Stroški za ogrevanje niso več stalnica, kot smo bili vajeni nekoč. Dejavniki, ki vplivajo na stroške za ogrevanje so predvsem energetska učinkovitost objekta, učinkovitost energenta in ogrevalni sistem s katerim ogrevamo.

 

Ogrevalni sistemi izracun stroskov ogrevanja

 

Ekonomika prehoda na cenejši ogrevalni sistem – izračun stroškov ogrevanja

Za vse, ki vas skrbi koliko energije porabi vaš objekt, ter kako ugodno se je mogoče ogrevati z različnimi kurivi, smo pripravili napotke. V prispevku obravnavamo kateri ogrevalni sistemi so aktualni in kako izračunati stroške ogrevanja za posamezni ogrevalni sistem.

Za primer vzorčnega izračuna smo vzeli primer starejše hiše, kjer primerjamo prehod iz kurilnega olja na trenutno najbolj pogoste ogrevalne sisteme - toplotna črpalka, peč na pelete in peč na drva ter plinsko peč.  Zaradi hitro spreminjajočih cen energentov in ogrevalnih sistemov, lahko da obravnavane vrednosti niso popolnoma točne, vendar kljub temu dovolj nazorno prikažejo razlike v letnih stroških. Za osnovo je naprej potrebno izračunati energijski razred objekta, nato pa stroške ogrevanja za prehod na drugi ogrevalni sistem. Ker so ob zamenjavi iztrošenih peči možne visoke subvencije, je potrebno k navedenim cenam za ogrevalne sisteme odšteti subvencijo. Stroški predelave kurilnice v izračunih niso všteti.

 

   

Primer: izračun porabe energije in stroški ogrevanja za 150 m2 ogrevalne površine, hiša energ. razred E 

   

-          Predpostavka porabljene količine kurilnega olja letno: 1800 l,

-          Izračun stroškov za kurilno olje: 1800 l kurilnega olja skupaj s prevozom stane 1944,00 EUR,

-          Ostali stroški: 100 EUR stroški za servis, pregled in čiščenje dimnika,

-          Upoštevana kurilna vrednost kurilnega olja: 10 kWh/liter,

-          Upoštevan izkoristek starejše kurilne naprave: 85 %.


Letni stroški za ogrevanje: 2044 EUR.


                                                    *cena kurilnega olja na dan 27.6.2023 je 1,04 EUR/l. Cena prevoza stane 72 EUR. Vir Petrol


Kako izračunati porabo energije na m2 stanovanjske površine? 

1.800 l x 10 kWh = 18.000 kWh  

18.000 kWh / 150 m2 = 120 kWh/m2

Objekt s porabo energije 120 kWh/m2 spada v energijski razred E

 


Izračun stroškov ogrevanja za novi ogrevalni sistem in stroški investicije:

ogrevalni sistemi toplotna crpalka
TOPLOTNE ČRPALKE
 ZRAK - VODA (COP 3 - izkoristek naprave 300 %)

Pri bruto ceni el. energije 0,17 EUR/kWh (cena električne energije, prispevki in DDV) je predvideni letni izračun stroškov ogrevanja pri izbiri tega ogrevalnega sistema 867 EUR. Investicija v toplotno črpalko zrak - voda, brez odbite subvencije, znaša za ta primer objekta od 8.000 do 10.000 EUR, odvisno od posamične blagovne znamke. Za toplotne črpalke zrak-voda lahko koristite subvencije, če želite zamenjati iztrošeno peč na drva ali peč na kurilno olje, prejmete pa subvencijo do 40% vrednosti investicije - oz. do največ 2.500 EUR.

ogrevalni sistemi geotermalna toplotna crpalka
GEOTERMALNA TOPLOTNA ČRPALKA
 ZEMLJA - VODA ali VODA - VODA (COP 5 - izkoristek naprave 500 %)

Pri bruto ceni el. energije 0,17 EUR/kWh (cena električne energije, prispevki in DDV) je za ta ogrevalni sistem predvideni letni izračun stroškov ogrevanja 578 EUR.

