Termična enota s termostatskim krmiljenjem

Naprava je namenjena za vgradnjo v eno ali večstanovanjske stavbe. Toploto lahko odvzema iz lastnega kotla ali centralnega razvoda vode za ogrevanje. Nanjo lahko istočasno priključimo več grelnih sistemov, ki bodo vsi delovali v skladu z nastavljenimi temperaturami. Patentirana enota je opremljena še z varnostnim termostatom, ki je tovarniško nastavljen na najvišjo temperaturo 55° in ščiti napeljavo pred morebitnim pregrevanjem v primeru izrednih dogodkov.

 

Naprava je namenjena za vgradnjo v eno ali večstanovanjske stavbe. Toploto lahko odvzema iz lastnega kotla ali centralnega razvoda vode za ogrevanje. Nanjo lahko istočasno priključimo več grelnih sistemov, ki bodo vsi delovali v skladu z nastavljenimi temperaturami. Patentirana enota je opremljena še z varnostnim termostatom, ki je tovarniško nastavljen na najvišjo temperaturo 55° in ščiti napeljavo pred morebitnim pregrevanjem v primeru izrednih dogodkov.

caleffi_3
Enota Caleffi se nahaja v podometni omarici in je za stanovalce nevidna


Srce je tripotni mešalni

Nadzor nad delovanjem izvaja tripotni mešalni termostatski ventil, ki je nameščen nad obtočno črpalko. Ima vgrajeno tipalo, ki je popolnoma potopljeno v vodo na izstopni strani in s širjenjem ter krčenjem krmili mešalno razmerje med toplo in hladnejšo vodo v obtoku. Ventil je opremljen s sidrnim zapiralom, ki med drsenjem balansira razmerje med predtokom in povratkom. Ventil in ves sistem bo deloval tudi, če temperatura v dovodu energije močno naraste, ali če se poraba energije v stanovanju nenadoma zmanjša.

 

Trajen in zmogljiv

Telo termostatskega ventila je izdelano iz enega kosa nerjaveče kovine, opremljen pa je še s posebnim kanalom, ki omogoča dobre notranje pretoke in hitro reakcijo. Ventil poleg temperature regulira tudi pretoke, s čimer je natančno vodenje zagotovljeno. Vsi notranji in gibljivi deli so izdelani iz posebnega materiala, ki onemogoča blokiranje zaradi morebitnih oblog.

 

Vse pa je odvisno od vgrajenega temperaturnega tipala, ki ima nizko toplotno vztrajnost in zelo hitro reagira na spremembe temperatur, s čimer omogoča zelo natančno regulacijo. Želene pogoje nastavljamo z vrtenjem krožne ročice, ki onemogoča še nedovoljene posege, blokado nastavljene temperature in izbiro temperature predtoka v nastavljenih mejah.

 

caleffi_1
Na termično enoto lahko priklopimo porabnike z različnimi temperaturnimi nivoji
caleffi_2
Glavni regulacijski element je sodoben in zanesljiv termostatski ventil


By – pass opravi ostalo

Na strani višjih temperatur, v primerni tokokrog je vgrajen še ventil za regulacijo pretoka, ki ga nastavimo glede na število priključenih tokokrogov in nato pustimo  v tem položaju. Ko ta diferencialni ventil pravilno nastavimo, bo spodbujal cirkulacijo do grelnih teles primarnega, radiatorskega kroga ter omejeval nadtlak, ki bo nastal, kadar bodo radiatorski električni ali termostatski ventili regulirali pretok skozi grelnike. Zaradi tega razmere v primernem tokokrogu ne bodo vplivale na sekundarnega, na primer na talno ogrevanje, ki bo delovalo pravilno in neodvisno od razmer v radiatorskem krogu.

 

Celotna naprava je preizkušena, enostavna, pregledna in zanesljiva, zato spada med boljše sisteme za regulacijo temperatur ogrevanja in varčevanja z energijo. Vgrajena je v podometni omarici, zato je tudi nevidna.

Več na www.caleffi.si

Več iz teme:

POVEZANI ČLANKI