Statistika gradbenih dovoljenj za stavbe, Slovenija, 2. četrtletje 2011 – začasni podatki

Statistika gradbenih dovoljenj za stavbe, Slovenija, 2. četrtletje 2011 – začasni podatki V drugem četrtletju 2011 je bilo predvidenih za 2 % več gradenj stavb kot v drugem četrtletju 2010.

V drugem četrtletju 2011 je bilo predvidenih za 2 % več gradenj stavb kot v drugem četrtletju 2010.

Izdanih 1.018 dovoljenj za gradnjo stavb

V drugem četrtletju letos je bilo v Sloveniji izdanih 1.018 dovoljenj za gradnjo stavb. Vse načrtovane stavbe naj bi obsegale nekaj več kot 439.000 m2, to je za skoraj 17 % manj kot v drugem četrtletju 2010. Površina načrtovanih stanovanjskih stavb naj bi bila manjša za 8 %, površina načrtovanih nestanovanjskih stavb pa za 26 %. 68 % stanovanjskih površin je načrtovanih v enostanovanjskih stavbah; med načrtovanimi nestanovanjskimi stavbami naj bi 28 % površin obsegale stavbe splošnega družbenega pomena, malo manj kot 28 % pa industrijske stavbe in skladišča. Načrtovanih za 4 % več stanovanj Z izdajo gradbenih dovoljenj v drugem četrtletju letos je bila predvidena gradnja 1.279 stanovanj, to je za 4 % več kot v drugem četrletju 2010; skoraj vsa načrtovana stanovanja (99 % vseh) bodo zgrajena v stanovanjskih stavbah. Večina načrtovanih stanovanj bo v novih stavbah – novogradnjah (99 %). 54 % načrtovanih stanovanj bo zgrajenih v enostanovanjskih stavbah; ta stanovanja bodo povprečno merila 161 m2. Stanovanja v večstanovanjskih stavbah pa bodo merila povprečno 70 m2. Največ stanovanj se bo gradilo v podravski regiji Podatki za drugo četrtletje letos kažejo, da se bo v podravski statistični regiji gradilo 372 stanovanj (tj. 29 % vseh), v obalno-kraški statistični regiji 265 stanovanj (tj. 21 % vseh) in v osrednjeslovenski statistični regiji 184 stanovanj (tj. 14 % vseh), v drugih pa manj. Najmanj stanovanj je načrtovanih v zasavski statistični regiji, le 8. Podrobnejši podatki s področja gradbeništva so na voljo v podatkovni bazi SI-STAT na spletnih straneh Statističnega urada, in sicer hkrati kot podatki v Prvi statistični objavi.

Tabela 1: Število in površina stavb, za katere so bila izdana gradbena dovoljenja, Slovenija, 1. četrtletje 2010 – 2. četrtletje 2011

SkupajNove stavbeSprememba namembnosti stavb
številom2številom2številom2
2010 1)

1. četrtletje926516.966891499.1363517.830
2. četrtletje1.000526.701978514.5882212.113
3. četrtletje1.061428.7321.023415.9233812.809
4. četrtletje915502.667868488.4374714.230
2011

1. četrtletje878415.253849404.7972910.456
2. četrtletje1.018439.191998429.612209.579
1) Podatki za leto 2010 so končni.
Vir: SURS

Tabela 2: Število in površina stanovanj, za katere so bila izdana gradbena dovoljenja, Slovenija, 1. četrtletje 2010 – 2. četrtletje 2011


Stanovanja skupajNova stanovanjaSprememba namembnosti – v stanovanja
številom2številom2številom2
2010 1)

1. četrtletje1.526159.2851.466154.136605.149
2. četrtletje1.228155.6901.221154.9097781
3. četrtletje1.076152.4311.052150.038242.393
4. četrtletje978130.194929124.411495.783
2011

1. četrtletje840118.400797114.434433.966
2. četrtletje1.279151.6421.262150.034171.608
1) Podatki za leto 2010 so končni.
Vir: SURS

Grafikon 1: Površina novih stavb po namenu, Slovenija, 1. četrtletje 2008 – 2.četrtletje 2011

Grafikon 1: Površina novih stavb po namenu, Slovenija, 1. četrtletje 2008 - 2.četrtletje 2011


1) Podatki za 2011 so začasni.
Vir: SURS

Metodološko opozorilo

Končni podatki o gradbenih dovoljenjih za stavbe bodo objavljeni 18 maja 2012.
Dostop do podatkov

Podrobnejši podatki in časovne serije so dostopni na SI-STAT podatkovnem portalu, ki vam omogoča enostaven način pregledovanja in izpisovanja podatkov v različne formate. Registrirani uporabniki imajo možnost shranjevanja tabel za kasnejši pregled in možnost naročanja na samodejno obveščanje o posodobitvah podatkov.

Več iz teme:

POVEZANI ČLANKI