Cena zemeljskega plina – trend nizkih cen se ohranja

Cena zemeljskega plina tudi po korona krizi ohranja trend nizkih cen. Zemeljski plin je vse pomembnejši energent, število njegovih uporabnikov se povečuje

Slovenski trg zemeljskega plina je dobro delujoč, o čemer nazorno pričajo podatki o cenah za končne uporabnike. Na maloprodajnem trgu so cene zemeljskega plina danes nižje kot pred osmimi leti. Podatki Eurostata namreč kažejo, da so se končne cene zemeljskega plina za gospodinjstva v Sloveniji v zadnjih osmih letih znižale za 29 odstotkov in bile v drugi polovici leta 2019 za 16 odstotkov nižje od povprečja EU 28.

 

Cena zemeljskega plina

Plinovodno omrežje je največje infrastrukturno omrežje za prenos energije v Evropi. V Sloveniji ima trenutno najmanjši ogljični odtis med daljinskimi sistemi. Ponekod v Evropi v plinovodno omrežje že dodajajo obnovljive pline in tako izkoriščajo obstoječo infrastrukturo za oskrbo z obnovljivimi viri energije. Med obnovljive pline spadajo biometan, sintetični plin in vodik.

Možnih virov za proizvodnjo in injiciranje obnovljivih plinov v plinovodno omrežje je več, med njimi so najpomembnejši viški proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov ter lesna in ne lesna biomasa. Najlažje je v sistem dodajati biometan in sintetični metan, ker sta po sestavi in lastnostih praktično enaka zemeljskemu plinu: glavna sestavina omenjenih plinov je namreč metan. Pri tej menjavi se za končnega odjemalca energenta ne spremeni nič, saj infrastruktura in naprave ostajajo enake, spremeni se le vir. Tudi v Sloveniji se bo zemeljski plin postopoma nadomeščal z obnovljivimi plini.


»V Sloveniji se na zemeljski plin ogreva 13 odstotkov gospodinjstev, medtem ko v Nemčiji več kot 50 odstotkov oziroma več kot 20 milijonov gospodinjstev.«

baner plinski kotli

Priključitev na zemeljski plin je izvedljiva v 81 slovenskih občinah, ki imajo delujoče plinovodno omrežje. Plinovodno omrežje v Sloveniji oskrbuje s plinom že 134.474 odjemalcev. Z uporabo zemeljskega plina lahko začnete hitro in ugodno, če je vaš objekt že opremljen s plinovodnim priključkom. Če takega priključka v vašem objektu še ni, vam bodo strokovnjaki pri operaterju sistema v vaši občini pomagali s strokovnimi nasveti in dali vse potrebne informacije za izvedbo postopka pridobitve priključka.


»Zemeljski plin postaja vse pomembnejši energent, število njegovih uporabnikov se tudi v Sloveniji iz leta v leto povečuje.«

Na povezavi poiščite operaterja sistema, ki skrbi za delovanje plinovodnega omrežja v vaši občini. Pošljite mu sporočilo po e-pošti ali ga pokličite in se seznanite s tem, kako poteka vključitev v plinovodno omrežje.

 

Kontaktirajte ponudnika

"*" indicates required fields

 

Več iz teme:

POVEZANI ČLANKI