Moderni krmilni koncepti solarnih sistemov

Moderni krmilni koncepti solarnih sistemov

Izboljšano krmiljenje solarnega sistema Sonnenkraft

Krmilni princip vsakega solarnega sistema deluje na osnovi razlike med temperaturo medija v sprejemniku sončne energije in temperaturo medija v hranilniku toplote. Intuitivno lahko sklepamo, da obtočna črpalka deluje, ko ima vir energije višjo temperaturo kot porabnik energije. V resnici pa v ozadju tečejo procesi, ki so precej bolj zapleteni kot se zdijo na prvi pogled.

 

Sonnenkraft fotovoltaika

 

Resnejši proizvajalci solarnih sistemov vgrajujejo visokoučinkovite črpalke, razvite namensko za solarne sisteme. Nadzor vrtenja rotorja motorja se vrši preko prilagajanja frekvence, ki jo določi frekvenčnik preko PWM signala (pulse-width modulation), pri katerem je dolžina pulza osnova za določitev frekvence vrtenja rotorja. Seveda mora imeti krmilnik solarnega sistema PWM izhod. Črpalka, ki je vodena preko PWM signala, tako deluje bolj konstantno in troši do 70% manj energije, kot klasične črpalke z analognim nadzorom vrtljajev rotorja.

 

Sonnenkraft Digitalni merilnik pretoka
sonnenkraft merilno mesto

 

Osnova za nadzor  delovanja črpalke je temperatura. Optimalna temperaturna razlika med medijem v sprejemniku sončne energije in medijem v hranilniku je nekje 10 K. Pri tej temperaturni razliki zagotavljamo učinkovit prenos toplote na medij v hranilniku in minimaliziramo toplotne izgube med potjo medija do hranilnika. Nadzor pretoka in temperature se vrši preko posebnih digitalnih senzorjev, ki so zamenjali analogne merilce pretoka s plovcem oziroma turbino. Način se imenuje Vortex princip, gre pa za meritev frekvence tlačnih nihanj pred senzorjem tlaka.

 

Sonnenkraft solarno krmilje

 

V cevi pred senzorjem tlaka je motilno mesto, ki moti laminarni tok ter ustvarja turbulentna nihanja. Frekvenca turbulentnih nihanj je odvisna od pretoka medija. Z branjem frekvence senzor lahko določi pretok v ceveh. S tem modernim, digitalnim merilnim principom je merjenje pretoka veliko bolj natančno kot z mehanskimi senzorji in precej bolj neobčutljivo na obrabo preko daljših obdobij delovanja.

Inteligenten krmilni sistem je eden najpomembnejših komponent solarnega sistema, saj skrbi, da se na sprejemnikih zbrana energija učinkovito in hitro pretvori  v toploto za ogrevanje objekta ali ogrevanje sanitarne vode.

 

Več na

Več iz teme:

POVEZANI ČLANKI