Energetika, Slovenija, november 2011 – začasni podatki

V enajstih mesecih tekočega leta je bila poraba električne energije za manj kot 5 % večja v primerjavi z enakim obdobjem v letu 2010.

V enajstih mesecih tekočega leta je bila poraba električne energije za manj kot 5 % večja v primerjavi z enakim obdobjem v letu 2010.

Proizvodnja električne energije v novembru manjša kakor oktobra
Neto skupna proizvodnja električne energije se je novembra 2011 glede na oktober 2011 zmanjšala za 4 GWh, poraba pa se je povečala za 32 GWh. Proizvodnja električne energije v hidroelektrarnah se je zmanjšala za 71 GWh. V termoelektrarnah je bila proizvodnja večja za 80 GWh, v jedrski elektrarni Krško pa manjša za 13 GWh.

Večji proizvodnji termoelektrične energije je sledila tudi večja poraba goriv v termoelektrarnah. Tako je bila skupna poraba goriv novembra 2011 večja za 17 %.

Povečanje proizvodnje električne energije na generatorju v novembru 2011
Novembra 2011 je skupna proizvodnja električne energije na generatorju znašala 1344 GWh, kar je za 3 GWh več kakor oktobra 2011.
Novembra 2011 smo uvozili 888 GWh, izvozili pa 973 GWh električne energije.

Padec oskrbe z energenti v novembru 2011
V novembru 2011 smo zaznali padec oskrbe pri vseh energentih, razen pri kurilnemu olju z vsebnostjo žvepla manj kot 1 %, zemeljskemu plinu in pri utekočinjenemu naftnemu plinu. Oskrbe pri teh treh spremljanih kategorij so se v primerjavi z mesecem poprej povečale za 27 %, 22 %, oziroma za 20 %. Nadalje smo zabeležili padec oskrbe s petrolejskim gorivom za reaktivne motorje za 31 %, plinskim oljem za 16 %, rjavim premogom in lignitom za 12 %, motornim bencinom za 10 % in z drugimi naftnimi proizvodi za 7 %.


Tabela 1: Poraba goriv v termoelektrarnah po glavni dejavnosti, Slovenija, 2011

2011
M01
2011
M02
2011
M03
2011
M04
2011
M05
2011
M06
2011
M07
2011
M08
2011
M09
2011
M10
2011
M11
TJTJTJTJTJTJTJTJTJTJTJ
Skupaj6.5956.0456.4965.6414.5433.3384.2685.1085.6385.2176.118
Črni premog (NCV)75336555456
Rjavi premog in lignit (NCV)5.8415.3085.6295.0484.0363.1604.0134.7855.2454.5445.324
Naftni proizvodi (NCV)64678671032549
Zemeljski plin (GCV)52452158033730970131200245381519
Druga goriva (NCV)21720727824618497112108112233260
Vir: SURS

Tabela 2: Trgovina z energenti, Slovenija, november 2011

ProizvodnjaRazlika zalogUvozIzvozOskrba
Rjavi premog in lignit (t)430.823-11.05280.05235.000464.823
Utekočinjeni naftni plin (UNP) (t)0-2.97510.8892457.712
Motorni bencin, neosvinčen (t)011.07842.2199.86543.432
Plinsko olje (t)0-9.177214.62955.344150.164
Zemeljski plin (1000 Sm3)2091.415091.417
Vir: SURS


Grafikon 1: Proizvodnja električne energije na pragu, Slovenija, november (skupaj 1248 GWh)

Grafikon 1: Proizvodnja električne energije na pragu, Slovenija, november (skupaj 1248 GWh)

Vir: SURS


Metodološko opozorilo
Podatki za zadnjih 12 mesecev so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za zadnjih 12 mesecev lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki.

Dostop do podatkov

Podrobnejši podatki in časovne serije so dostopni na SI-STAT podatkovnem portalu, ki vam omogoča enostaven način pregledovanja in izpisovanja podatkov v različne formate. Registrirani uporabniki imajo možnost shranjevanja tabel za kasnejši pregled in možnost naročanja na samodejno obveščanje o posodobitvah podatkov.

SI-STAT podatkovni portal
Okolje in naravni viri
Energetika

Več iz teme:

POVEZANI ČLANKI