Za varno shranjevanje CO2 izbrana dva projekta

Za varno shranjevanje CO2 izbrana dva projekta Ljubljana – Na javnem pozivu za projekte za okoljsko varno zajemanje in geološko shranjevanje CO2, sta bila izbrana projekta iz Trbovelj in Moravskih Toplic.

Ljubljana – Na javnem pozivu za projekte za okoljsko varno zajemanje in geološko shranjevanje CO2, sta bila izbrana projekta iz Trbovelj in Moravskih Toplic.

Iz Trbovelj je bil izbran projekt soproizvodnje toplote in elektrike iz biomase, iz Moravskih Toplic pa projekt izgradnje geotermalne centrale za proizvodnjo toplotne in električne energije iz geotermalne energije.

Projekta bo sofinancirala EIB


Projekta sta bila v ponedeljek predlagana v izbirni postopek za sofinanciranje Evropski investicijski banki (EIB), so sporočili z gospodarskega ministrstva.

Evropska investicijska banka bo izbrane projekte sofinancirala do 50 odstotkov njihove vrednosti dodatnih stroškov zaradi inovativnosti projektov, pri tem pa ni pogoj, da jih država članica že sofinancira iz drugih virov javnih sredstev ali pa da so sofinancirani z drugimi instrumenti.


Ministrstvo nima predvidenih sredstev


Slovenija je upravičena do brezplačnih emisijskih kuponov iz rezerve za nove naprave in za financiranje vsaj enega komercialnega demonstracijskega projekta za zajemanje in shranjevanje CO2 ali demonstracijskega projekta inovativnih tehnologij obnovljive energije. 

Slovenija posredno v rezervo emisijskih kuponov za nove naprave prispeva 1,17 milijona ton CO2, kar je pri ceni 20 evrov na tono CO2 nekaj več kot 20 milijonov evrov. Slovenija je tako pripravila dva projekta in jih predlagala v izbirni postopek za sofinanciranje Evropski investicijski banki. Ministrstvo za sofinanciranje projektov nima predvidenih sredstev.


Na razpis je prispelo devet prijav


Višina sredstev, ki bodo odobrena za projekt, bo določena s pogodbo med prijaviteljem in EIB. V letu 2011 bo banka pripravila oceno potrebne finančne in tehnične skrbnosti vseh prispelih projektov ter glede na večanje stroškov na proizvodnjo enoto razvrstila projekte in pripravila predloge za odločitev o dodelitvi sredstev…

Več iz teme:

POVEZANI ČLANKI

SORODNE VSEBINE