V novembru 2014 izdanih za 7,7 % več gradbenih dovoljenj kot v oktobru

Stasitstični urad RS poroča vzpodbudne rezultate za novembru 2014, ko je bilo izdanih 295 dovoljenj za gradnjo stavb ali za 7,7 % več kot v oktobru 2014.

 

Stasitstični urad RS poroča vzpodbudne rezultate za novembru 2014, ko je bilo izdanih 295 dovoljenj za gradnjo stavb ali za 7,7 % več kot v oktobru 2014. Od teh so bila 204 gradbena dovoljenja izdana za gradnjo stanovanjskih stavb (6,8 % več kot v oktobru), 91 pa za gradnjo nestanovanjskih stavb (9,6 % več kot v oktobru). Od gradbenih dovoljenj za stanovanjske stavbe jih je bilo 93,6 % izdanih za enostanovanjske stavbe, 1,0 % za stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine in 5,4 % za večstanovanjske stavbe.

 

novogradnja

 

Po štirimesečnem zatišju je bila v novembru spet načrtovana gradnja tri- in večstanovanjskih stavb. Med gradbenimi dovoljenji za nestanovanjske stavbe pa jih je bilo malo več kot polovica (51,6%) za gradnjo drugih nestanovanjskih stavb (na podlagi teh se bodo gradile predvsem nestanovanjske kmetijske stavbe).

 

V novembru 2014 izdanih največ gradbenih dovoljenj za stavbe v obdobju od januarja do novembra 2014.

 

Načrtovanih za 26,9 % več stanovanj kot v prejšnjem mesecu

Z gradbenimi dovoljenji za stavbe, izdanimi v novembru 2014, je bila predvidena gradnja 245 stanovanj, to je za 26,9 % več stanovanj kot v prejšnjem mesecu. Največ, 191 stanovanj je bilo načrtovanih v enostanovanjskih stavbah, 50 stanovanj v večstanovanjskih stavbah (od teh je bilo 36 stanovanj načrtovanih v tri- in večstanovanjskih stavbah). Preostala stanovanja so bila načrtovana v nestanovanjskih stavbah. Stanovanja v enostanovanjskih stavbah bodo merila povprečno 164 m2, stanovanja v večstanovanjskih stavbah pa povprečno 95 m2.

 

nacrtovanje hise

 

Izdanih za 5,9 % več gradbenih dovoljenj za novogradnje kot v prejšnjem mesecu

96,6 % gradbenih dovoljenj za stavbe od tistih, ki so bila izdana v novembru 2014, je bilo namenjenih za novogradnje, 3,4 % pa za spremembo namembnosti stavb; število izdanih gradbenih dovoljenj za novogradnje je bilo za 5,9 % višje kot v prejšnjem mesecu, v njih pa je bilo predvidenih za 18,2 % več gradenj novih stanovanj. V primerjavi z novembrom 2013 je bilo v novembru 2014 načrtovanih za 19,7 % več novogradenj stavb, v njih pa za 10,2 % več stanovanj.

 

Največ stanovanj se bo gradilo v osrednjeslovenski statistični regiji

Z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v novembru 2014, je predvidenih največ stanovanj v osrednjeslovenski statistični regiji: 73 stanovanj ali 29,8 % vseh. Sledili sta podravska (40 stanovanj ali 16,3 % vseh) in savinjska statistična regija (24 stanovanj ali 9,8 % vseh). V drugih statističnih regijah je bilo načrtovanih manj stanovanj, med temi najmanj v notranjsko-kraški in zasavski statistični regiji (v vsaki regiji 2 stanovanji).

Vir: stat.si

 

 

Več iz teme:

POVEZANI ČLANKI