Gradbeni stroški rastejo

Gradbeni stroški rastejo Cena novozgrajenega stanovanja je odvisna od različnih dejavnikov. Največji vpliv na določitev višine cene kvadratnega metra stanovanjske površine imajo cena zemljišča, stroški potrebne dokumentacije in dovoljenj, gradbeni stroški, stroški marketinga, stroški kreditiranja, pričakovani dobiček ter nekateri drugi stroški. Ena izmed večjih postavk so gradbeni stroški.

Cena novozgrajenega stanovanja je odvisna od različnih dejavnikov. Največji vpliv na določitev višine cene kvadratnega metra stanovanjske površine imajo cena zemljišča, stroški potrebne dokumentacije in dovoljenj, gradbeni stroški, stroški marketinga, stroški kreditiranja, pričakovani dobiček ter nekateri drugi stroški. Ena izmed večjih postavk so gradbeni stroški.

Višina gradbenih stroškov je odvisna predvsem od stroškov materiala in stroškov dela. Oboji so podvrženi prostemu trgu in se gibljejo v skladu s tržnimi razmerami. Podatke o gradbenih stroških zbira in analizira Statistični urad RS. Javno objavlja indekse gradbenih stroškov, ki pa ne kažejo dejanske višine v evrih, temveč njihovo spreminjanje skozi čas. Analitiki so se odločili za uporabo indeksov s stalno osnovo, ki nam povedo, koliko se trenutne vrednosti razlikujejo glede na vrednost v določenem obdobju. Enostavno povedano, indeks za prvo četrtletje 2011 nam pove, da je bila vrednost gradbenih stroškov za 34 % višja, kot v tretjem četrtletju 2005. Analitiki Statističnega urada so namreč za osnovo vzeli vrednost tretjega četrtletja 2005.


Po letu 2000 so se, vse do konca tretjega četrtletja 2008, gradbeni stroški dvigovali. Leta 2008 se je, zaradi gospodarske krize in zmanjšanja povpraševanja po novogradnjah, rast ustavila in začelo se je zniževanje….

Več iz teme:

POVEZANI ČLANKI

SORODNE VSEBINE