Peči za centralno se izplača zamenjati, poglejmo prihranke v 2023

Peči za centralno je mogoče zamenjati za relativno nizka vložena sredstva saj Eko sklad te naložbe stimulira z višjimi subvencijami.

Peči za centralno je mogoče zamenjati za relativno nizka vložena sredstva. Ker Eko sklad te naložbe stimulira z višjimi subvencijami in socialno ogroženim omogoča celotno pokritje stroškov sedaj več ni ovir, da se ne bi dokončno rešili vseh tistih peči za centralno ogrevanje stanovanjskih objektov, ki so nujne za zamenjavo. Nove peči za centralno z dobrim izkoristkom učinkovito delujejo tudi do 30 let, zato je zelo pomembno kako se lotimo  zamenjave. Večinoma centralne peči menjamo šele, ko so dotrajane in uporabne, kar pomeni, da smo dolgo plačevali preveliko porabo kuriva in onesnaževali okolico okrog sebe.

 

Peci za centralno

Stare peči za centralno so za okolje bolj škodljive kot stari avtomobili. Zamenjava peči za centralno se hitro poplača, nekje v 4-5 letih, če govorimo o peči za centralno srednjega cenovnega razreda. Poraba kuriva se zmanjša tudi za polovico, nalaganje drv več ne predstavlja skrbi, ta se nalagajo le dvakrat ali celo enkrat dnevno, pepel pa se v sodobni peči za centralno očisti le par krat mesečno.


NEPOVRATNE SPODBUDE EKO SKLADA

Kurilne naprave na lesno biomaso

Do 50% nepovratna finančna spodbuda, vendar ne več kot 4.000 EUR

Toplotne črpalke voda- voda, zemlja-voda, geotermalne toplotne črpalke

Do 40 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 4.000 EUR

Toplotne črpalke zrak – voda

Do 40 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 2.500 EUR 


V Sloveniji 30 odstotkov peči za centralno za ogrevanje dotrajanih

Zanimivo je, da so v Nemčiji s strogimi ekološkimi kriteriji uspeli na odpad spraviti več milijonov starih, zastarelih peči za centralno, čeprav jih je bilo veliko še sposobnih za obratovanje. Po eni od anket je v slovenskih, 750.000 gospodinjstvih, 30% peči za centralno starejših od 15 let, ki običajno več ne zadoščajo okoljskim predpisom. Zadnja leta se s pomočjo subvencij Eko sklada, to izboljšuje. Vendar se kljub predpisom in pogojem za subvencije, še vedno veliko ljudi na hitro odloča za izredno nizko investicijo v centralno peč.

 

Kako smotrna je investicija v novo peč za centralno?

Zamenjava peči za centralno z novejšim ogrevalnim sistemom ni tako velik finančni zalogaj,  posebno če najprej pogledamo prihranke. Zelo solidno ,avtomatizirano peč za centralno je mogoče nabaviti že od 4.500 EUR naprej (brez odbite subvencije Eko sklada). Trenutno je eden najdražjih sistemov za ogrevanje geotermalna toplotna črpalka,  ki pa je še vedno cenejša, kot  recimo nakup novega avtomobila srednjega razreda. Ta podatek je lahko za marsikoga presenetljiv. Slovenci, ki naj bi sloveli po preudarnosti, se velikokrat raje odločimo za nakup novega avtomobila, kot zamenjavo centralne peči. Razlog je najbrž samo ta, da nismo dovolj osveščeni, kaj nam bo prineslo več koristi.  Za višino subvencije  za vaš primer objekta priporočamo, da se povežete z Eko skladom, višino  možnih subvencij za peči za centralno ogrevanje za leto 2023 pa preverite tukaj.

Zamenjava stare peci novejsi ogrevalni sistemi toplotna crpalka pec na drva plinska pec

Peči za centralno običajno predstavljajo ogrevanje s kurivi kot so drva, peleti, sekanci, kurilno olje, zemeljski plin. Vse bolj pa se poleg klasičnih peči za centralno uveljavljajo toplotne črpalke, uplinjevalni kotli s hranilniki toplote in plinske kondenzacijske peči, s katerimi je ogrevanje še udobnejše.

Kaj je glavni problem starih peči za centralno

Starost ne sme biti kriterij za zamenjavo peči na centralno,  če poznamo način obratovanja peči, ki morda več ne ustreza današnjim standardom. Prenizke temperature predtoka, pod 70°C,  v starih pečeh za centralno povzročajo kondenzacijo in korozijo, neugodne so pogoste zaustavitve in predimenzioniran dimnik ter skrajšanje dobe delovanja peči za pet ali več let. To velja zlasti za stare centralne peči, sodobnejše peči za nizkotemperaturno ogrevanje pa so manj občutljive.

