Ogrevanje – pregled najsodobnejših rešitev v 2024

Ogrevanje je eden pomembnejših sistemov vsake stavnovanjse stavbe. Preverite, katero je najcenejše in najprimernejše ogrevanje za vaš primer.

V zadnjih letih je na področju ogrevanja prišlo do številnih sprememb. Zaradi naraščanja cen energentov in vedno večjih zahtev po okolju prijaznih rešitvah, se ljudje vse bolj odločajo za sodobne ogrevalne sisteme, ki so učinkoviti, varčni in okolju prijazni.

 

Med najsodobnejše rešitve za ogrevanje spadajo:

  • Toplotne črpalke, ki so ena izmed najbolj učinkovitih in okolju prijaznih rešitev za ogrevanje. Delujejo tako, da iz zraka, zemlje ali vode črpajo toploto in jo uporabljajo za ogrevanje prostorov in sanitarne vode. Toplotne črpalke so lahko zelo učinkovite, saj lahko za ogrevanje porabijo tudi do 70% manj energije kot tradicionalni načini ogrevanja, kot so kurilna olja, plin ali les.
  • Kotli na lesno biomaso so za sodobno ogrevanje med pomembnejšimi ogrevalnimi sitemi, saj gre za okolju prijazno ogrevanje z obnovljivimi viri energije. Lesna biomasa so lahko drva, peleti ali sekanci.
  • Plinski kondenzacijski kotli, ki so izjemno učinkoviti in okolju prijazni, saj proizvajajo manj emisij ogljikovega dioksida kot tradicionalni plinski kotli.

 

Pomembno je izbrati primeren ogrevalni sistem za vaše potrebe.

 

Toplotne črpalke omogočajo cenovno učinkovito ogrevanje

Toplotne črpalke delujejo popolnoma samodejno, brez dimnika in vseh stroškov povezanih s tem, ter lahko prostore ogrevajo pozimi in hladijo poleti. Toplotne črpalke so sposobne toploto nizkega nivoja dvigniti na uporaben nivo za ogrevanje sanitarne vode in stavb. Zajemajo toploto zraka, zemlje ali podtalnice, uporabna pa je tudi odpadna industrijska toplota.

 

Toplotne črpalke – različni viri energije: zrak – voda, zemlja – voda, geosonda, voda – voda

 

Toplotne črpalke lahko delujejo na različne vire energije: temperaturo zraka (sistem zrak-voda), podtalne vode (sistem voda-voda) in zemlje (sistem zemlja-voda ali geosonda).


Tehnično gledano delujejo toplotne črpalke na enak način kot hladilnik, le da je funkcija v tem primeru obrnjena. Sistem je zaprt, hladivo pa se pretaka v zaključenem tokokrogu. Daleč najvišje izkoristke dosegajo geotermalne toplotne črpalke, ki zajemajo toploto zemlje ali podtalnice, saj sta ta dva vira toplote vedno na razpolago, temperaturni nivo pa je stabilen. Naložba v ta sistem je sicer dražja, vendar ob upoštevanju možnosti koriščenja nepovratnih sredstev in daljše življenske dobe naprave, je investicija na daljši rok cenejša.

Ogrevalni sistem toplotnih črpalk zrak-voda ima prednost cenejše investicije, prav tako je vgradnja celotnega sistema enostavnejša. Pomanjkljivost je morda zmanjšan učinek naprave, kadar temperatura zraka pade krepko pod ničlo.


Preverite višine subvencij Eko sklada za različne ogrevalne sisteme!


toplotne crpalke delovanje

Kako deluje toplotna črpalka: batni kompresor in tekočina z nizkim vreliščem omogočata odvzemanje na levi in oddajajanje toplote na desni strani


baner toplotne crpalke


Preverite ključne pojme ob investicijah v toplotne črpalke

Razmerje med vloženo energijo za pogon in pridobljeno toploto, je grelno število, ki ga označujemo s kratico COP (Coefficient Of Performance). In kaj pravzaprav je COP? Čim višje je to število, tem večja je koristna razlika med vloženo elektriko za pogon kompresorja in izstopajočo toploto iz črpalke. Če želimo, da bomo od toplotne črpalke imeli korist, je pomembno, da je število COP čim višje, vsaj 3,0. To pomeni razmerje 1-3. Z eno vloženo kWh energije, pridobimo še iz okolja še najmanj 2 kWh energije – torej skupaj 3 kWh. Posebej dobro učinkovite so geotermalne toplotne črpalke, ki lahko dosegajo grelno število tudi preko 5. Te iz okolice zajemajo toploto zemlje (geosonda ali kolektorski sistem) in vode (podtalnica).

