Gospodarsko ministrstvo s predlogom novele energetskega zakona

Ministrstvo za gospodarstvo je pripravilo predlog novele energetskega zakona. Z novelo se bo po navedbah ministrstva poenostavil postopek za obratovanje malih elektrarn na objektih. Novela uvaja tudi t.i. učinkovitostno dividendo za kolektive in posameznike pri varčevanju z energijo v javnem sektorju.

Ministrstvo za gospodarstvo je pripravilo predlog novele energetskega zakona. Z novelo se bo po navedbah ministrstva poenostavil postopek za obratovanje malih elektrarn na objektih. Novela uvaja tudi t.i. učinkovitostno dividendo za kolektive in posameznike pri varčevanju z energijo v javnem sektorju.

Kot so sporočili z ministrstva za gospodarstvo, predlogi obsegajo več sklopov sprememb. Med drugim želijo poenostaviti postopek za obratovanje malih elektrarn na objektih. Občanom za manjše elektrarne (do 50 kilovatov) ne bo treba več registrirati dejavnosti proizvajanja elektrike v obliki samostojnega podjetnika kot doslej.

Ministrstvo z novelo zakona predpisuje, da morajo občine v svojih aktih obvezno dajati prednost pri oskrbi s toploto obnovljivim virom energije in energetsko učinkovitejšim rešitvam. Poleg javnega uvaja tudi možnost komercialnih omrežij oskrbe s toploto za manjše skupine stavb, kjer skupni toplotni odjem ne presega eno megavatno uro na uro.

Zakonska novela uvaja tudi t.i. učinkovitostno dividendo za kolektive in posameznike pri varčevanju z energijo v javnem sektorju ter predpisuje energetsko knjigovodstvo in letne cilje energetske učinkovitosti v javnem sektorju.

Novela določila inšpekcijsko pristojnost Agencije RS za energijo pri nadziranju dostopa do čezmejnih kapacitet elektroenergetskega in plinovodnega omrežja, kar je neposreden odziv na pred kratkim uveden postopek Evropske komisije proti 25 državam članicam EU zaradi netransparentnosti pri tem dostopu.

Ministrstvo želi z novelo uvesti obvezne rezerve tudi za sisteme daljinskega ogrevanja s toploto in uvesti vrstni red odklopov elektrike v primeru krize tako, kot je to že predpisano za plin.

Z novelo naj bi znižali pretirano zahtevo po toplotnem izkoristku pri sosežigu lesne biomase in s tem omogočili nadaljnje obratovanje nekaterih kogeneracij na lesno biomaso tudi po 31. decembru letos.

Z novelo se odpravlja tudi vrsta nejasnosti pri umeščanju energetskih objektov v prostor in pri urejanju lastniških in služnostnih razmerij pri že obstoječi energetski infrastrukturi. Obenem pa naj bi novela odpravila vrsto nejasnosti, administrativnih ovir in nelogičnosti, ki so se pokazale skozi izvajanje obstoječega zakona v praksi, so še sporočili z ministrstva.


Vir:http://www.sta.si/vest.php?id=1412043

 

 

 

 

 

 

 

Več iz teme:

POVEZANI ČLANKI