšla nova, 70. številka revije Varčujem z energijo. Revijo lahko naročite na dom ali podjetje...

Prezračevanje, klimatizacija

Prezračevanje Lunos - novi ventilatorji Silvento

Kopalnica je prostor, v katerem je zaradi prhanja, kopanja, delovanja pralnega stroja in morda še sušenja perila vedno veliko vlage. Z odpiranjem oken se je znebimo le malo, preostala zastaja v kopalnici ali prehaja v druge prostore v stanovanju in povzroča nevšečnosti.

Brezplačno ogrevanje, prezračevanje in razvlaževanje

Solarventi obratuje s pomočjo sončne energije, ne potrebuje elektrike. Hkrati omogoča prezračevanje, razvlaževanje ter tudi dogrevanje stanovanjskih objektov, počitniških hiš, vikendov, garaž, mobilnih hiš,...

Plesen na steni - je odstranjevanje vnaprej izgubljena bitka?

Boj z zidno plesnijo je ena najpogostejših težav, s katero se srečujemo lastniki stanovanj in družinskih hiš. Na srečo obstaja kar nekaj načinov, da plesen odstranimo, še bolje pa je da sploh prepečimo njen...

Prezračevanje zrakotesnih hiš in stanovanj je nujno

Gradbena stroka v Sloveniji že od leta 2000 daje prednost zrakotesni gradnji, kar je sicer v skladu z evropskimi (in slovenskimi) standardi, ki so usmerjeni v zmanjševanje porabe energije za ogrevanje in hlajenje....

Varčevanje vode

Nova biološka čistilna naprava »one2clean+«

Popolno biološko čiščenje odplak je danes pri nas postalo nujno, saj je skoraj 3/4 površine Slovenije označeno kot vodovarstveno. To je posledica desetletij nespametnega ravnanja in odvajanja onesnaženih vod tja, kamor so pač odtekle. Samo čistilna sposobnost  zemlje  ima svoje meje, zato je potrebno...

Vodni kamen in čista pitna voda

Vodni kamen se neprenehoma nabira na vodovodni napeljavi, ventilih, grelcih, pralnih in pomivalnih strojih, umivalnikih, koritih, pipah in njihovih mrežicah, tuših, kopalnih kadeh, sanitarni keramiki, wc kotličkih in...

Zbiralnik deževnice - banka lastne deževnice

Okoljske ekstreme z močnimi nalivi in sušnimi obdobji smo si povzročili sami. Sami lahko tudi ukrepamo in z enostavnimi ukrepi omilimo posledice.

Nasveti za zbiranje deževnice

Za namakanje vrtov zadostuje že enostavna in cenovno ugodna rešitev. Če imate velik vrt z večjo potrebo po vodi ali pa želite deževnico izkoristiti tudi v hiši, je priporočljiva vgradnja podzemne naprave (na...

ZELENA MOBILNOST

Kako deluje električni avto?

Elektromotor je najboljši pogonski stroj, ki je bil do danes izumljen. V primerjavi z motorjem z notranjim zgorevanjem je tri do štirikrat bolj učinkovit. Sestavljen je samo iz statorja in rotorja, njegova dodatna prednost v avtu pa je, da med zaviranjem deluje kot generator in polni baterijo.

Muskova revolucionarna vizija električnega avta

Tovarna električnih avtomobilov Tesla je začela obratovati 2003, že čez pet let je bil v prodaji njihov Model S. Na začetku so želeli izdelati vozilo iz uporabnih delov običajnih avtov in vstaviti električni...

Kako se obnese električni avto v praksi?

Društvo za električna vozila Slovenije (DEVS) je zgleden znanilec elektro mobilnosti v Sloveniji. V neprofitnem društvu so že nekaj let uporabniki električnih avtomobilov, ki se jim prevozi na elektriko vsakodnevno...

Polnilnica za električni avto v vse nove hiše

Angleška vlada sprejema predpis, ki bo v vseh novih zgrajenih enodružinskih hišah z lastnim parkirnim mestom zahteval vgradnjo polnilnice za električni avto.

Inštalacije

Kako učinkovito je ogrevanje sanitarne vode v Sloveniji

Vse prevečkrat se javnost zavaja z premalo točnimi navedbami o učinkovitosti posameznih ogrevalnih sistemov. Zaradi česar uporabnik, preden zamenja ogrevalni sistem, recimo za ogrevanje sanitarne vode, ne pridobi dovolj natančnih informacij, posebaj pa je pomembno, da se sisteme...

Talno ogrevanje - suhomontažni sistem

Pri adaptacijah starih zgradb se pogosto pojavijo potrebe po vgradnji talnega ali stenskega ogrevanja, saj se običajno investitorji odločijo za vgradnjo ogrevalnega sistema, ki bi deloval najbolj učinkovito in tudi...

Tako lahko lastniki varčujejo

Fosilna goriva se bodo zagotovo dražila, kar naredi obnovljive vire energije za ogrevanje objektov še bolj zanimive. Pri tem so zelo priročne toplotne črpalke, čeprav niso...

Talno ogrevanje v starejši hiši - primer

Pri adaptacijah starih zgradb si prenekateri lastnik zaželi, da bi vgradil talno ogrevanje. Izvedba le-tega je odvisna od razpoložljive višine tal, ki pa je v takšnih primerih običajno ni dovolj.

IZKORISTI UGODNO PONUDBO

Večina investitorjev se sprašuje ali je cena sončne elektrarne sprejemljiva za slovenski žep ter koliko prihranimo. Odgovore nam je pojasnil predstavnik podjetja Enertec, Peter Kumer, soustanovitelj blagovne znamke...

ponudniki toplotnih

S klikom na posamično podjetje dostopate do tehničnih karakteristik ponudnikov TOPLOTNIH ČRPALK zrak – voda

fotovoltaicne-elektrarne
Posodobljen akcijski načrt OVE za sončne elektrarne predvideva cca. 10% rast letno. Do leta 2020 naj bi dodatno inštalirali 161 MW sončnih elektrarn. S sprejetjem Uredbe o samooskrbi…
ogrevanje
Toplotne črpalke prestrezajo energijo zemlje, zraka ali vode. Ob primerjavi sistemov za toplotne črpalke lahko kljub višjim stroškom investicije…
pasivna-hisa
Za ogrevanje, hlajenje, pripravo tople vode, klimatizacijo in razsvetljavo v pasivni ali skoraj nič - energijski hiši potrebujejo tako malo energije…
Gradnja in obnove
DOBRA PRAKSA GRADNJA in OBNOVE
Do leta 2020 naj bi po evropskih smernicah, ki jim sledi tudi Slovenija, razvoj gradnje energijsko učinkovitih stavb dosegel nivo skoraj nič – energijske hiše.