Cene energentov, Slovenija, 2. polletje 2010

Cene energentov, Slovenija, 2. polletje 2010 Cene zemeljskega plina in električne energije za gospodinjstva so se v drugem polletju 2010 znova zvišale. Na dvig je vplivala tudi sprememba trošarine v avgustu.

Cene zemeljskega plina in električne energije za gospodinjstva so se v drugem polletju 2010 znova zvišale. Na dvig je vplivala tudi sprememba trošarine v avgustu.

Povprečna cena zemeljskega plina za gospodinjstva se je v Sloveniji v drugi polovici leta 2010 zvišala za 14 %. Povprečna maloprodajna cena zemeljskega plina za gospodinjstva je v Sloveniji v drugem polletju 2010 znašala 19 EUR/GJ, to je za 14 % več kot v prvi polovici 2010. Na zvišanje je delno vplival dvig cen plina (+13 %), delno pa dvig trošarine (ta se je s 1. 8. 2010 zvišala z 0,16 EUR/GJ na 0,48 EUR/GJ).

Cena zemeljskega plina brez davka na dodano vrednost se je v Sloveniji v drugi polovici leta 2010 v primerjavi s prvo polovico za manjše industrijske porabnike zvišala za 17 %, za večje industrijske porabnike pa znižala za 12 %. Povprečna cena na ravni Slovenije se ni spremenila, in je tako tudi v drugem polletju 2010 znašala 11 EUR/GJ.

Povprečna cena električne energije za gospodinjstva se je v Sloveniji v drugem polletju 2010 zvišala za 2 %. Povprečna cena za industrijo pa se je za 4 % znižala.

Povprečna maloprodajna cena električne energije za gospodinjstva je v Sloveniji v drugem polletju 2010 znašala 14 EUR/100 kWh, to je za 2 % več kot v prvem polletju 2010. Zvišanje je bilo posledica dviga trošarine, in sicer se je ta s 1. 8. 2010 zvišala z 1 EUR/MWh na 3,05 EUR/MWh. Povprečna cena električne energije brez davka na dodano vrednost za industrijo se je v obravnavanem obdobju znižala za 4 %, na 9 EUR/100 kWh. Sicer so se cene električne energije za industrijske porabnike v drugi polovici 2010 v povprečju znižale celo za 11 %. Vendar se je hkrati zvišala trošarina. Zato se je struktura cene znova spremenila. Tako je delež za energijo znašal v drugem polletju 2010 le še 67 % končne cene (drugo polletje 2009: 76 %), delež omrežnine je znašal 22 % (drugo polletje 2009: 20 %), delež prispevkov in dodatkov pa kar 11 % (drugo polletje 2009: 4 %).

Cene električne energije v Sloveniji so bile tudi v prvi polovici leta 2010 nižje od povprečja v EU-27, cene zemeljskega plina v Sloveniji pa so bile za 10 % oziroma za 25 % višje od povprečja v EU-27.

Mednarodna primerjava cen je zaradi dostopnosti podatkov drugih držav članic EU trenutno mogoča za prvo polletje 2010. V tem obdobju je cena električne energije za industrijo znašala 97 % povprečja v EU-27 (skupina Ic), cena električne energije za gospodinjstva (skupina Dc) pa 84 % povprečja v EU-27. Cene zemeljskega plina pa so bile v Sloveniji v prvem polletju 2010 tako za gospodinjstva (skupina D2) kot za industrijo (skupina I3) višje od povprečja v EU-27, in sicer cene za gospodinjstva za 10 %, cene za industrijo pa za 25 %.

Tabela 1: Cene električne energije za gospodinjstva (EUR/100 kWh), Slovenija, drugo polletje 2010
Porabniška skupina (interval letne porabe)Cena z davkiCena brez DDVCena brez davka
SLOVENIJA, povprečno14,2311,8610,61
DA (< 1 000 kWh)26,0321,6917,41
DB (1 000 < 2 500 kWh)17,0014,1712,14
DC (2 500 < 5 000 kWh)14,2611,8910,58
DD (5 000 < 15 000 kWh)13,0210,859,94
DE (>= 15 000 kWh)12,3310,289,67
Vir: SURS

Tabela 2: Cene električne energije za industrijo (EUR/100 kWh), Slovenija, drugo polletje 2010

Porabniška skupina (interval letne porabe)Cena z davkiCena brez DDVCena brez davka
SLOVENIJA, povprečno11,269,388,40
IA (< 20 MWh)17,7114,7613,01
IB (20 < 500 MWh)14,2411,8710,94
IC (500 < 2 000 MWh)12,0610,059,04
ID (2 000 < 20 000 MWh)10,378,647,64
IE (20 000 < 70 000 MWh)9,017,516,65
IF (70 000 <= 150 000 MWh)8,997,496,59
Vir: SURS

Tabela 3: Cene zemeljskega plina za gospodinjstva (EUR/GJ), Slovenija, drugo polletje 2010
Porabniška skupina (interval letne porabe)Cena z davkiCena brez DDVCena brez davka
SLOVENIJA, povprečno18,7215,6014,36
D1 (< 20 GJ; < 529 Sm3 (GCV))20,5717,1415,90
D2 (20 < 200 GJ; 529 < 5287 Sm3 (GCV))18,6815,5714,33
D3 (>= 200 GJ; >=5287 Sm3 (GCV))17,5814,6513,42
Vir: SURS

Tabela 4: Cene zemeljskega plina za industrijo (EUR/GJ), Slovenija, drugo polletje 2010
Porabniška skupina (interval letne porabe)Cena z davkiCena brez DDVCena brez davka
SLOVENIJA, povprečno12,9210,779,53
I1 (< 1 000 GJ)18,6215,5214,28
I2 (1 000 < 10 000 GJ)17,1814,3213,08
I3 (10 000 < 100 000 GJ)14,1711,8110,57
I4 (100 000 < 1 000 000 GJ)11,979,988,74
I5 (1 000 000 <= 4 000 000 GJ)zzz
z statistično zaupno
Vir: SURS

Grafikon 2: Gibanje povprečnih cen zemeljskega plina, Slovenija

Grafikon 2: Gibanje povprečnih cen zemeljskega plina, Slovenija

Vir: SURS
Grafikon 1: Gibanje povprečnih cen električne energije, Slovenija

Grafikon 1: Gibanje povprečnih cen električne energije, Slovenija

Vir: SURS

Dostop do podatkov

Podrobnejši podatki in časovne serije so dostopni na SI-STAT podatkovnem portalu, ki vam omogoča enostaven način pregledovanja in izpisovanja podatkov v različne formate. Registrirani uporabniki imajo možnost shranjevanja tabel za kasnejši pregled in možnost naročanja na samodejno obveščanje o posodobitvah podatkov.

Več iz teme:

POVEZANI ČLANKI

SORODNE VSEBINE