V skupini tovrstnih izdelkov se nahajajo specializirane toplotne črpalke, namenjene samo ogrevanju sanitarne vode s toploto okoliškega zraka. Podobni izdelkih večjih moči pa so primerni za ogrevanje stavb in sanitarne vode. Slednje delimo še na nizkotemperaturne toplotne črpalke, ki vodo ogrejejo do 40°C in visokotemperaturne toplotne črpalke, ki dosegajo 65°C ali več. Pri obeh je tehnika popolnoma enaka, le hladivo je drugo. Toplotna črpalka je učinkovit toplotni stroj, če ga poganja še »zelena elektrika« iz sončne elektrarne pa ima v primerjavi z drugimi generatorji toplote skoraj ničeln vpliv na okolje.

 

Ogrevanje s pečmi na drva, pelete ali sekance

Tudi na področju ogrevanja z lesno maso je v zadnjih letih je razvoj skokovito napredoval. Sodobne peči na drva, pelete in sekance omogočajo bolj brezskrbno in čistejše ogrevanje kot včasih, prednost tovrstnega ogrevanja pa je tudi uporaba obnovljivega vira.

 

 

Uplinjevalni kotli na drva so v kombinaciji s hranilnikom tople vode učinkovit način ogrevanja. Delujejo tako, da drva uplinijo, kar pomeni, da jih razgradijo na ogljikov monoksid in vodik. Ta plin nato zgori v kotlu, pri čemer se sprosti toplota, ki se shranjuje hranilniku.

Uplinjevalni kotli na drva z grelnikom tople vode so odlična izbira za ogrevanje domov in drugih objektov. So učinkoviti, okolju prijazni in lahko zagotavljajo toploto tudi v daljšem časovnem obdobju, ko kotel ne deluje.Kotli na pelete za ogrevanje uporabljajo stisnjene lesne odpadke ali pelete. So razmeroma enostaven, učinkovit in okolju prijazen način ogrevanja. Peči imajo izkoristek do 95 %, kar pomeni, da za ogrevanje porabijo manj energije kot tradicionalni načini ogrevanja. Sistem je samostojen in ne potrebuje dnevnega nalaganja. Nekatere peči že imajo vgrajen zalogovnik za pelete, ki po navadi zadostuje za nemoteno tedensko ogrevanje povprečno velike hiše.

Za delovanje sistema s polžem potrebujemo večji prostor, kjer skladiščimo pelete in od koder jih polž dovaja. Sistem je povsem avtomatiziran in razen občasnega čiščenja odpadnega praha ne potrebuje dodatnega dela.

Kotli na sekance delujejo na podoben način, kot kotli na pelete z avtomatiziranim polžem. Prav tako potrebujemo skladišče za sekance. Sekanci so majhni posušeni in zmleti koščki lesa. So cenovno ugoden in obnovljiv vir energije, ki lahko zagotavlja učinkovito ogrevanje. Čeravno je sistem avtomatiziran, je potrebno občasno čiščenje. Investicija v sistem je višja in se po navadi uporablja za ogrevanje večjih ali celo z ogrevanjem povezanih objektov.

Kotl na lesno biomaso so lahko samostojni ogrevalni sistem, lahko jih povežemo z drugimi ogrevalnimi sistemi. Imajo dolgo življenjsko dobo, kar pomeni, da lahko predstavljajo dolgoročno investicijo. Poleg ogrevanja prostorov zagotavljajo toplo sanitarno vodo.

Ali so kotli na lesno biomaso prava izbira za vas, je odvisno od vaših individualnih potreb in želja. Če iščete učinkovit in okolju prijazen ogrevalni sistem, ki potrebuje tudi nekaj vašega vloženega dela, so kotli na drva, pelete ali sekance lahko odlična izbira.

 

Plinski kondenzacijski kotli

Plinski kondenzacijski kotel deluje na enak način kot tradicionalni plinski kotel, vendar lahko za ogrevanje uporablja tudi toploto iz kondenzata dimnih plinov. Toplota kondenzata dimnih plinov je običajno izgubljena, vendar jo lahko kondenzacijski kotli izkoristijo za dodatno ogrevanje vode ali zraka. Plinski kondenzacijski kotli so učinkoviti, saj iz plina izkoristijo do 90 % energije. Poleg tega so okolju prijazni, saj proizvajajo manj emisij ogljikovega dioksida kot stare plinske peči.

