Gradnja stavb, Slovenija, 2009 – končni podatki

Gradnja stavb, Slovenija, 2009 – končni podatki V Sloveniji so v letu 2009 dokončali nekaj manj kot 5.450 stavb, skoraj enako število kot leta 2008, in pridobili 2,7 milijona m2 novih površin ali za 14 % manj kot v prejšnjem letu. V letu 2009 zgrajenih nekaj manj kot 5.450 stavbLani so v Sloveniji zgradili nekaj manj kot 5.450 stanovanjskih in nestanovanjskih stavb. Skupna površina vseh dograjenih stavb je merila 2,7 milijona m2, to je za 14 % manj, kot je merila skupna površina vseh stavb, zgrajenih leta 2008. Razmerje med površinama dograjenih stanovanjskih in dograjenih nestanovanjskih stavb je bilo 60 % : 40 %. V primerjavi z letom 2008 sta se zmanjšali tako površina stanovanjskih (za 13 %) kot tudi površina nestanovanjskih stavb (za 15 %). 57 % na novo pridobljenih stanovanjskih površin se nahaja v enostanovanjskih stavbah, 41 % stanovanjskih površin pa v večstanovanjskih stavbah. Skoraj polovica na novo pridobljenih površin v nestanovanjskih stavbah je namenjena za industrijske (28 %) in trgovske (21 %) dejavnosti.

V Sloveniji so v letu 2009 dokončali nekaj manj kot 5.450 stavb, skoraj enako število kot leta 2008, in pridobili  2,7 milijona m2 novih površin ali za 14 % manj kot v prejšnjem letu.

V letu 2009 zgrajenih nekaj manj kot 5.450 stavb

 

Lani so v Sloveniji zgradili nekaj manj kot 5.450 stanovanjskih in nestanovanjskih stavb. Skupna površina vseh dograjenih stavb je merila 2,7 milijona m2, to je za 14 % manj, kot je merila skupna površina vseh stavb, zgrajenih leta 2008. Razmerje med površinama dograjenih stanovanjskih in dograjenih nestanovanjskih stavb je bilo 60 % : 40 %. V primerjavi z letom 2008 sta se zmanjšali tako površina stanovanjskih (za 13 %) kot tudi površina nestanovanjskih stavb (za 15 %). 57 % na novo pridobljenih stanovanjskih površin se nahaja v enostanovanjskih stavbah, 41 % stanovanjskih površin pa v večstanovanjskih stavbah. Skoraj polovica na novo pridobljenih površin v nestanovanjskih stavbah je namenjena za industrijske (28 %) in trgovske (21 %) dejavnosti.

 

 

Udeležba fizičnih in pravnih oseb pri novih investicijah glede na površino uravnotežena

 

Fizične osebe so v letu 2009 zgradile nekaj manj kot 4.300 stavb ali nekaj manj kot 1,3 milijona m2 površin, pravne osebe pa so zgradile 1.160 stavb ali nekaj manj kot 1,5 milijona m2 površin. Po pričakovanju so fizične osebe investirale predvsem v gradnjo stanovanskih stavb (78 % površine); med temi so prevladovale investicije v enostanovanjske stavbe (86 % površine). Pri pravnih osebah je bilo razmerje med površinama dograjenih stanovanjskih in dograjenih nestanovajskih stavb 44 % : 56 %. Med investicijami v nestanovanjske stavbe so prevladovale investicije v stavbe za industrijske in trgovske dejavnosti (52 % površine).

 

 

Podrobnejši podatki s področja gradbeništva so na voljo v podatkovni bazi SI-STAT na spletnih straneh Statističnega urada RS, in sicer hkrati s podatki v Prvi statistični objavi.

 

Tabela 1: Dokončane stavbe, Slovenija, 2008 – 2009
SkupajNove stavbeSprememba namembnosti stavb
številom2številom2številom2
2008
Stavbe skupaj5.4833.154.3445.2983.066.90718587.437
Stanovanjske stavbe4.1731.870.3314.0771.832.1159638.216
enostanovanjske stavbe3.520876.6093.456861.6416414.968
večstanovanjske stavbe640939.072608915.8243223.248
stavbe za posebne namene1354.6501354.650
Nestanovanjske stavbe1.3101.284.0131.2211.234.7928949.221
2009
Stavbe skupaj5.4482.711.6025.3002.645.70614865.896
Stanovanjske stavbe4.2351.626.0254.1621.597.0087329.017
enostanovanjske stavbe3.645929.0003.596917.3964911.604
večstanovanjske stavbe571667.350550651.6472115.703
stavbe za posebne namene1929.6751627.96531.710
Nestanovanjske stavbe1.2131.085.5771.1381.048.6987536.879
– ni pojava
Vir: SURS
Grafikon 1: Površina dokončanih stavb, Slovenija, 2005 – 2009

Grafikon 1: Površina dokončanih stavb, Slovenija, 2005 - 2009

Vir: SURS
Dostop do podatkov

Podrobnejši podatki in časovne serije so dostopni na SI-STAT podatkovnem portalu, ki vam omogoča enostaven način pregledovanja in izpisovanja podatkov v različne formate. Registrirani uporabniki imajo možnost shranjevanja tabel za kasnejši pregled in možnost naročanja na samodejno obveščanje o posodobitvah podatkov.


Vir: http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=3370

Več iz teme:

POVEZANI ČLANKI