Celotna investicija v ta ogrevalni sistem z vrtino predvidoma znaša cca. 20.000 EUR bruto brez odbite subvencije (pri zamenjavi stare peči na drva ali kurilno olje višina subvencije znaša 40 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 4.000 EUR). Geotermalne toplotne črpalke prihranijo največ ter so z vidika vzdrževanja daleč najbolj zanesljive. V celotni življenjski dobi delovanja geotermalne toplotne črpalke, ki je občutno daljša kot je življensjska doba toplotne črpalke zrak -voda, je za ta ogrevalni sistem razlika v prihrankih konkretno višja. 

borzen peleti
PEČ NA PELETE

Pri ceni pelet 0,4/kg, oz. 400 EUR/tona, z upoštevanimi 100 EUR letnih stroškov pregleda in čiščenja dimnika ter letnem servisu, je predvideni letni izračun stroškov ogrevanja 1.622 EUR

Investicija v kotel na pelete srednjega cenovnega razreda, z zalogovnikom tople vode, znaša cca. 6.000 EUR bruto brez odbite subvencije (pri zamenjavi stare peči lahko pridobite subvencijo v vrednosti 50 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 4.000 EUR). Montaža peči in predelava kotlovnice v investicijo zamenjave ogrevalnega sistema nista všteti.

borzen ogrevanje drva
PEČ NA DRVA

Pri ceni polen 120 eur/m3, z upoštevanimi 100 EUR letnih stroškov pregleda in čiščenja dimnika ter letnem servisu, je predvideni letni izračun stroškov ogrevanja 996 EUR.

Investicija v ta ogrevalni sistem -  uplinjevalni kotel na drvaz zalogovnikom tople vode, srednjega cenovnega razreda, znaša nekje 8.000 EUR bruto brez odbite subvencije (pri zamenjavi stare peči lahko na Eko skladu prejmete subvencijo v vrednosti 50 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 4.000 EUR).

borzen plin
PLINSKA PEČ
- ZEMELJSKI PLIN

Pri ceni plina 0,1 EUR/kWh je predvideni letni izračun stroškov ogrevanja znese 1.530 EUR. Celotna investicija v ta ogrevalni sistem, ki ga poganja zemeljski plin znaša nekje 4.000 EUR. V javnem razpisu Eko sklada subvencije za plinske peči niso na voljo.

 


Tabela za izračun energijskega razreda hiše in porabe kWh energije za ogrevanje

Za izračun energijskega razreda hiše, letno porabo kurilnega olja delite z ogrevalno površine objekta.


Npr.: 1.800 l / 150 m2 = 12 - energijski razred hiše E. Takšen objekt spada med potratne objekte.


tabela potreba toplote za ogrevanje stavbe


Kalkulator Oceni prihranekČe želite preveriti, kakšni bodo prihranki pri prehodu na toplotno črpalko, peč na drva ali plinski kondenzacijski kotel uporabite kalkulator Oceni prihranek energije. S kalkulatorjem lahko izračunate prihranke pri zamenjavi ogrevalnega sistema ter tudi prihranke ob vgradnji sončne elektrarne. Do kalkulatorja dostopate TUKAJ!


Primerjava ogrevalnih sistemov glede na vrsto energenta

Če preverjamo kateri energent prevladuje v Sloveniji, opazimo, da v oskrbi gospodinjstev z energijo kot osnovni prevzema vidnejšo vlogo raba elektrike. Že nekaj let zaporedoma je opazna stalna rast toplotnih črpalk. Drugi najbolj pogosto izbran energent, so drva. Predvsem se gospodinjstva z drvmi še vedno zelo pogosto ogrevajo z drvmi, ker so najcenejši energent, a vendar pogosto tudi nevaren vir onesnaževanja z emisijami.