Sodobne plinske peči so majhne, učinkovite in delujejo zalo tiho, zato je možna vgradnja tudi v bivalne prostore, kadar druga rešitev ni možna. Tudi zrak za zgorevanje zajemajo od zunaj, zato odpadejo vse skrbi povezane s prezračevanjem ali vgradnjo zračnikov.

 

Sodobni kotli na plin ali kurilno olje

Ogrevanje s sodobnimi pečmi na plin imajo visok izkoristek.

 

Investicija v plinski kondenzacijski kotel je relativno poceni. Predvsem je investicija v tovrstni sistem smiselna tam, kjer je možen priklop na plinovod. Za vse, ki se odločajo za nakup plinskega kondenzacijskega kotla, je potrebno opozorilo. Slovenska vlada je v letu 2023 predstavila nerazumen predlog zakona, ki predvideva, da bi se od leta 2030 dalje prepovedala prodajo plinskih peči v Sloveniji. Če bo zakon v kratkem sprejet, se bo povpraševanje po plinskih kotlih zmanjšalo, panoga pa najbrž propadla. Glede na uspešen razvoj plinskih kondenzacijskih peči v zadnjih letih upamo na zdrav razum pri sprejemanju zakonov.


baner plinski kotli


Kateri ogrevalni sistem izbrati za najugodnejše ogrevanje? Kalkulator Oceni prihranek energije vam pomaga do izračuna. Preverite TUKAJ!


Prvi ukrep za varčno ogrevanje je sanacija hiše

Vseh sistemov za ogrevanje ne moremo kar tako preklopiti na trenutno najugodnejši energent. Lahko pa izberemo ogrevanje hiše z najvišjim izkoristkom, ne glede na to, kaj ga poganja, ali popolnoma preklopimo na ogrevanje z obnovljivimi viri energije. V vsakem primeru je pred zamenjavo ogrevalnega sistema smiselno zmanjšati porabo energije v stavbi.

Varčno delovanje kateregakoli sistema je možno samo takrat, če so toplotne izgube stavbe majhne. Prvi korak je vgradnja toplotne izolacije na vse obodne ploskve, začnemo pa vedno s stropom proti neogrevani podstrehi ali z vgradnjo dodatne izolacije na stene mansarde, če je podstreha naseljena. Naslednji korak je vgradnja sodobnih oken in vrat, ki se dobro upirajo prehodu toplote.

Oba omenjena koraka lahko izvajamo postopoma, stena za steno, okno za oknom, v času nekaj let, s čimer razmeroma velik strošek raztegnemo na daljše obdobje. Koristi toplotne izolacije nadgradimo z zatesnjevanjem. Če okna in vrata tesnijo, je potrebno ugotoviti, ali se na drugih mestih pojavljajo netesnosti, na primer med različnimi sestavnimi deli hiše. V vetrovni noči bomo že z dimno paličico našli netesnosti, ki se lahko nahajajo na najbolj nenavadnih mestih, recimo ob stiku dveh sten ali ob električni vtičnici. Bolj sodoben pristop omogoča še opazovanje s termokamero ali tlačni preizkus z ventilatorjem, ki ga izvedejo med nadzorom tesnosti pasivnih hiš. Lovljenje prepihov je zelo pomembno tudi zaradi preprečevanja pojava kondenza in nato plesni, saj nenadzorovano strujanje zraka izredno neugodno hladi dele stavbe.

 

Ogrevanje energetska obnova hise

Kljub sodobnim gradbenim in strojniškim prijemom, nekaterih netesnosti ni možno preprečiti.

 

Zaradi tega varčne in pasivne hiše nimajo vrat proti podstrehi ali prehoda v klet iz stanovanjskega dela, saj jih še ne znamo trajno zatesniti. Zato na podstreho ali v klet dostopajo od zunaj, iz balkona in iz vrta na primer, večina takih stavb pa kleti sploh nima.

 

Poleg ogrevanja je potrebno poskrbeti tudi za prezračevanje

Hiša danes ima vgrajeno nadzorovano prezračevanje z vračanjem toplote, ki je pogoj za doseganje visoke stopnje varčnosti. Pri tem bodisi zajemajo toploto, ki jo oddajajo stanovalci, razsvetljava in druge hišne naprave, saj z njo lahko pokrijejo vse toplotne potrebe, za povrh pa ogrejejo še sanitarno vodo. Običajno so pasivne hiše orientirane v tak položaj da so ugodne za zajemanje energije sonca, poraba dodatne energije pa je zato za ogrevanje samega objekta izjemno nizka.

