Evropska komisija izbrala projekt SINCRO.GRID

Evropska komisija izbrala projekt SINCRO.GRID

Med 18 projekti, ki jih izbira Evropska komisija je bil izbran slovenski projekt pametnih omrežij, v koordinaciji družbe ELES.

Države članice so soglašale s predlogom Evropske komisije o investiranju v ključne projekte energetske infrastrukture v višini 444 milijonov evrov.

 

 

eles SINCRO GRID

 

 

Komisija je tako med prijavami na drugi razpis konec leta 2016 za sredstva programa Instrument za povezovanje Evrope (angl. Connecting Europe Facility) izbrala 18 ključnih projektov: sedem s področja elektroenergetike, enega s področja pametnih omrežij in 10 projektov na področju plina. Med pametnimi omrežji je bil izbran projekt SINCRO.GRID, ki ga koordinira družba ELES, v njem pa sodeluje tudi hrvaški operater prenosnega omrežja HOPS ter slovenski operater distribucijskega omrežja SODO in hrvaški operater distribucijskega omrežja HEP-ODS.

Vrednost projekta znaša 88 milijonov evrov, od tega naj bi Evropska komisija prispevala do 40 milijonov evrov. Namen projekta SINCRO.GRID je omogočiti učinkovitejšo uporabo obstoječega prenosnega elektroenergetskega omrežja v Sloveniji in na Hrvaškem. To bo omogočilo obstoječi infrastrukturi  sprejemanje večjih količin električne energije iz obnovljivih virov in zanesljivejšo oskrbo z električno energijo.

 

Več iz teme:

POVEZANI ČLANKI