Spiral Wound za popravilo kanalizacije

Z naraščanjem in koncentracijo prebivalstva na majhnem področju nastane mesto, ki je pod površino prepredeno z mrežo kanalizacijskih cevi.

Z naraščanjem in koncentracijo prebivalstva na majhnem področju nastane mesto, ki je pod površino prepredeno z mrežo kanalizacijskih cevi.

Njihov namen je odvajanje odplak in padavin, ki so prej odtekale v reke. Danes je količina odplak tako velika, da samočistilna sposobnost rek ne zadošča več. Odplake pritekajo iz gospodinjstev, bolnišnic, delavnic in industrije, zato jih najprej vodimo v čistilne naprave in šele nato spuščamo nazaj v naravni tokokrog.

Dovod čiste vode in odvod odplak sta osnovna civilizacijska pogoja, če prekinemo te linije se bomo v trenutku znašli v srednjem veku. Takrat so polne kahle izlivali na cesto kar skozi okna, posledica pa so bile epidemije s katastrofalnimi posledicami. Podzemni odvodni sistemi so zato tudi osnovni pogoj za ohranjanje zdravja prebivalstva. Maribor ima okrog 290 km dolg kanalizacijski sistem, zato je uporaba naprednih tehnologij in materialov za gradnjo, čiščenje in vzdrževanje tako pomembna.

 

spiral wound polaganje nove cevi

Med polagajem nove cevi ni potrebno prekiniti pretoka odplak

 

Drago in zamudno

Popravila kanalizacijskih cevi srednjih in večjih premerov so izjemno draga, zaradi izkopov je oviran promet, med kopanjem pa lahko poškodujemo tudi druge napeljave, ki jih je veliko pod vsako cestno površino. Poleg tega je kanalizacija praviloma vgrajena najgloblje od vseh vodov, saj je za samodejno delovanje potrebno cevi polagati s padcem, s čimer se izognemo vgradnji postaj za prečrpavanje. Danes lahko poškodovane odseke ali delno vrušeno kanalizacijo popravljamo brez izkopavanja, na razpolago je več pristopov.

 

Spiral Wound popravilo

S tem načinom lahko brez izkopavanja popravimo poškodovano cev. Med delom kanalizacije ni potrebno izprazniti, v Avstraliji pa so na za način v enem kosu obnovili odsek dolg 700 metrov. Premer osnovne cevi je zaradi vložka za nekaj centimetrov manjši, hidravlične lastnosti in pretoka pa se izboljšajo, saj je vložena cev veliko bolj gladka od stare.

 

spiral wound potiskanje nove cevi v kanalizacijo

Zvijalni stroj vari in potiska novo cev v staro kanalizacijo

spiral wound Profilni trak z jeklenimi vlozki

Profilni trak z jeklenimi vložki je pred vgradnjo navit na kabelski boben

 

Za vstop do cevi je potrebno izdelati samo ozek izkop, da lahko vanj postavijo zvijalno napravo. Nato stari cevovod očistijo, odstranijo vraščene korenine in odlomljene kose sten. V ozek izkop nato spustijo stroj za zvijanje. Poseben plastični trak, ojačen z jeklenimi vložki (SPR PE), se iz bobna na tovornjaku odvija v izkopano jamo, v kateri ga mehanizem zvije na željeno dimenzijo. Med vrtenjem se robovi trakov med seboj zvarijo, nova cev je nepropustna, zvijanje, pomikanje v staro kanalsko cev in varjenje pa potekajo sočasno. Ko je določen odsek opremljen z novo cevjo, v ozek vmesni prostor med novo in staro cevjo vbrizgajo še tekočo betonsko mešanico, ki dokončno fiksira cev v cevi.

 

spiral wound jekleni trakovi

Jekleni trakovi in zavarjen spoj za trdnost in tesnost

 

Stroj za zvijanje je prilagodljiv in lahko izdela krožno cev od 0,75 do 3 m premera, material HDPE je sanitarno neoporečen, zato je primeren za vse tipe odtokov, od mestnih do industrijskih. Na enak način izdelujejo odseke kanalizacijskih cevi v tovarni, vendar na stabilnem stroju. Sistem so uspešno uporabili po vsem svetu in spada med edinstvene načine za popravilo odtočnih cevi brez izkopavanja.

Več iz teme:

POVEZANI ČLANKI