Cena plina za ogrevanje pada, preverite stanje 2024

Oglasno sporočilo

Cena plina za ogrevanje je v mesecu maju padla na 53,91 evrov za megavatno uro. Preverite kateri dobavitelji znižujejo ceno plina.

Cena plina za ogrevanje se je v 2024 stabilizirala. Pred enim letom je bilo v javnosti mogoče zaznati veliko dvomov in vprašanj glede zanesljivosti oskrbe z zemeljskim plinom, predvsem kakšne bodo cene plina.

Leto in pol pozneje je vse drugače. Tudi med krizno situacijo  je oskrba z zemeljskim plinom potekala nemoteno. Plinovodni sistem je dokazal, da je odporen in zanesljiv, skladišča plina so bila polna in odjemalcem vedno na voljo v zadostnih količinah.

 

cene plina

Cena plina za ogrevanje pada tudi v Sloveniji. Po izračunih Energetike Ljubljana naj bi se račun za povprečno stanovanje, v velikosti 70 m2, znižal za približno 71 evrov, kar na ogrevalno sezono znese 824 evrov.

Primerjava cene plina za ogrevanje

Pred lansko ogrevalno sezono je Vlada RS omejila dovoljene drobnoprodajne cene zemeljskega plina na 73 EUR/MWh, pozneje je veljavnost te regulirane cene podaljšala do 31. 12. 2023. Pred letošnjo ogrevalno sezono 2023/2024 je  dodatno znižala regulirane cene plina za obdobje od 1. 1.  do 30. 4. 2024. Z uredbo kot jo opredeljuje Zakon o oskrbi s plini, je bila omejena najvišja dovoljena maloprodajna za gospodinjstva 59,90 EUR/MWh.

Cena plina v maju

Zaradi nižjih nabavnih cen in ugodnejših tržnih razmer je Energetika Ljubljana s 1. majem znižala ceno plina za gospodinjske odjemalce za 10 odstotkov, kar pomeni, da bo nova cena znašala 0,05391 evra za kilovatno uro oz. 53,91 evrov za megavatno uro. Cena zemeljskega plina oziroma strošek za mesec maj 2024 (z vsemi dajatvami in DDV) se je znižal za:

  • povprečno stanovanje v velikosti 70 m2 se je znižal za približno 2 evra in znaša 28 evrov.
  • povprečno hišo v velikosti 200 m2 se je znižal za približno 7 evrov in znaša 59 evrov.

Znižanje kaže na to, da se je cena zemeljskega plina v 2024 (z vsemi dajatvami in DDV) v primerjavi z letom 2023 za približno 8 odstotkov:

  • Za povprečno stanovanje v velikosti 70 m2 se bo znižal za približno 71 evrov in bo znašal 824 evrov.
  • Za povprečno hišo v velikosti 200 m2 pa se bo znižal za približno 184 evrov in bo znašal 1.921 evrov.

 

Energetika Ljubljana je v 2024 med dobavitelji z najugodnejšo ceno zemeljskega plina. Sami previte pogoje s cenami za zemeljski plin na https://www.ljubljana.si/sl/aktualno/energetika-ljubljana-znizuje-ceno-zemeljskega-plina/


Najvišja dovoljena cena plina za gospodinjstva je bila od 1. 1. 2024 do 30. 4. 2024 v času ogrevalne sezone omejena na 59,90 EUR/MWh.

Združenje GIZ PLIN v letošnjem letu poroča o 20 % nižjih cenah in dodatno 15 % znižanju, ki še sledi. Vir – https://www.zemeljski-plin.si/zemeljski-plin/gibanje-cen

Naj bo zemeljski plin v uporabi tudi po letu 2050

Evropska unija na poti zelenega prehoda zemeljski plin nadomešča z obnovljivimi plini in spodbuja intenzivni razvoj oskrbe z njimi. Bioplin je obnovljiv vir energije in plinovodni sistem je v Sloveniji že prilagojen in pripravljen za njegovo distribucijo do uporabnikov. Njegova proizvodnja je stabilna, saj poteka enakomerno prek celega leta. Zelo preprosto ga je shranjevati in tako viške iz poletja uporabiti v času ogrevalne sezone, ko je poraba največja.

 

baner plinski kotli


Za odjemalce zemeljskega plina prehod na biometan ne pomeni nobnih dodatnih sprememb, ker obstoječi plinski kotli in štedilniki lahko delujejo tudi na biometan. 


Plinske peči tudi na obnovljive vire energije

Kondenzacijski kotel, oziroma plinska peč, je zasnovan za varčevanje z energijo. Ogrevanje hiše in priprava tople sanitarne vode na zemeljski plin je stroškovno primerljivo z drugimi energenti. Cena zemeljskega plina v zadnjem času pada in še bo padala.

Sodobni plinski kondenzacijski kotli imajo zelo dober izkoristek, kar pomeni, da lahko za enako količino energenta pridobimo več energije kot pri starejših kotlih.

V kolikor želite sami preveriti ceno in stroške prehoda za ogrevanje na plin, ter primerjavo vaših prihrankov za konkurenčne energente, obiščite priročen Kalkulator oceni prihranek energije in preverite ekonomiko za vaš primer gospodinjstva.  Energetski kalkulator najdete TUKAJ

 

cena plina kondenzacijski plinski kotel


Morda niste vedeli – pri prehodu na ogrevanje na biometan ni potrebna nobena sprememba ogrevalnega sistema pri odjemalcih, saj lahko plinski kondenzacijski kotli delujejo tudi na biometan.


Vir: www.zemeljski-plin.si

Želite več informacij?

"*" indicates required fields

 

Več iz teme:

POVEZANI ČLANKI