 

Nizkotemperaturno ogrevanje je rešitev tudi za starejše hiše

Nizkotemperaturni sistem ogrevanja je zanimiv zlasti zaradi tega, ker ga lahko z regulacijo dosegamo z vsemi energenti. Če izberemo nizkotemperaturno ogrevanje, so tudi toplotne izgube avtomatsko manjše. Vgradnja je mogoča bodisi kot talno ogrevanje, stensko ali stropno ogrevanje in ni omejena zgolj na nove hiše, temveč je izvedliva tudi v obstoječih hišah. Izbor sistemov je velik, zato je možno predelati skoraj vse obstoječe zgradbe.

Pri novogradnji cevi talnega gretja položimo v estrih, s tem pridobimo toplotno vztrajnost, ki zlasti v montažnih hišah izjemno poveča ugodje bivanja. Hiša, ki ima stene iz dobrih izolacijskih materialov ne more akumulirati toplote, zato s toploto v estrihu premostimo nočno prekinitev ogrevanja, brez da bi stanovalci to opazili.

 

Talno ogrevanje priprava za mokri in suhi estrih

Talno ogrevanje – priprava za mokri in suhi estrih.

 

Najboljše je talno gretje

Talno gretje omogoča enega najvišjih termičnih ugodij in skoraj idealno temperaturno slojenje med tlemi in stropom prostora. Temperatura tal je vedno nižja od temperature površine kože, zato je sistem zdravstveno neoporečen. Zato talno ogrevana tla na otip nikoli niso topla, ob dotiku pa ugotovimo lahko le, da niso hladna. Pri tem se celotna tla spremenijo v mlačen radiator, ki prostora ne ogreva s kroženjem toplega zraka ampak samo s sevanjem, kar je zelo ugodno.

Prednosti ogrevanja s talnim gretjem je nižja temperatura zraka. Zrak v prostoru je zato lahko do 3°C hladnejši kot običajno, prihranek energije pa zaradi tega lahko znaša do 12%. Temperatura predtoka znaša največ 35°C, to pa zlahka dosežemo, če koristimo ogrevanje s toplotno črpalko, plinskim kotlom ali z lesno biomaso z vgrajeno regulacijo ogrevanja. Materiali za cevi so za talno gretje preizkušeni in izjemno vzdržljivi, zato so okvare skoraj izključene.


baner talno stensko ogrevanje


Sončna elektrarna kot vir energije za ogrevanje

Kljub vsem naštetim ogrevalnim sistemom pa je sončna energija edini vir, na katerega se smemo nasloniti v prihodnosti. Čeprav so tudi les, veter in energija valov posledica sončnega sevanja, lahko na domačem dvorišču zelo uspešno zajamemo tudi njegov toplotni del. Ker so sončne elektrarne v kombinaciji s hranilniki električne energije ugodno podprte s subvencijami s strani države, jih velja izkoristiti. Donosnost za sončne elektrarne se zaradi višanja cen elektrike iz leta v leto povečuje. Nadvse pametna izbira so v primeru, če želimo na hitro zmanjšati visoke stroške elektrike.

 Če razmišljamo o tem, da bomo na strehi svojega doma proizvajali elektriko, je dobro razmisliti, za kaj vse bi jo lahko porabljali in ali je naš objekt primeren za njeno namestitev. Jo res potrebujemo samo za razsvetljavo, gospodinjske aparate, klimatsko napravo in elektronske naprave? Morda pa bomo v prihodnosti naš dom nadgradili tudi s toplotno črpalko in si za prevoz izbrali električni avto. Možnosti je veliko, izbrati pravo rešitev pa ni vedno preprosto.

 

Ogrevanje toplotna črpalka sončna elektrarna

Odlična kombinacija – toplotna črpalka in sončna elektrarna

 

Toplotna črpalka za svoje delovanje za ogrevanje porablja električno energijo, ki jo lahko pridobivamo s sončno elektrarno na strehi. Vsekakor se splača razmisliti o tej kombinaciji. Kljub novi uredbi, ki ne vključuje več letnega netiranja, si lahko s kombinacijo sončne elektrarne in baterisjkega hranilnika v zimskih mesecih bistveno zmanjšate stroške ogrevanja s toplotno črpalko, čez poletje pa ste lahko skoraj povsem samooskrbni.


PONUDNIKI ZA TOPLOTNE ČRPALKE ZRAK – VODA


Kontaktirajte ponudnika

"*" indicates required fields

 

 

Več iz teme:

POVEZANI ČLANKI