Cene plina bodo v ogrevalnem obdobju še nižje

Cena plina bo v letošnji kurilni sezoni ponovno regulirana s strani države. Najvišja dovoljena cena bo 59,90 EUR/MWh.

Pred enim letom je bilo v javnosti mogoče zaznati veliko dvomov in vprašanj glede zanesljivosti oskrbe z zemeljskim plinom in kakšne bodo cene plina. Leto pozneje je vse drugače.

Tudi med krizno situacijo v lanskem letu je oskrba z zemeljskim plinom potekala nemoteno. Plinovodni sistem je dokazal, da je odporen in zanesljiv, skladišča plina so bila polna in odjemalcem vedno na voljo v zadostnih količinah.

 

cene plina

 

Zaščitena cena plina z Zakonom o oskrbi s plini

Pred lansko ogrevalno sezono je Vlada RS omejila dovoljene drobnoprodajne cene zemeljskega plina na 73 EUR/MWh, pozneje je veljavnost te regulirane cene podaljšala do 31. 12. 2023.

Pred letošnjo ogrevalno sezono je vlada dodatno znižala regulirane cene plina za obdobje od 1. 1. 2024 do 30. 4. 2024. Z uredbo kot jo opredeljuje Zakon o oskrbi s plini, boomejena najvišja dovoljena maloprodajna za gospodinjstva 59,90 EUR/MWh.

Ker pa so se znižale veleprodajne cene plina, so nekateri dobavitelji že sami znižali oziroma napovedali znižanje cen pod raven reguliranih državnih cen plina. Znižanja trenutno znašajo že do 20 odstotkov glede na regulirano ceno v letu 2023. Zaradi državne regulacije cen in delovanja dobaviteljev bo za odjemalce zemeljskega plina ogrevanje to zimsko sezono cenejše.


Najvišja dovoljena cena plina za gospodinjstva bo od 1. 1. 2024 do 30. 4. 2024 v času ogrevalne sezone omejena na 59,90 EUR/MWh.


Cena zemeljskega plina

Naj bo plin v uporabi tudi po letu 2050

Evropska unija na poti zelenega prehoda zemeljski plin nadomešča z obnovljivimi plini in spodbuja intenzivni razvoj oskrbe z njimi. Bioplin je obnovljiv vir energije in plinovodni sistem je v Sloveniji že prilagojen in pripravljen za njegovo distribucijo do uporabnikov. Njegova proizvodnja je stabilna, saj poteka enakomerno prek celega leta. Zelo preprosto ga je shranjevati in tako viške iz poletja uporabiti v času ogrevalne sezone, ko je poraba največja.

 

baner plinski kotli


Za odjemalce zemeljskega plina prehod na biometan ne pomeni nobnih dodatnih sprememb, ker obstoječi plinski kotli in štedilniki lahko delujejo tudi na biometan. 


Plinski kondenzacijski kotli tudi na obnovljive vire energije

Kondenzacijski kotel je zasnovan za varčevanje z energijo. Ogrevanje prostorov in priprava tople sanitarne vode s kondenzacijskimi kotli na zemeljski plin je stroškovno ugodno. Cena zemeljskega plina je v zadnjem času nižja kot v preteklosti, predvsem pa veliko ugodnejša od drugih goriv, kot so kurilno olje, lesna biomasa ali elektrika. Sodobni plinski kondenzacijski kotli imajo zelo dober izkoristek, kar pomeni, da lahko za enako količino energenta pridobimo več energije kot pri starejših kotlih.

 

cena plina kondenzacijski plinski kotel


Pri prehodu na biometan ni potrebna nobena sprememba ogrevalnega sistema pri odjemalcih, saj lahko plinski kondenzacijski kotli delujejo tudi na biometan.


Vir: www.zemeljski-plin.si

Kontaktirajte ponudnika

"*" indicates required fields

Več iz teme:

POVEZANI ČLANKI