Energetika, Slovenija, februar 2012 – začasni podatki

Energetika, Slovenija, februar 2012 – začasni podatki V prvih dveh mesecih tekočega leta je bila poraba električne energije za 5 % večja v primerjavi z enakim obdobjem v letu 2011.

V prvih dveh mesecih tekočega leta je bila poraba električne energije za 5 % večja v primerjavi z enakim obdobjem v letu 2011.

Proizvodnja električne energije v februarju manjša kakor januarja
Neto skupna proizvodnja električne energije se je februarja 2012 glede na januar 2012 zmanjšala za 4 %, poraba pa se je zmanjšala za 1 %. Proizvodnja električne energije v hidroelektrarnah se je zmanjšala za 23 %. V termoelektrarnah je bila proizvodnja večja za 7 %, v jedrski elektrarni Krško pa manjša za 8 %.
Večji proizvodnji termoelektrične energije je sledila tudi večja poraba goriv v termoelektrarnah. Tako je bila skupna poraba goriv februarja 2012 večja za 3 %.

Zmanjšanje proizvodnje električne energije na generatorju v februarju 2012
Februarja 2012 je skupna proizvodnja električne energije na generatorju znašala 1240 GWh, kar je za 3 % manj kakor januarja 2012.
Februarja 2012 smo uvozili 604 GWh, izvozili pa 546 GWh električne energije.

Padec oskrbe z energenti v februarju 2012
V februarju 2012 smo zaznali padec oskrbe pri vseh energentih, razen pri utekočinjenemu naftnemu plinu, ekstra lahkemu kurilnemu olju in pri zemeljskemu plinu. Oskrbe pri teh treh spremljanih kategorijah so se v primerjavi z mesecem poprej povečale za 46 %, 35 %, oziroma za 9 %. Nadalje smo zabeležili padec oskrbe z dizelskim gorivom za 23 %, drugimi naftnimi proizvodi za 13 %, motornim bencinom za 10 %, petrolejskim gorivom za reaktivne motorje za 7 % in kurilnim oljem z vsebnostjo žvepla manj kot 1 % za 5 %.


Tabela 1: Poraba goriv v termoelektrarnah po glavni dejavnosti, Slovenija, 2012

2012
M01
2012
M02
TJTJ
Skupaj6.3596.551
Črni premog (NCV)55
Rjavi premog in lignit (NCV)5.5605.743
Naftni proizvodi (NCV)58
Zemeljski plin (GCV)550582
Druga goriva (NCV)239213

Tabela 2: Trgovina z energenti, Slovenija, februar 2012

ProizvodnjaRazlika zalogUvozIzvozOskrba
Rjavi premog in lignit (t)176.967264.6392.00212.260431.348
Utekočinjeni naftni plin (UNP) (t)02.6518.56223911.740
Motorni bencin, neosvinčen (t)025.08717.0843.75138.420
Dizelsko gorivo (t)08.891116.49735.56189.827
Kurilno olje, ekstra lahko (t)01.25971.97318.19555.037
Zemeljski plin (1000 Sm3)530111.6780111.730
Vir: SURS

Grafikon 1: Proizvodnja električne energije na pragu, Slovenija, februar 2012 (skupaj 1142 GWh)

Grafikon 1: Proizvodnja električne energije na pragu, Slovenija, februar 2012 (skupaj 1142 GWh)

Vir: SURS

Metodološko opozorilo
Podatki za zadnjih 12 mesecev so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za zadnjih 12 mesecev lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki.
Dostop do podatkov

Podrobnejši podatki in časovne serije so dostopni na SI-STAT podatkovnem portalu, ki vam omogoča enostaven način pregledovanja in izpisovanja podatkov v različne formate. Registrirani uporabniki imajo možnost shranjevanja tabel za kasnejši pregled in možnost naročanja na samodejno obveščanje o posodobitvah podatkov.

SI-STAT podatkovni portal
Okolje in naravni viri
Energetika


Več iz teme:

POVEZANI ČLANKI

SORODNE VSEBINE