Vseh sistemov ogrevanja ne moremo kar tako preklopiti na trenutno najugodnejši energent, zato je za individualen primer objekta potrebno izbrati ogrevanje z najvišjim izkoristkom, ne glede na to, kaj ga poganja. V vsakem primeru pa je najprej smiselno zmanjšati porabo energije v stavbi. V EU stavbe namreč porabijo 40 % vse energije in oddajo 36 % izpustov toplogrednih plinov.

 

Če za novi ogrevalni sistem izbirate peč na drva, peč na pelete ali sekance

Tako kot pri vseh energentih, so se tudi cene energentov v zadnjih dveh letih konkretno zvišale. Prednost peči na drva, pelete ali sekance je uporaba obnovljivega vira, pomanjkljivost pa predpisi o izpustu delcev PM 10, zaradi česar bo na vse premalo učinkovite ogrevalne enote potrebno namestiti dodatne filtre, ne glede na to ali delujejo na sekance, pelete ali drva.

Sodobne peči na lesno biomaso omogočajo avtomatizirano nalaganje polen. Ti kotli delujejo običajno v visokotemperaturnem območju, temperatura vode pa znaša med 70 do 90°C, s čimer proizvajalci preprečijo nizkotemperaturno korozijo. Ta je posledica kondenzacije dimnih plinov v notranjosti kotla, ker mešanica vlage in saj načne kotlovsko pločevino. Zato morajo kotli na polena vedno obratovati s polno zmogljivostjo, saj le tako lahko delujejo z visokim izkoristkom. Višek toplote se med delovanjem shranjuje v vodnem akumulatorju toplote.

V predpisih je določena tudi velikost akumulatorja, ki je odvisna od moči kotla. Akumulator deluje kot blažilnik, ki toploto počasi oddaja v sistem tudi potem, ko so drva že dogorela. Najvišji izkoristek v tej skupini proizvodov dosegajo uplinjevalni kotli, v katerih dimni plini, ki jih oddajajo goreča polena, dogorevajo v posebni visokotemperaturni komori. Kotli na pelete in sekance omogočajo, da dovod kuriva natančno nadziramo, način delovanja pa prilagajamo porabi toplote. Delovanje je popolnoma avtomatizirano in varno, saj so vgrajeni sistemi temeljito preizkušeni. Takšne kotle lahko vključujemo tudi na daljavo ali s časovnim programatorjem, saj imajo prigrajen sistem za vžig kuriva.

 baner lesna biomasa kotli


100 odstotno pokritje stroškov ob zamenjavi iztrošenega ogrevalnega sistema

Za zamenjavo iztrošenih peči je v veljavi izboljšan razpis za subvencije Eko sklada. Zaradi potreb po zmanjševanju onesnaževanja zraka, ki ga povzročamo z ogrevanjem stavb, javni sklad s subvencijami intenzivneje pospešuje zamenjavo starih peči. Višina subvencije je za specifičen objekt odvisna od kraja, kjer objekt stoji in socialnega statusa gospodinjstva. Socialno šibka gospodinjstva lahko ob zamenjavi iztrošene peči pridobijo 100 –odstotno pokritje stroškov investicije.


Nadvse udoben ogrevalni sistem s toplotno črpalko

Toplotne črpalke delujejo samodejno, brez dimnika in mnogih stroškov pri izgradnji kurilnice. Prostore pozimi ogrevajo in poleti hladijo. Toploto nizkega nivoja dvigujejo na nivo za ogrevanje sanitarne vode in stavb. Zajemajo lahko toploto zraka, zemlje ali podtalnice, tudi tudi odpadno industrijsko toploto. Sistem je zaprt, hladivo pa se pretaka v zaključenem tokokrogu. Daleč najvišje izkoristke dosegajo toplotne črpalke, ki zajemajo toploto zemlje ali podtalnice, saj sta ta dva vira toplote vedno na razpolago, temperaturni nivo pa je stalno višji od 0°C. Prednost črpalk, ki zajemajo toploto zraka sta nizka cena in enostavna vgradnja, pomanjkljivost pa zmanjšan učinek, kadar temperatura zraka pade pod ničlo, posebej, ko so temperature pozimi ekstremno nizke.

