Sonaravna gradnja

Trajnostna gradnja je cenjena Trajnostna gradnja dosega na trgu višjo ceno, hkrati pa uporabnikom prinaša večje udobje in nižje stroške obratovanja

Trajnostna gradnja dosega na trgu višjo ceno, hkrati pa uporabnikom prinaša večje udobje in nižje stroške obratovanja

Skrb za trajnostno gradnjo ima poleg gospodarskega tudi socialno-kulturni in ekološki pomen, pri čemer se slednji z vse hitrejšimi podnebnimi spremembami zelo hitro povečuje. Zgradba, ki je zgrajena po načelu trajnosti, ne le varčuje z energijo, temveč jo tudi pridobiva.

Stavbe bodo v bližnji prihodnosti postale skoraj ničenergijske, kot vir energije pa bodo uporabljale vedno večji delež obnovljivih virov energije. A to je zelo enoznačen pogled na sodobno gradnjo; sodobna gradnja »zelenih« objektov upošteva tudi celovito razumevanje okoljskih vplivov stavbe, ekonomičnost projekta v celotnem življenjskem razponu, funkcionalnost, zdravstveno neoporečnost, kakovostne bivalne pogoje in sožitje stavbe z družbo in kulturo.


Trajnostna gradnja ni le zelena gradnja

Za trajnostne stavbe velja, da v času načrtovanja, gradnje, obratovanja in odstranitve sledijo načelu skrbnega ravnanja z okoljem in ohranjanja naravnih virov ter da je njihova gradnja in uporaba ekonomična. Trajnostne stavbe morajo biti prijazne do uporabnika in njegovega zdravja, izpolnjevati pričakovanja glede funkcionalnosti in prispevati k ohranjanju družbenih in kulturnih vrednot. Trajnostna gradnja je vsebinsko širši pojem kot le zeleno (javno) naročanje na področju gradenj. Od strateških usmeritev do udejanjanja načel trajnostne gradnje v praksi je dolga pot…

Več iz teme:

POVEZANI ČLANKI