 

Peči za centralno so pogosto brez regulacije

Pri nas je v uporabi ogromno zastarelih peči za centralno brez regulacije, v glavnem so te kombinirane izvedbe peči, peč na drva in  peč na kurilno olje, z  precej nizkim povprečnim izkoristkom, od 55 do 65 %. Skoraj vse te peči so predimenzionirane, starejše od 20 let in izdelane z zastarelo tehnologijo. Analize kažejo, da bi se te peči za centralno splačalo zamenjati že po 15 letih, saj so na voljo peči z konkretno višjimi izkoristki. S tem bi stroške za ogrevanje zmanjšali tudi do 40%, s toplotno črpalko celo do 80 %, vložena sredstva pa povrnili nekje v 2 do 7 letih, odvisno od izbrane nove peči, oziroma sistema.  Slabo stanje peči za centralno  dodatno poslabšuje zastarela ali neobstoječa regulacija ogrevanja. Našli bomo napeljave  centralnih peči brez vseh regulacijskih ventilov in celo brez obtočne črpalke, ki delujejo še termosifonsko. Velika slabost teh peči je delovanje v prehodnih obdobjih in priprava tople vode poleti, saj njihov izkoristek pod manjšo obremenitvijo izredno hitro pada. V  centralno peč vgrajen bojler tople vode dodatno povečuje izgube, saj je izkoristek  peči med poletnim ogrevanjem vode lahko manjši kot 30%.

 

Kako se lotiti obnove centralne peči in energetske obnove hiše

Če staro stavbo obnovimo, montiramo nova okna in primerno toplotno izolacijo, bo stara peč za centralno še bolj predimenzionirana, njen že tako slab izkoristek še slabši, letni izkoristek pa bo  še posebej slab. Rešitev je v pravilnem vrstnem redu ukrepov. Najprej je potrebno obnoviti peč za centralno in vgraditi sodobno peč, nato pa izboljšati toplotno izolacijo. Posodobitev peči mora zajemati še učinkovito pripravo tople sanitarne vode. Slednja je v starih pečeh za centralno najbolj neekonomična, saj le pol vložene energije ogreje vodo, ostalo pa so toplotne izgube.

 

Zamenjava stare peci primerjava sistemov za ogrevanje

 

Peči za centralno se primerjajo glede na vrsto energenta

Če primerjamo kateri energenti in kuriva prevladujejo v Sloveniji, elektrika v energijski oskrbi gospodinjstev z novimi ogrevalnimi sistemi prevzema vidnejšo vlogo, opazna je stalna rast toplotnih črpalk. Drugi energent, ki ji sledi, je lesna biomasa, predvsem se gospodinjstva zaradi lastne oskrbe z  drvmi, še vedno zelo pogosto ogrevajo. Vseh sistemov ogrevanja ne moremo kar tako preklopiti na trenutno najugodnejši energent, zato je potrebno izbrati ogrevanje z najvišjim izkoristkom, ne glede na to, kaj ga poganja, ali pa popolnoma preklopiti na obnovljive vire. V vsakem primeru  je nujno najprej zmanjšati porabo energije stavbe. V EU stavbe porabijo 40 % vse energije in oddajo 36 % izpustov toplogrednih plinov, zato je varčevalni potencial na tem področju zares velik.

 

Če za novo peč za centralno izbirate peč na drva, peč na pelete ali sekance

Prednost peči na drva, pelete ali sekance je uporaba obnovljivega vira, pomanjkljivost pa predpisi o izpustu delcev PM 10, zaradi česar bo na vse premalo učinkovite  peči za centralno potrebno namestiti dodatne filtre, ne glede na to ali delujejo na sekance, pelete ali drva. Sodobni kotli na drva omogočajo avtomatizirano nalaganje polen. Ti kotli delujejo običajno v visokotemperaturnem območju, temperatura vode pa znaša med 70 do 90°C, s čimer proizvajalci preprečijo nizkotemperaturno korozijo. Ta je posledica kondenzacije dimnih plinov v notranjosti kotla, saj mešanica vlage in saj načne kotlovsko pločevino. Zato morajo  peči na drva obratovati s polno zmogljivostjo, saj le tako lahko delujejo z visokim izkoristkom. Višek toplote se med delovanjem shranjuje v vodnem akumulatorju toplote.

V predpisih je  za peči na drva določena tudi velikost akumulatorja, ki je odvisna od moči  peči. Akumulator deluje kot blažilnik, ki toploto počasi oddaja v sistem tudi potem, ko so drva že dogorela. Najvišji izkoristek v tej skupini proizvodov dosegajo uplinjevalne peči, v katerih dimni plini, ki jih oddajajo goreča polena, dogorevajo v posebni visokotemperaturni komori. Centralne peči na pelete in sekance omogočajo, da dovod kuriva natančno nadziramo, način delovanja pa prilagajamo porabi toplote. Delovanje teh peči za centralno ogrevanje  je popolnoma avtomatizirano in varno, saj so vgrajeni sistemi temeljito preizkušeni. Take centralne peči lahko vključujemo tudi na daljavo ali s časovnim programatorjem, saj imajo prigrajen sistem za vžig kuriva.

 


Eko sklad subvencije 2021Podrobnejše informacije o prihrankih pri investiciji v novi ogrevalni sistem lahko preberete v članku

Eko sklad subvencije – koliko prihranimo?

 


S pomočjo energetskega kalkulatorja Oceni prihranek energije si lahko izračunate prihranke pri izamenjavi ogrevalnega sistema

Kalkulator Oceni prihranek


Najbolje je, da pred odločitvijo poiščemo strokovno pomoč. Največje prihranke bomo dosegli, če se odločimo za celovito energijsko obnovo stavbe, s toplotno izolacijo, ogrevanjem, pripravo tople vode in za prezračevanje z rekuperacijo.


Želite več informacij?

"*" indicates required fields

 

Več iz teme:

POVEZANI ČLANKI