 

Ogrevalni sistemi geotermalna toplotna crpalka

Shematski prikaz ogrevalnega sistema toplotna črpalka zemlja - voda

 

Zemlja je odličen vir toplote za toplotne črpalke

Razmerje med vloženo energijo za pogon in pridobljeno toploto je grelno število, imenovano količnik energijske učinkovitosti, ki ga označujejo s kratico COP. Čim višje je to število, tem večja je koristna razlika med vloženo elektriko za pogon kompresorja in izstopajočo toploto iz črpalke. Količina pogonske energije pri toplotni črpalki, ki prestreza energijo zemlje - geotermalna toplotna črpalka, je odvisna od potrebnega dviga temperature, sredi ekstremne zime ta  močno poraste. Velja, da mora biti razmerje COP najmanj 1 proti 3, torej COP 3,0, če je to razmerje nižje, od vgradnje ne bomo imeli koristi.

Izbiramo lahko toplotne črpalke, namenjene ogrevanju sanitarne vode s toploto okoliškega zraka. Slednje delimo še na nizkotemperaturne, ki vodo ogrejejo do 40°C in visokotemperaturne, ki dosegajo 65°C ali več. Pri obeh je tehnika popolnoma enaka, le hladivo je drugo. Toplotna črpalka je učinkovit toplotni stroj, če ga poganja še »zelena elektrika« pa ima v primerjavi z drugimi generatorji toplote skoraj ničeln vpliv na okolje.

 baner toplotne crpalke

 

IR ogrevanje in električni radiatorji

Princip IR ogrevanja je nasproten klasičnim sistemom ogrevanja - s pomočjo infrardečega sevanja segrevamo predmete in ne zraka. IR paneli so običajno iz pločevine, umetnih mas, stekla ali kamna. Napajamo jih z električno energijo in jih priključimo na navadno vtičnico. Običajno se jih namesti na strop ali steno. Prednost teh lokalnih grelnih teles je, da lahko vsak prostor individualno krmilimo in so zelo hitro odzivni, celotna investicija pa je v primerjavi z drugimi ogrevalnimi sistemi običajno nižja, saj ni potrebe po izgradnji dimnika in kotlovnice.

 

baner elektricno ogrevanje

Električni radiatorji so alternativa, kadar poseg v kotlovnico ni mogoč. Vendar bolj potratne hiše niso najbolj primerne za ogrevanje z neposrednim pretvarjanjem električne energije v toploto, kar velja tako za IR panele kot električne radiatorje, ker elektrika velja za predragoceno, da bi jo na ta način trošili v nedogled. V takih primerih, izberemo drug sistem ogrevanja. V primeru, da naš stanovanjski objekt ni energetsko saniran, bomo za električno energijo plačevali več, saj bo zaradi večjih toplotnih izgub objekta potrebna višja priključna moč. Izbirate lahko tudi med oblikovalsko dovršenimi električnimi radiatorji, ki so posebni na pogled in posebej primerni za sušenje brisač v kopalnicah, lahko so priključeni na toplovodno ogrevanje ali na elektriko ali pa so kombinirani. Skandinavci so razvili t.i. varčne električne radiatorje, pri katerih topel zrak izhaja iz rež na zgornji strani radiatorja in delujejo nizkotemperaturno na principu blage konvekcije.   
Ime in priimek:
Naslov:
Pošta in kraj:
Vaš e-poštni naslov:
Kontakni telefon:
Zadeva:
Sporočilo:
  Pošljite kopijo sebi
 
