Zavod za varstvo narave: Nacionalni energetski program v neskladju z varstvom narave

Zavod za varstvo narave: Nacionalni energetski program v neskladju z varstvom narave Ljutomer, 25. marca (STA) – Svet Zavoda RS za varstvo narave je v četrtek obravnaval pomen nacionalnega energetskega programa, ki ga za obdobje 2010-2030 pripravlja ministrstvo za gospodarstvo. V zavodu opozarjajo, da so v nacionalnem energetskem programu nekatera neskladja s področjem varstva narave.

Ljutomer, 25. marca (STA) – Svet Zavoda RS za varstvo narave je v četrtek obravnaval pomen nacionalnega energetskega programa, ki ga za obdobje 2010-2030 pripravlja ministrstvo za gospodarstvo. V zavodu opozarjajo, da so v nacionalnem energetskem programu nekatera neskladja s področjem varstva narave.

 

Vsebina nacionalnega energetskega programa se zaradi umeščanja v prostor in rabe obnovljivih virov močno dotika varstva narave in ima nanjo tudi pomemben vpliv. Gre za obširen temeljni program, ki prepleta številne vsebine, kot so vodarstvo, ribištvo, kmetijstvo, gozdarstvo in varstvo narave, zato bi moral biti v celoti medresorsko usklajen, so zapisali v sporočilu za javnost.

 

Na zavodu ugotavljajo, da predlagani nacionalni energetski program vsebuje ukrepe in investicije, ki so z vidika ohranjanja narave ter biotske pestrosti precej problematični, predvsem zaradi umeščanja novih energetskih objektov, kjer mora biti poleg spoštovanja energetske zakonodaje upoštevana tudi zakonodaja z drugih področij.

 

Neskladje nacionalnega energetskega programa s področjem varstva narave na zavodu vidijo pri primeru hidroelektrarn na Muri. Reka je ovrednotena kot naravovarstveno pomemben habitatni prostor z visoko biotsko pestrostjo, zato je del Mure vključen v Naturo 2000. Z vidika ohranjanja biotske raznovrstnosti je po mnenju zavoda sporno tudi umeščanje hidroelektrarn na reki Savi, še posebej na zadnje ohranjenih delih reke, ki so prav tako vključeni v Naturo 2000…

Več iz teme:

POVEZANI ČLANKI