Letna energetska statistika, Slovenija, 2009 – končni podatki

V letu 2009 se je končna poraba energije v Sloveniji v primerjavi s prejšnjim letom zmanjšala za 11 %. Največji padec porabe smo zabeležili pri porabi trdnih goriv v predelovalnih dejavnostih in gradbeništvu, kar za 34 %.

V letu 2009 se je končna poraba energije v Sloveniji v primerjavi s prejšnjim letom zmanjšala za 11 %. Največji padec porabe smo zabeležili pri porabi trdnih goriv v predelovalnih dejavnostih in gradbeništvu, kar za 34 %.

V letu 2009 se je v Sloveniji zmanjšala končna poraba vseh energentov

Največji padec porabe smo v Sloveniji v letu 2009 zabeležili pri porabi trdnih goriv v predelovalnih dejavnostih in gradbeništvu, kar za 34 %. V primerjavi z letom 2008 se je za 14 % zmanjšala tudi poraba tekočih goriv. Tako je bila poraba dizelskega goriva v letu 2009 manjša za 16 %, poraba motornih bencinov pa za 8 %. Poraba električne energije na ravni Slovenije se je zmanjšala za 12 %. Na zmanjšanje je najbolj vplival 21 % padec porabe električne energije v predelovalnih dejavnostih in gradbeništvu, medtem ko se je poraba v gospodinjstvih zmanjšala le za 1 %.

 

V letu 2009 je bila energetska odvisnost Slovenije 49 %, kar je najmanjša vrednost v zadnjih desetih letih

Manjša poraba energije v letu 2009 je močno vplivala tudi na zmanjšanje energetske odvisnosti Slovenije. Še v letu 2008 smo beležili rekordno visoko energetsko odvisnost (55 %). V letu 2009 pa je le-ta padla na 49 %. Poleg manjših potreb po energiji je na zmanjšanje energetske odvisnosti vplival tudi manjši uvoz trdnih goriv (-41 %), tekočih goriv (-16 %) ter zemeljskega plina (- 5%).

Delež električne energije proizvedene iz obnovljivih virov v Sloveniji je v letu 2009 znašal 30 %

V letu 2009 je bil v Sloveniji delež električne energije proizvedene iz obnovljivih virov 30 %. Od tega je bilo 96 % električne energije proizvedene v hidroelektrarnah, dobra 2 % iz lesa in lesnih ostankov, 2 % pa iz ostalih virov. Med ostalimi viri se je v primerjavi z letom 2008 močno povečala proizvodnja električne energije iz bioplina (za 117 %) in fotovoltaike (za 300 %).

 

 

 

Tabela 1: Energetski kazalniki, Slovenija, 2000, 2005, 2007 – 2009
Enota2000200520072008200909/08 (%)
Domača proizvodnja1000 toe3.1523.4953.4563.6723.541-3,6
Oskrba z energijo1000 toe6.4877.3077.3367.7496.990-9,8
Končna poraba1000 toe4.6385.1825.1895.5194.891-11,4
Energetska odvisnost%5253535549-6,3
Energetska intenzivnost – Oskrba z energijo/BDPtoe/mio EUR 2000351330293299293-2,2
Energetska intenzivnost – Končna poraba/BDPtoe/mio EUR 2000251234207213205-3,9
Poraba el. en. / BDPMWh/mio EUR 2000577581533500478-4,3
Poraba el. en. na prebivalcakWh/preb.5.4136.4256.5846.3695.580-12,4
Delež proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov v celotni proizvodnji električne energije%29242226303,7
Delež električne energije iz obnovljivih virov v bruto porabi električne energije%32242229377,7
Vir: SURS
Grafikon 1: Oskrba z energijo1), Slovenija, 2009

Grafikon 1: Oskrba z energijo<sup>1)</sup>, Slovenija, 2009

1)Trgovanje z električno energijo ni vključeno. Vir: SURS
Grafikon 2: Končna poraba energije, Slovenija, 2009

Grafikon 2: Končna poraba energije, Slovenija, 2009

Vir: SURS
Dostop do podatkov

Podrobnejši podatki in časovne serije so dostopni na SI-STAT podatkovnem portalu, ki vam omogoča enostaven način pregledovanja in izpisovanja podatkov v različne formate. Registrirani uporabniki imajo možnost shranjevanja tabel za kasnejši pregled in možnost naročanja na samodejno obveščanje o posodobitvah podatkov.


Vir: http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=3464

Več iz teme:

POVEZANI ČLANKI

SORODNE VSEBINE