Četrtletni indeksi cen novozgrajenih stanovanj, Slovenija, prvo četrtletje 2010

Cene novozgrajenih stanovanj v Sloveniji so po enem letu padanja ob koncu leta 2009 obmirovale, v prvem četrtletju 2010 pa so se spet nekoliko povišale

Cene novozgrajenih stanovanj v Sloveniji so po enem letu padanja  ob koncu leta 2009 obmirovale, v prvem četrtletju 2010 pa so se spet nekoliko povišale

Cene novozgrajenih stanovanj nekoliko porasle

 

Cene novozgrajenih stanovanj v Sloveniji so se v prvem četrtletju 2010 v primerjavi s prejšnjim četrtletjem zvišale za 1,6 %. Po enem letu stalnega zniževanja ter po mirovanju v zadnjem četrtletju 2009 so se ponovno nekoliko zvišale. Cene novozgrajenih stanovanj se tako že tri četrtletja gibljejo približno na ravni cen z začetka leta 2007, to je iz časa tik pred obdobjem hitrega naraščanjem cen novogradenj v letih 2007 in prvi polovici leta 2008. Ali se bodo na tej ravni cene obdržale tudi v prihodnje, je v sedanjih razmerah gospodarske krize težko napovedati.

 

Število transakcij je precej nižje kot v predhodnem četrtletju

 

V prvem četrtletju 2010 so podjetja, ki so dolžna sporočati podatke o cenah novozgrajenih stanovanj, prodala 279 novogradenj. To je za 30 % manj kot v predhodnem četrtletju, čeprav je bilo v prvem četrtletju 2010 dodatno vključenih v statistično raziskovanje o cenah novogradenj še 9 podjetij in so ta prodala skupno 20 stanovanj.

 

Največ stanovanj je bilo prodanih v osrednjeslovenski in podravski regiji, v vsaki po približno 28 % vseh transakcij, v gorenjski 16 %, po 6 % pa v goriški in v obalno-kraški statistični regiji. V pomurski in zasavski statistični regiji ni bila zabeležena nobena transakcija neovogradnje.

 

Četrtletni indeksi cen novozgrajenih stanovanj, Slovenija, 2007-2010/č1
 Novozgrajena stanovanjaRabljena stanovanja
Število IndeksVerižniIndeks
Četrtletjetransakcijč4_06=100indeksč4_06=100
č4_06278100,0 100,0
č1_07421103,3103,3112,7
č2_07541104,1100,8117,5
č3_07472110,1105,8117,3
č4_07311120,2109,2120,7
č1_08437122,3101,7122,0
č2_08346123,6101,1121,6
č3_08224123,7100,1122,1
č4_08156121,298,0117,2
č1_09177108,689,6113,4
č2_09161105,997,5109,7
č3_09238102,096,3108,8
č4_09395102,2100,2111,3
č1_10279103,8101,6

 

 


Vir: http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=3079

Več iz teme:

POVEZANI ČLANKI