Pametni dom prihodnosti – Dom24h

Pametni dom pooseblja novi koncept bivanja ter demonstrira mnoge nove podsisteme za pametne stavbe prihodnosti.

Pametni dom prihodnosti za udobno in zdravo bivalno ter delovno okolje

Podjetje Marles hiše Maribor d.o.o. je vodilni partner konzorcija, ki šteje skupaj 12 prepoznavnih in prebojnih slovenskih podjetij (Marles Hiše Maribor, Petrol, Gorenje, Alples, ETI, Danfoss Trata, JUB, Helios, TBPLUS, Intectiv, Robotina, Smartis, Špica International), ki skupaj razvijajo Dom prihodnosti. Navedeni razvojni projekt podpirata tudi Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Evropski sklad za regionalni razvoj. Pametni dom – DOM24h pooseblja novi koncept bivanja ter demonstrira mnoge nove podsisteme za pametne stavbe prihodnosti. Projekt združuje nove tehnološko napredne komplementarne rešitve v novo celovito rešitev gradnje. S poudarkom na trajnosti in zdravem bivalnem okolju.

 

Pametni dom prihodnosti

 

Pametni dom superioren v več pogledih

DOM24h je novo nastajajoči sodoben bivalni objekt, ki bo na voljo za ogled na sedežu podjetja Marles Hiše Maribor. Povsem je prilagojen možnosti opravljanja dela na domu, celoviti energetski in informacijski oskrbi, s vključeno e-mobilnostjo. Zaradi večnamenske zasnove ločuje stanovanjski in poslovni del. Prilagojen je za bivanje, preživljanje prostega časa kot tudi opravljanje dela na domu. Vključena je lastna sončna elektrarna za samooskrbo z elektriko, bodisi za shranjevanje v hranilnik električne energije ali oddajo v omrežje.

DOM24h je v veliki meri energetsko samozadosten, deluje na konceptu neto nič-energijske stavbe, grajen z uporabo nadstandardnih izolacijskih materialov, k navedeni stopnji energetske varčnosti pa prispeva tudi sistem kontroliranega prezračevanja objekta. V objekt so vključene pametne naprave, integrirane v enovit informacijski sistem za upravljanja pametnega doma. Projektiran je v BIM tehnologiji. Deležnikom skozi faze načrtovanja, izvedbo in uporabo omogoča natančne informacije za maksimalno udobno in učinkovito delovanje. Skozi celoten življenjski cikel je spremljan z digitalnim dvojčkom (digital twin).

Pametni dom Dom24h Marles


V podjetje Marles hiše Maribor, ki je v svoji panogi prepoznavno kot vodilno podjetje na področju razvoja tehnoloških rešitev trajnostne in energetsko varčne gradnje sodobnih stanovanjskih hiš in investicijskih objektov, so zadnja leta ogromno vlagali v razvoj izjemno energijske učinkovite gradnje. Fokusno področje razvoja v podjetju je uporaba najsodobnejših tehnoloških rešitev, raba obnovljivih virov in vgradnja materialov naravnega izvora, katerih cilj je zagotavljanje zdravega bivanja in čim večjega bivalnega ugodja.


Dom24h je grajen po konceptu ničenergijske hiše

Pametni dom je grajen po konceptu neto ničenergijske hiše na nivoju bivanja, vključno z mobilnostjo (nujna je bila uporaba t. i. superizolacije, vgrajeno vrhunski prezračevalni sistem in rekuperacija toplote z zelo visokim izkoristkom ter fazno spremenljivih materialov za samo gradnjo). Dom24h je prijazen okolju z integriranim konceptom »life-cycle thinking«, pameten in dovolj fleksibilen ter omogoča zdravo in udobno bivanje, in sicer tudi z manj poznanimi ukrepi, kot so barve in premazi za uravnavanje vlage v hiši. Vsebuje tudi kompatibilno in povezljivo notranjo opremo, vključno z raznimi aparati. Povezljiv je z okolico na različnih nivojih in omogoča najnovejše trende glede omogočanja dodatnih storitev na trgu s fleksibilnostjo energije.

 

Pametni dom

 

Pred podobnimi konkurenčnimi projekti ima pametni dom ključno prednost, da je že v osnovi povezan v oblak, opremljen z digitalnim dvojčkom ter pripravljen za integracijo v skupnost in energetsko verigo (električno in toplotno), in to tako, da ima definirane vse stične točke, pravila sodelovanja in tehnologije za povezavo. Vsebuje tudi prvič uvedeno dvosmerno povezavo s sistemi oskrbe z energijo pametnih skupnosti pri električni in toplotni energiji ter podatkih.

Dom24 se, kot edini tako kompleksen objekt, lahko odziva na potrebe okolice in lahko glede na to porabnik, proizvajalec ali hranilnik električne energije in toplotne energije, s tem aktivno sodeluje v razvoju elektromobilnosti in pametnih skupnosti ter pri vseh modelih pametnih omrežij, ki se bodo še razvila. Stavba v konceptu Dom24h je industrijsko predizdelana stavba, kar v spoju s sodobnimi tehnologijami integralnega načrtovanja stavbe (BIM) in njihovo integracijo v proizvodni proces omogoča zelo visoko zanesljivost ter zagotovljeno tehnično kakovost stavbe.

Kot tak je DOM24h pomemben ne za celotno industrijo prefabriciranih pametnih hiš in ponudnike rešitev za pametne hiše prihodnosti, v regiji, ter EU.


Vsa morebitna dodatna vprašanja za Marlesov pametni dom – Dom24h hiše napišite v spodnji kontaktni obrazec, kjer vam bomo poskušali odgovoriti v najkrajšem času.

Več iz teme:

POVEZANI ČLANKI