Indeks cen stanovanj in družinskih hiš, Slovenija, 2. četrtletje 2010 – začasni podatki

Bivalne nepremičnine so bile se v 2. četrtletju 2010 za 1,6 % nižje kot v 1. četrtletju 2010. Izraziteje so se pocenile cene družinskih hiš, za 4,6 %; cene rabljenih stanovanj pa so bile povprečno nižje za 0,4 %.

Bivalne  nepremičnine so bile se v 2. četrtletju 2010 za 1,6 % nižje kot v  1. četrtletju 2010. Izraziteje so se pocenile cene družinskih hiš, za 4,6 %; cene rabljenih stanovanj pa so bile  povprečno nižje za 0,4 %.

Cene rabljenih stanovanj so v drugem četrtletju 2010 mirovale

 

 

Cene rabljenih stanovanj v Sloveniji so se v drugem četrtletju 2010 glede na predhodno četrtletje nekoliko znižale, in sicer za 0,4 %. V Ljubljani so se cene znižale za 0,3 %; to je sicer skromno, a je bilo že tretje zaporedno četrtletno znižanje. Zunaj Ljubljane pa so se cene rabljenih stanovanj znižale za 0,5 %, potem ko so se v predhodnih dveh četrtletjih zvišale za 5,5 % in 4,5 %. Pred enim letom so bile cene rabljenih stanovanj v Sloveniji za 5 odstotnih točk nižje, ob cenovnem višku sredi leta 2008 pa so bile za 10 odstotnih točk višje. V grobem pa so cene rabljenih stanovanj v drugem četrtletju 2010 v Sloveniji mirovale.

 

Število prodanih stanovanj, tako v Ljubljani kot zunaj nje, je bilo tokrat nekoliko večje kot v prvem četrtletju 2010.

 

 

Cene družinskih hiš so se v drugem četrtletju 2010 znižale

 

 

Po prekinitvi znova objavljamo tudi indekse cen za družinske hiše, in sicer za obdobje od prvega četrtletja 2007. Za izračun je bila uporabljena nova metoda (»indeks prevrednotenih cen«, ang. »repricing index«); ta med drugim mogoča tudi izračun indeksov cen v obdobjih, ko je število transakcij nizko.

 

Cene družinskih hiš so od prvega četrtletja 2007stalno naraščale, in sicer vse do cenovnega viška v tretjem četrtletju 2008, ko so bile za 18 % višje kot v prvem četrtletju 2007. V zadnjem četrtletju leta 2008 in v prvih treh četrtletjih 2009 so padale in dosegle raven, ki je bila le za 4 % višja kot v prvem četrtletju 2007. V zadnjem četrtletju 2009 in v prvem četrtletju 2010 so se znova dvignile, tako da so bile za dobrih 8 % višje kot v prvem četrtletju 2007. V drugem četrtletju 2010 pa so ponovno padle, in sicer za 4,6 % glede na prvo četrtletje 2010, in se tako spustile na doslej najnižjo raven po višku iz leta 2008.

 

Število prodaj hiš se je v primerjavi s kriznim letom 2009 v zadnjih treh četrtletjih močno zvišalo, a še vedno zaostaja za prodajno uspešnim letom 2007.

 

 

Smeri gibanja cen družinskih hiš od leta 2007 so skoraj povsem enake smerem gibanja cen stanovanj: v istih obdobjih so naraščale in padale. V seštevku hiš in stanovanj je zato jasno razvidno, kako so cene bivalnih nepremičnin do tretjega četrtletja 2008 naraščale, potem pa eno leto padale. Ob koncu leta 2009 in v prvem četrtletju 2010 so spet naraščale, v drugem četrtletju 2010 pa so znova upadle, in sicer za 1,6 %.

 

 

 

Tabela 1: Indeks cen rabljenih stanovanj in družinskih hiš, Slovenija, 2007- 2010/ČL2
STANOVANJAHIŠEHIŠE IN STANOVANJA
ČetrtletjeŠtevilo
transakcij
Indeks Q1/07=100Verižni
indeks
Število
transakcij
Indeks
Q1/07=100
Verižni
indeks
Indeks
Q1/07=100
Verižni
indeks
ČL1_071.328100,0363100,0100,0
ČL2_071.593104,3104,348198,498,4102,4102,4
ČL3_071.736104,199,8489107,9109,8105,3102,9
ČL4_071.653107,1102,9555107,499,5107,2101,8
ČL1_081.496108,3101,1459111,4103,7109,3101,9
ČL2_081.019107,999,6396110,899,5109,099,7
ČL3_08971108,3100,4257118,6107,0111,7102,5
ČL4_08811104,096,0159109,091,9105,294,2
ČL1_09662100,696,892106,097,2101,696,6
ČL2_0966297,396,7142103,998,099,097,5
ČL3_0980696,699,2231104,0100,298,899,8
ČL4_091.39298,8102,3383108,1103,9101,6102,8
ČL1_101.296101,8103,1341108,4100,2103,7102,0
ČL2_101.349101,499,6394103,495,4102,098,4
Vir: SURS

Več iz teme:

POVEZANI ČLANKI