Zaradi varnosti vas prosimo če prepišete naključno generirano kodo v spodnje vnosno polje. Če koda ni berljiva kliknite nanjo in bo sistem naložil drugo kodo
Varnostna koda:
 
Soglasje Soglašam, da moje posredovane osebne podatke lahko zberete in uporabite za namen priprave informativne ponudbe. V kolikor je za pripravo svetovanja ali informativne ponudbe potrebna soudeležba partnerskega podjetja (izvajalca monterskih storitev), soglašam, da obdelovalec (spletni portal www.varcevanje-energije.si) za pripravo ponudbe posreduje oddano povpraševanje ustreznemu partnerskemu podjetju. Več v Obvestilu o zasebnosti.
 
 

Povezane vsebine

IZKORISTI UGODNO PONUDBO

Net metering, ki je trenutno še v veljavi, lahko izkoristite do konca leta 2023. Podjetje Enertec, z blagovno znamko Moja Elektrarna, s praktičnimi izračuni ponazori primerjavo sedanjih pogojev neto meritev za samooskrbo z elektriko s prihodnjimi, ter vam za sončno elektrarno...

Preverite akcijsko ponudbo za tandem - toplotne črpalke Bosch in prezračevalni sistemi Sabiana in si zagotovite posebne pogoje nakupa. Med sistemi za ogrevanje, hlajenje in prezračevanje spoznajte sistem, ki vam omogoča priročno in celovito rešitev na enem mestu.

Se želite na novo zaposliti? Veto Group združuje skupino uspešnih prodajnih centrov za ogrevanje, hlajenje, prezračevanje. Z odgovornim delom do zaposlenih in strank medse vabijo nove sodelavce. Če iščete dolgoročno zanesljivo delo, vabimo da prijavo za delo oddate TUKAJ!

V podjetju SONCE so razvili poslovni model, s katerim si lahko podjetja brez finančnega vložka zagotovijo nižjo, predvsem pa stabilno ceno elektrike in okolju prijazno energijo. Ponujajo jim možnost za sklenitev služnostne pogodbe za namestitev opreme, s katero bodo prišli do lastne naprave. Edini pogoj je, da...

Če imate težave z vlago, želite pravočasno poskrbeti za klimo poleti, ali ste v dilemi kateri ogrevalni sistem je z vidika porabe energije optimalen za vas, vam priporočamo stopiti v stik s podjetjem Tersus. Spoznajte ekipo izkušenih mojstrov, ki poskrbijo za ugodno in prijetno bivanje. Njihova celovita ponudba...

Toplotna črpalka Stiebel Eltron LWZ se že nekaj let potruje kot toplotna črpalka za nove hiše, ki nima konkurence. Služi za priročno ogrevanje, prezračevanje in hlajenje nove hiše v...

baner naročilo revije sept23
 
ponudniki toplotnih

S klikom na posamično podjetje dostopate do tehničnih karakteristik ponudnikov TOPLOTNIH ČRPALK zrak – voda

fotovoltaicne-elektrarne
Posodobljen akcijski načrt OVE za sončne elektrarne predvideva cca. 10% rast letno. Do leta 2020 naj bi dodatno inštalirali 161 MW sončnih elektrarn. S sprejetjem Uredbe o samooskrbi…
ogrevanje
Toplotne črpalke prestrezajo energijo zemlje, zraka ali vode. Ob primerjavi sistemov za toplotne črpalke lahko kljub višjim stroškom investicije…
pasivna-hisa
Za ogrevanje, hlajenje, pripravo tople vode, klimatizacijo in razsvetljavo v pasivni ali skoraj nič - energijski hiši potrebujejo tako malo energije…
Gradnja in obnove
DOBRA PRAKSA GRADNJA in OBNOVE
Do leta 2020 naj bi po evropskih smernicah, ki jim sledi tudi Slovenija, razvoj gradnje energijsko učinkovitih stavb dosegel nivo skoraj nič – energijske hiše.