Pomen tehničnega vzdrževanja v industriji

Samo vzdrževanje je zelo pomemben dejavnik na področju industrije. Namen tovrstnih aktivnosti v industriji, je povečati zanesljivost delovanja strojev in naprav, kot tudi izboljšati rezultat stroškov v vseh industrijskih panogah.

 

 

Samo vzdrževanje je zelo pomemben dejavnik na področju industrije. Namen tovrstnih aktivnosti v industriji, je povečati zanesljivost delovanja strojev in naprav, kot tudi izboljšati rezultat stroškov v vseh  industrijskih panogah.

 

Za izvajanje aktivnosti, je običajno zadolžena posebna skupina ljudi v podjetju, lahko pa so prisotni tudi zunanji izvajalci. Pri vseh tehnoloških procesih prihaja do loma sestavnih delov strojev ali orodja, izrabe materialov in s tem zastojev. Zastoji pri delu pa povzročijo veliko materialno in s tem tudi finančno škodo. Treba je hitro ukrepati, kar pa vselej ni mogoče, če ne razpolagamo z znanjem in ustreznimi sredstvi.

 

henkel_LOCTITE_577_int

Henkel Slovenija ima za takšne namene izobraževanja posebej zadolžene osebe-predstavnike, ki koordinirajo delo ter kontakt z odgovornimi osebami v podjetjih.

 

Prav tako, je vzpostavljena  prodajna mreža izdelkov, ki se vrši preko distributerjev, ki so prav tako vključeni v projektne aktivnosti. Vloga distributerjev je predvsem v vzpostavitvi prvih kontaktov (kot tudi kasnejše delo) med podjetjem (oddelkom vzdrževanja) in predstavnikom Henkel Tehnologij. Zaradi lažjega delovanja in sledlivosti aktivnosti, je delovanje v projektu dokaj jasno začrtano.

Ob skupnem obisku distributerja ter predstavnika Henkel Tehnologij, se ugotovijo potrebe in zahteve po uporabnosti izdelkov. Bistven pomen v pravilni uporabi izdelkov, imajo predstavitve. Namen predstavitev, je teoretično, kot tudi praktično pokazati način uporabe in zanesljivost izdelkov. Pri predstavitvah se uporablja tudi demonstracijsko orodje, ki je izdelano posebej za tovrstne namene. V kolikor je distributer že seznanjen z podjetjem, lahko kontaktira predstavnika, mu pojasni stanje v podjetju, ter se nato skupaj (podjetje, distributer in predstavnik) dogovorijo za predstavitev. Ciljna skupina podjetij za predstavitve, so tako večji industrijski objekti, ko so: Termo in hidro-elektrarne, tovarne kjer se izvajajo različni transporti tekočin ali prahov, živilska industrija, premogovniki, proizvodnja vozil,….

 

Z tovrstne namene izvajanja predstavitev, je bilo v Henkel Tehnologijah, nabavljeno predstavitveno orodje. Pomen orodja je tudi v možnosti lažjih izvedb praktičnih predstavitev v podjetjih in hitrih prikazov uporabe izdelkov. Za namen lažjih predstavitev in uporabe izdelkov, je Henkel – Loctite izdal vsestransko uporaben vodnik, s katerim si lahko pomagate pri reševanju težav. V njem je predstavljeno reševanje posamičnih problemov, skupine izdelkov, ki omogočajo odpravljanje težav in kataloška številka Loctite izdelka. Na spletni strani www.henkel.si, boste našli še podrobnejše predstavitve in obrazložitve. Za izhodišče predstavitev izdelkov, za vsak posamičen primer, lahko služi prav omenjen katalog.

 

Več iz teme:

POVEZANI ČLANKI